1. yle.fi
  2. Uutiset

Esitys: Varhaiskasvatuksen parissa työskenteleville jatkossa ilmoitusvelvollisuus lapsen hoitoon liittyvistä epäkohdista – varhaiskasvatuslain uudistus lähtee lausuntokierrokselle

Lakia tarkennetaan myös henkilöstömitoituksen osalta, poikkeamista tapahtuu etenkin sairauspoissaolojen vuoksi.

varhaiskasvatus
Kuvassa pikkupoika keinuu.
Tavoitteena on puuttua ajoissa lapsen varhaiskasvatuksen mahdollisiin epäkohtiin.Silja Viitala / Yle

Varhaiskasvatuksen henkilöstölle ehdotetaan ensi elokuusta alkaen velvollisuutta ilmoittaa havaitsemastaan lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamiseen kohdistuvasta epäkohdasta tai epäkohdan uhasta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi lasten epäasiallinen kohtelu tai laiminlyönti varhaiskasvatuksessa.

Samalla varhaiskasvatuslakia tarkennetaan henkilöstön mitoitussäännösten osalta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on lähettänyt asiaa koskevan hallituksen esitysluonnoksen lausuntokierrokselle, joka kestää 18. marraskuuta asti.

Henkilöstöön kuuluvan on ilmoitettava epäkohdasta tai sen uhasta jatkossa viipymättä toimipaikan toiminnasta vastaavalle henkilölle. Ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen vuoksi.

Tavoitteena on vahvistaa henkilöstön keinoja puuttua ajoissa lapsen varhaiskasvatuksen epäkohtiin tai niiden uhkiin. Ilmoitusvelvollisuus koskisi sekä julkista että yksityistä varhaiskasvatustoimintaa.

Varhaiskasvatuslaista poiketaan usein, kun henkilöstöä puuttuu sairauspoissaolojen vuoksi

Esitys tarkentaa myös päiväkodin henkilöstömitoitusta.

Henkilöstön määrää päiväkodeissa säännellään lasten ja henkilöstön välisellä suhdeluvulla.

Etenkin henkilöstön mitoituksesta poikkeamista koskeva pykälä koetaan vaikeaselkoiseksi ja sitä sovelletaan OKM:n mukaan usein virheellisesti.

Tilapäistä poikkeamista tapahtuu paljon tilanteissa, joissa henkilöstöä puuttuu esimerkiksi sairauspoissaolojen vuoksi. Varhaiskasvatuslaki antaa kuitenkin mahdollisuuden poiketa mitoituksesta ainoastaan lapsen hoitoaikoihin liittyvistä syistä.

OKM ja aluehallintovirastot saavat jatkuvasti yhteydenottoja henkilöstömitoituksen säännösten tulkitsemiseen liittyen.

Lue myös:

Syntyvyyden lasku ei näy päiväkodeissa, sillä hoitoon tullaan aiempaa nuorempina – Yle selvitti minkä ikäisinä lapset aloittavat varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksen opettajaa huolestuttaa, kun päiväkoti täyttyy jälleen – ahtaat eteiset ovat pullonkaula, maskin käyttöä ei suositella

Mitä mieltä olet ehdotuksesta? Voit keskustella aiheesta 21.10. kello 23:een asti.

Otsikko muutettu 22.10. klo 12.05 Varhaiskasvattajille korvattu Varhaiskasvatuksen parissa työskenteleville, koska sanana varhaiskasvattaja liittyy vain Steinerpedagogiikan piiriin.

Lue seuraavaksi