Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä: sote-lakiehdotuksen rahoitus ei riitä väestön palveluihin

Päijät-Hämeen sote-maakunnan rahoitus on jäämässä kymmeniä miljoonia euroja liian pieneksi.

sosiaali- ja terveyspalvelut
Lääkäri ja potilas
Väestön väheneminen ja ikääntyminen kasvattavat Päijät-Hämeessä sote-kuluja.Derrick Frilund / Yle

Sote-lakiehdotuksen mukainen rahoitus ei riitä Päijät-Hämeessä väestön sote-palveluihin.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän mukaan sote-maakunnan rahoitus uhkaa jäädä siirtymäajan jälkeen 34 miljoonaa euroa pienemmäksi kuin väestön laskennalliset palvelujen tarpeet.

Asia ilmenee professori Markku Pekurin laatimasta raportista hyvinvointiyhtymälle.

Yhtenä syynä on väestön ikääntyminen. Päijät-Hämeen väkimäärä vähenee neljä prosenttia ja samalla yli 65-vuotiaiden osuus kasvaa lähes viidenneksellä lähimmän kymmenen vuoden aikana. Se kasvattaa sote-kuluja vuosittain yhdellä prosentilla, kun valtionrahoituksen arvioidaan kasvavan maakunnassa 0,7 prosenttia.

Päijät-Hämeessä katsotaankin, että lakiesityksen mukainen rahoitus on jäämässä seitsemän vuoden siirtymäajan jälkeen useita kymmeniä miljoonia euroja väestön laskennallista palvelutarvetta pienemmäksi, koska sote-palvelut on tuotettu maakunnassa muuta maata tehokkaammin.

Väestön palvelutarpeet ovat Päijät-Hämeessä kuitenkin noin 9 prosenttia keskimääräistä isommat.

Jos sote-maakunnan rahoituslain uudistuksen myötä nykyisestä järjestelmästä siirryttäisiin suoraan tarveperusteiseen rahoitukseen, Päijät-Hämeen sote-maakunnan rahoitus kasvaisi 65 miljoona euroa. Se olisi 313 euroa asukasta kohden, lasketaan hyvinvointiyhtymässä.