Jäkälät ja sammalet jälleen maakunnan ilmanlaadun mittareina

Pohjois-Karjalan ilmanlaadun tutkimuksella on jo pitkät perinteet.

Jäkälä on hyvä ilmanlaadun bioindikaattori. Kuva: Petri Aaltonen / Yle

Maakunnan ilmanlaatu selvitetään jäkälien ja sammalien avulla.

Maakunnassa tehdään tämän ja ensi kuun aikana laaja ilmanlaatututkimus, joka on jatkoa vastaaville aikaisemmille selvityksille. Kenttätyöt alkavat Nurmeksesta.

Ilman epäpuhtauksien ilmentäjinä eli bioindikaattoreina ovat männyillä kasvavat runkojäkälät, joita seurataan 300 havaintoalalla. Jäkälät reagoivat epäpuhtauksiin muun muassa ulkomuodollaan, ja lajiston koostumuksen ja määrän muutoksilla.

Sammalista tutkitaan raskasmetalleja sadalla eri havaintoalueella.

Pohjois-Karjalassa ilman epäpuhtauksien päästöt ovat pääosin peräisin energiatuotannosta, teollisuudesta, kaivostoiminnasta ja liikenteestä. Ympäristölupaan velvoitettuja laitoksia on etenkin Joensuun ja Lieksan keskustaajamien tutumassa, Kiteen Puhoksen teollisuusalueella ja Uimaharjussa.

Bioindikaattoritutkimuksen osallistuvat kyseiset laitokset, maakuntaliitto, ely-keskus ja maakunnan kunnat.

Edellisen kerran vastaava tutkimus on tehty vuonna 2010, ja tätä aikaisemmat tutkimukset vuosina 1998-1999.