Essoten luonnos: Savonlinnan seudun siirtyminen Pohjois-Savoon hajottaisi Etelä-Savon pelastuslaitoksen ja aiheuttaisi perustuslaillisia ongelmia

Kuntayhtymä korostaa, että valtuusto päättää luonnoksesta ensi viikon torstaina ja luonnokseen voi tulla vielä muutoksia.

Essotessa yksikössä tapahtuneita kuolemia tutkii Onnettomuustutkintakeskus Otkes. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote kannattaa tiistaina julkaisemassaan laajassa lausuntoluonnoksessa (siirryt toiseen palveluun) yhtenäistä Etelä-Savoa tulevaksi sote-maakunnaksi.

Kuntayhtymä pitää Etelä-Savoa parhaana mahdollisena ratkaisuna tulevaa sote-maakuntaa pohdittaessa.

Luonnoksessa todetaan myös, että yhtenäinen maakunta ja yhteistyö vahvistaisi myös Kuopion yliopistollisen sairaalan toimintaa.

Sen sijaan Savonlinnan seudun irtaantumista Pohjois-Savoon pidetään monilta osin ongelmallisena.

Perustuslaillisia ongelmia

Itä-Savon seudun irtautuminen osaksi Pohjois-Savoa toisi Essoten näkemyksen mukaan perustuslaillisia ongelmia ja olisi monilta osin maan hallituksen lakiluonnosten vastainen.

Essoten arvion mukaan päätöksiä tehdessä ei ole puntaroitu riittävästi perusoikeuksien toteutumista. Lakiluonnos ei Essotesta myöskään perustu vaihtoehtoon, joka parhaimmalla tavalla toteuttaisi perusoikeuksia eli sosiaali- ja terveyspalveluja sekä pelastuspalveluja.

Kuntayhtymästä sote-maakunnan arviointia on tehty tähän mennessä lähinnä erikoissairaanhoidon näkökulmasta Pohjois-Savon ja Itä-Savon välillä.

Savonlinnan seudun irtaantuminen voisi merkitä Essotesta esimerkiksi Etelä-Savon pelastuslaitoksen hajottamista. Tätä muutosta Essote pitää maakuntauudistuksen tavoitteiden vastaisena.

Essotesta olisi harkittava tarkemmin vaihtoehtoa, jossa maakuntarajat säilyisivät nykyisellään.

Etelä-Savo tarvitsee Itä-Savon turvatakseen palvelunsa

Essotesta Etelä-Savon alueen sote-peruspalvelut ovat pitkälle jo nykyisin uudistuksen tavoitteiden mukaisia.

Lausunnon mukaan Etelä-Savon sote-maakunnan sote-peruspalvelut ja maakunnan kahden päivystävän sairaalan toiminta edellyttävät sitä, että Itä-Savon 40 000 asukkaan alue on osa sote-maakuntaa.

Kritiikkiä lausunnossa annetaan myös siitä, että laajan päivystyksen sairaaloita määritettäessä on unohdettu alueen kausiasujien suuri määrä.

Essoten valtuusto käsittelee luonnosta ensi viikon torstaina. Luonnokseen voi tulla vielä muutoksia.