Iso- ja Vähä-Allasjärven pintaa lasketaan kunnostuksen ajaksi

Rantojen ruoppauksia tullaan tekemään syksyn ja talven aikana.

Alavuden Iso- ja Vähä-Allasjärven kunnostustyöt pääsevät pikkuhiljaa vauhtiin. Vedenpintaa ryhdytään laskemaan tilapäisesti.

Vedenpintaa lasketaan, jotta rantojen omistajat voivat ruopata rantojaan. Ruoppauksia tehdään syksyn ja talven aikana. Viitasammakoiden lisääntymis- ja levähdysalueet otetaan ruoppausten yhteydessä huomioon.

Takaisin normaalikorkeudlle järvien pinnat nostetaan keväällä. Järvitoimikunta organisoi ruoppaustöitä sekä kaivumassojen läjityksiä.