Hämeenlinna teki selvityksen päiväkotiverkosta – viisi päiväkotia lakkautusuhan alla

Lähivuosina lasten määrän ennustetaan laskevan Hämeenlinnan seudulla noin neljällä sadalla.

Hämeenlinnan päiväkodit
Kaksi lasta leikkii Arabian leikkipuistossa.
Moni lakkautusuhan alla olevista päiväkodeista toimii tällä hetkellä väistötiloissa. Kuvituskuva.Jari Kovalainen / Yle

Lapsimäärän lasku pakottaa Hämeenlinnan muokkaamaan päiväkotiverkkoaan. Lähivuosina lasten määrän ennustetaan laskevan noin neljällä sadalla lapsella.

Hämeenlinnan palveluverkkoa selvittänyt työryhmä esittää, että läntisellä alueella väistötiloissa toimivat Ahveniston ja Vuorentaan päiväkodit lakkautettaisiin elokuun 2021 alussa. Uudet hoitopaikat lapsille osoitetaan läntiseltä alueelta.

Selvityksen mukaan lasten vuorohoito tulisi siirtää Kutalan päiväkotiin elokuun 2021 alusta. Tämä vähentäisi itäiseltä alueelta 90 normaaliaukiolon paikkaa, mutta laskelmien perusteella vähennys ei ole riittävä. Jos paikkoja on vieläkin liikaa, myös Idänpään päiväkoti lakkautettaisiin. Näin vältyttäisiin Idänpään päiväkodin mittavalta peruskorjaukselta.

Keskustan alueella Kaurialan päiväkoti ja Kaivokadun päiväkodin Kotirinteen ja Kotikulman yksiköt lakkautetaan. Ensimmäisenä luovutaan Kaurialan päiväkodista, joka toimii väistötilaparakissa. Parakin vuokrasopimus päättyy joulukuussa 2021. Kotirinteen ja Kotikulman yksiköistä luovutaan asteittain, kun Ojoisten lastentalon ja Kankaantaan päiväkodin kaikki hoitopaikat saadaan käyttöön ja esiopetusta voidaan sijoittaa Seminaarin koulun yhteyteen.

Myös Hauholla sijaitseva Alvettulan päiväkoti aiotaan lakkauttaa. Toiminta siirtyy Hauhon kirkonkylälle Hauhon päiväkotiin.

Hämeenlinnan varhaiskasvatusjohtaja Elina Ojan mukaan jo tällä hetkellä päiväkotipaikoissa on ylikapasiteettia noin 90 paikkaa.

Seuraavaksi selvitys siirtyy Hämeenlinnan sivistys- ja hyvinvointilautakunnan käsiteltäväksi. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kaupunginvaltuusto.

Selvityksessä Sairion päiväkoti säilymässä

Lokakuussa 2019 kaupunginhallitus päätti osana talouden tasapainotusohjelmaa, että tarvitaan selvitys Sairion päiväkodista. Maaliskuussa sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti valmistella koko kaupunkia koskevan selvityksen hoitopaikkatarpeesta ja palveluverkosta. Nyt esitetään, että Sairion päiväkoti säilyy ja sen perusparantamista jatketaan ensi vuonna.

Esiopetusta alakouluille

Selvityksen mukaan esiopetusta on perusteltua sijoittaa nykyistä enemmän alakouluille, koska lasten määrän väheneminen näkyy myös kouluissa lähivuosina. Seminaarin koulun yhteyteen sijoitetaan 42 paikkaa esiopetukselle eli sinne sijoittuisivat keskustan alueen esiopetusryhmät Kaivokadulta ja entinen Seminaarin esiopetusryhmä. Tarvasmäen esiopetus siirtyy Kirkonkulman koulun yhteyteen.

Jokaisen perheen kanssa käydään vuoropuhelu tulevasta hoitopaikkatoiveesta ja se otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Muutokset pyritään toteuttamaan toimintakausien alussa.

Selvitys perustuu tämänhetkiseen tietoon ja tilanteeseen lapsimääristä. Lapsimäärää, kuin myös kiinteistöjen kuntoa, alueiden kehitystä ja perheiden tarpeita arvioidaan säännöllisesti ja tilannekuvaa päivitetään vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä, kerrotaan selvityksessä.