Tässäkö ratkaisu Länsisataman ympärillä pyörivään liikenneruuhkaan? Satama on valmis rahoittamaan tunnelin Länsiväylälle

Noin parin kilometrin mittainen tunneli kulkisi Länsisataman satama-alueelta Länsiväylälle.

Ilmakuva Länsisatamasta. Kuva: Silja Viitala / Yle

Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtajan Ville Haapasaari sanoo, että yhtiö olisi valmis rahoittamaan maanalaisen Satamaväylän, joka kulkisi Länsisataman satama-alueelta Länsiväylälle.

Helsingin satamien tulevaisuutta kartoitettiin selvityksessä, ja kolmesta siinä esiin nousseesta vaihtoehdosta Haapasaaren mukaan paras on se, missä laivaliikenne säilytetään Helsingin keskustassa nykymallin mukaisesti. Tämä kuitenkin aiheuttaisi keskustan liikenteen sujuvuusongelmien jatkumista ja jopa lisääntymistä.

– Laivaliikenteen ja satamayhtiön näkökulmasta tämä on paras vaihtoehto. Iso haaste on liittyen viimeiseen mailiin keskustasatamaan saavuttaessa, mutta tämä tunneli ratkaisisi sen ongelman.

Toiseksi paras vaihtoehdoista, keskittämisratkaisu, missä Länsisatamaan lisättäisiin liikennettä, vaatisi myös liikenneongelman ratkaisemisen.

Uudesta tunnelista tulisi noin pari kilometriä pitkä. Satama on tehny alustavia selvityksiä talousarviosta ja rakennettavuudesta, ja nyt se odottaa kaupungin puolelta linjauksia asiaan liittyen.

– Optimistisimmillaan tunneli voisi olla 2020-luvun puolessa välissä valmis, Haapasaari sanoo.

Viime vuonna satamien kautta kulki 12,2 miljoonaa matkustajaa. Linjaliikenteen matkustajista valtaosa kulki Helsingin ja Tallinnan välillä, ja heistä suurin osa Länsisataman kautta. Helsingin kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö Helsingin Satama Oy hallinnoi muun muassa Eteläsatamaa, Länsisatamaa ja Vuosaaren satamaa.

Lue myös: