Nollatuntisopimuksille tulossa tiukennus: Työnantajalle velvollisuus tarkastaa toteutuneet tunnit ja tarjota työntekijälle lisätunteja

Nykyisessä työsopimuslaissa työnantajalla tällaista automaattista tarkasteluvelvoitetta ei ole.

työaika
kahvilatyöntekijä
Nollatuntisopimuksella työskenteleminen on yleistä etenkin tukku- ja vähittäiskaupassa, sosiaali- ja terveysalalla sekä majoitus- ja ravitsemustoimialalla.AOP

Hallitus kaavailee muutosta vaihtelevan työajan sopimuksiin eli niin sanottuihin nollatuntisopimuksiin.

Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteilla lakimuutos, joka toteutuessaan velvoittaisi työnantajan tarkastelemaan työntekijän työsopimuksessa sovitun vaihtelevan työaikaehdon toteutumista. Tarkastelu tulisi tehdä vähintään 12 kuukauden välein.

Jos tarkastelussa käy ilmi, että työtunteja on tarkastelujaksolla vakiintuneesti teetetty enemmän kuin mitä työsopimuksen vähimmäistyöajaksi on sovittu, työnantajan on tarjottava työntekijälle lisätunteja. Tarjous tulisi tehdä kuukauden kuluessa tarkastelun tekemisestä.

Työaikaehtoa ei kuitenkaan tarvitse määritellä uudelleen silloin, kun korkeampi tuntimäärä johtuu poikkeuksellisista syistä eikä se enää vastaa todellista työvoiman tarvetta.

Nykyisessä työsopimuslaissa työnantajalla tällaista velvoitetta ei ole. Toteutuneen työajan tarkastelu tehdään edeltävien kuuden kuukauden ajalta, jos työntekijä itse pyytää työnantajalta neuvottelua työaikaehdon muuttamisesta vastaamaan todellista tarvetta.

Hallitusneuvos Tarja Kröger työ- ja elinkeinoministeriöstä kertoo, että lainvalmistelussa on lähdetty siitä, että työnantajalle tulee pykälässä säädettävin edellytyksin automaattinen, toteutuneen työajan tarkasteluvelvollisuus.

– Tämän yksityiskohtaisemmin en halua tätä vielä tässä vaiheessa kommentoida, koska esityksen valmistelu on vielä kesken. Asiaa valmistellaan kolmikantaisessa työryhmässä, Kröger sanoo.

Kröger kertoo, että nykyisessä laissa on nähty ongelmaksi juuri se, että työntekijä on joutunut pyytämään työnantajalta työajan tarkastelua ja kaikki työntekijät eivät ole uskaltaneet tällaista tarkastelua pyytää.

Työajan tarkasteluvälin muuttamisessa puolesta vuodesta vuoteen halutaan puolestaan huomioida erilaiset kausityöt. Krögerin mukaan ajatuksena on se, että joissakin kausitöissä kuusi kuukautta saattaa olla liian lyhyt aika työajan tarkasteluun.

– Vuoden mittaan on erilaisia sesonkeja. 12 kuukauden tarkasteluväli ottaa ne nykyistä paremmin huomioon.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Työelämä-vastuualueen lakiasiainjohtaja Markus Äimälä.
EK:n lakiasiainjohtaja Markus Äimälä sanoo, että nollatuntisopimuksia säännellään tällä hetkellä riittävästi.Marjo Koivumäki / EK

EK: Nollatuntisopimuksia säännellään jo riittävästi

Työnantajia edustavan Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) lakiasiainjohtaja Markus Äimälä ei halua kommentoida suunnitelmaa yksityiskohtaisesti vedoten kolmikantaneuvottelujen keskeneräisyyteen.

Äimälä kuitenkin painottaa, että lähtökohtaisesti EK:n kanta on, että nollatuntisopimuksia säännellään tällä hetkellä riittävästi.

– Mitään lisälainsäädäntöä ei mielestämme tarvita. Työnantajan velvoitteita vaihtelevaan työaikaan liittyen on riittävästi. Erityissääntelyä siitä miten työaika vakiintuu, ei meidän mielestämme ole tarpeen säätää, Äimälä sanoo.

Nollatuntisopimuksilla työskentelevien aseman parantamisen taustalla on asiasta tehty kirjaus Sanna Marinin (sd.) hallituksen ohjelmassa. Lakimuutos on tarkoitus tuoda eduskuntaan helmikuussa 2021.

Jo Juha Sipilän (kesk.) hallitus asetti (siirryt toiseen palveluun) vuonna 2018 nollatuntisopimuksille useita rajoitteita. Vastaavaa nollatuntisopimusten suitsimista ei oltu Suomessa aiemmin tehty.

Suomen suurin palkansaajajärjestö SAK piti kuitenkin hallituksen parannuksia riittämättöminä. Järjestön mukaan uudet pelisäännöt eivät parantaneet oleellisesti työntekijöiden asemaa.

Lue myös:

Hallitus asettaa nollatuntisopimuksille rajoituksia, mutta ei kiellä niitä – Näillä keinoilla työntekijöiden asemaa koetetaan parantaa

"Tämä on suuri stressin aihe", sanoo yli 65 työsopimusta tehnyt parikymppinen palomies – neljä tarinaa pätkätyöstä Suomessa