Riihimäen ohjausryhmän ehdotus: kaksi alakoulua kullekin lähialueelle

Monitoimitaloon ei ehdotuksessa tulisi kaupungin hallintopalveluja, vaan siitä tulisi Lasten ja nuorten talo.

koulut
Haapahuhdan koulu Riihimäellä.
Haapahuhdan koulu ei ole säilyvien joukossa ohjausryhmän alustavassa ehdotuksessa.Ville Välimäki / Yle

Riihimäellä kaupunginhallituksen asettama poliittinen ohjausryhmä ehdottaa kaupunkiin kahta alakoulua kullekin alueelle. Pohjoisella alueella opetusta olisi jatkossa Uramon koululla ja Pohjoisella koululla.

Itäisellä alueella opetusta olisi monitoimitalossa, jota ohjausryhmä kutsuu Lasten ja nuorten taloksi. Taloon sijoittuisi varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen lisäksi nuorisopalveluita, musiikki- ja kansalaisopiston toiminnat sekä taidekoulu. Ohjausryhmän näkemyksen mukaan taloon ei tulisi kaupungin hallintopalveluja. Lisäksi itäisellä alueella säilyisi Jukolan alakoulu 1.–2.-luokkalaisille.

Läntisellä alueella opetusta olisi jatkossa Eteläisessä koulussa ja joko Herajoen tai Lasitehtaan koulussa. Herajoen ja Lasitehtaan koulujen tilannetta tarkasteltaisiin uudestaan viimeistään vuonna 2023.

Nykyisellään Riihimäen pohjoisella ja läntisellä alueella on kummallakin kolme koulua, itäisellä neljä. Itäisen alueella sijaitsevan Peltosaaren koulun oppilaat opiskelevat tällä hetkellä Kalevantalolla.

Tämä alustava ehdotus lähtee seuraavaksi lautakuntiin lausuntokierrokselle. Ohjausryhmä tekee kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle etenevästä ehdotuksesta päätöksen lautakuntien lausuntokierroksen jälkeen.

Kaupunginhallitus käsittelee palveluverkkoa 21. syyskuuta ja kaupunginvaltuusto 28. syyskuuta.

Ehdotus: useista kiinteistöistä luovutaan

Ohjausryhmä esittää, että kaupunki luopuu seuraavista kiinteistöistä: kaupungintalo, Teatterihotelli, Junailijankadun päiväkoti, Saturnuksen päiväkoti, Nuorisotalo Monari, Kutomo, kansalaisopisto, musiikkiopisto, taidekoulu, Kalevantalon opetustilat ja Virastokeskus Veturi.

Tämän lisäksi kaupungin tulisi ohjausryhmän ehdotuksen mukaan luopua vuokrasuhteesta kamppailukeskukseen, Virastokeskus Veturiin (Yritystalo) ja Matkakeskuksen 5. kerrokseen.

Nuorisotalo Monarin, Kutomon, Virastokeskus Veturin ja Matkakeskuksen hallintopalveluiden sijoittuminen suunnitellaan tarkemmin myöhemmin. Nuorisopalveluiden sijoittuminen kaupungin tiloihin ratkeaa ohjausryhmän näkemyksen mukaan Lasten ja nuorten talon suunnittelun yhteydessä.

Monitoimitalon arvioidaan parantavan liikuntatilatilannetta. Ohjausryhmän kanta on, etteivät liikunnan harrastamismahdollisuudet saa heiketä kaupungissa nykyisestä.

Museoille lisärakennus mukana pohdinnoissa

Museopalveluita ohjausryhmän ehdotuksessa tarjotaan jatkossa Lasin alueella ja keskustassa. Ohjausryhmän mukaan Suomen lasimuseo ja Suomen Metsästysmuseo voitaisiin yhdistää lisärakennuksella, jos Metsästysmuseosta tulee Erämuseo.

Riihimäen kaupunginmuseo ja taidemuseo olisivat jatkossa keskustassa, ehdotuksessa mainitaan asemanseutukin. Ohjausryhmän näkemyksen mukaan niiden yhdistäminen on mahdollista.

Kaupunginhallituksen nimeämässä ohjausryhmässä on edustus jokaisesta valtuustoryhmästä. Perussuomalaisten Jari Heikkinen jätti eriävän mielipiteen ohjausryhmän alustavaan päätösehdotukseen.

Riihimäen palveluverkkoa pohditaan nyt, koska koulunsa aloittavien lasten määrä laskee Riihimäellä yli 30 prosentilla vuodesta 2019 vuoteen 2025 mennessä.