Lehmossa on herätty vastustamaan uuden koulun paikkaa – lähiasukkaat pelkäävät lisäliikennettä, häiriöitä ja maisemahaittoja

Vireillä oleva kaavamuutos sisältää yhtenäiskoulun rakentamisen Kylmäojantien varteen. Esitetty paikka on asukkaista ahdas.

peruskoulu
Kaavamuutoksessa uuden koulun paikaksi esitetään Kylmäojantien ja rautatien välistä aluetta.
Kaavamuutoksessa uuden yhtenäiskoulun paikaksi esitetään Kylmäojantien ja rautatien välistä kaistaletta (kartassa tummennettu). Alueella sijaitsee nyt Lehmon alakoulu, jonka rakennuksista osa purettaisiin. Oikeassa alakulmassa asukkaiden esitys uuden koulun pysäköintialueeksi. Marja-Liisa Kämppi / Yle

Lehmoon kaavaillun uuden koulun lähellä asuvat arvostelevat kaavamuutosta, jolla Kontiolahden kunta laajentaa Lehmon koulua niinkutsutuksi yhtenäiskouluksi.

Kunta aikoo rakentaa yhtenäiskoulun nykyisen alakoulun viereen Kylmäojantien varteen. Alta purettaisiin vanha kivikoulu ja yksi siipi. Sen sijaan nk. puukoulu, liikuntasali ja C-osa säilyisivät.

Uusi koulurakennus sisältäisi myös yläkoulun ja valmistuisi syksyksi 2023. Yhtenäiskoulu kaksinkertaistaisi Lehmon oppilasmäärän noin 600:aan.

Lähiasukkaiden mielestä suunniteltu uusi koulurakennus on liian iso Kylmäojantien ja rautatien väliin. Siksi heidän mielestään pitäisi selvittää vielä muita sijaintipaikkoja.

Moitteita asukkailta saavat myös esitetyt liikennejärjestelyt, erityisesti kevyen liikenteen turvallisuus.

– Liikennevaikutukset ovat hyvin arvaamattomat. Sillä on suuria vaikutuksia tämän lähialueen asuntojen asuinviihtyvyyteen, jopa turvallisuuteen. Täällä on ollut aika villiä moporallia ja muuta tänä kesänä, se vaikuttaa negatiivisesti alueen asuntojen arvoon, perustelee Pysäkkitiellä asuva Sami Hirvonen.

Kolmas peruste koulun paikan vastustamiseen on Hirvosen mukaan luontoarvot.

– Lähimetsä jäisi koulun piha-alueiden alle, se on myös erittäin negatiivista. Siellä on paljon lintulajeja, lepakoita on nähty ja muuta, Hirvonen kertoo.

Lähiasukkaat valmiita valittamaan, jos heitä ei kuunnella

Sami Hirvosen mielestä on sinänsä positiivista, että kunta kehittyy.

– Negatiiviset vaikutukset ovat kuitenkin niin suuret, että meidän oli pakko lähteä sitä suunnitelmaa kommentoimaan, nimikirjoituksia yhteislausuntoon kerännyt Hirvonen sanoo.

Jos rakennuspaikkaa ei muuteta, asukkaat vaativat suurempaa luonnontilaista aluetta pientalojen ja koulun väliin.

Lausunnossaan asukkaat edellyttävät myös koulun pihan aitaamista häiriöiden vähentämiseksi.

Vaatimuslistalla on myös suunnitellun uuden tieliittymän poistaminen ja Kylmäojalta Utranharjulle kulkevan yhdysladun säilyttäminen.

Tyytymättömät Lehmon asukkaat jättävät torstaina Kontiolahden kuntaan lausuntonsa kaavaluonnoksesta.

– Jos meidän ihan kohtuulliset vaatimukset jäävät kuulematta, kyllä meidän on pakko käyttää sitten valituskeinoja, Hirvonen katsoo.

Mieluummin hän kuitenkin toivoo kompromissiratkaisua.

– Että päästäisiin vaikuttamaan siihen suunnitelmaan, niin se olisi varmasti kaikille osapuolille paras, Sami Hirvonen uskoo.