Leikkauksia etsivät Porin seurakunnat jatkavat homoutta ja naispappeutta vastustavien järjestöjen tukemista

Vihreitä ja sosiaalidemokraatteja edustavat seurakuntapoliitikot ovat halunneet muutosta vanhaan käytäntöön.

seurakunnat
Noormarkun kirkko.
Porin seurakuntayhtymään kuuluu muun muassa Noormarkun seurakunta, jonka keskuspaikka on vuonna 1933 valmistunut kivikirkko.Antti Laakso / Yle

Porin seurakunnat eivät aio muuttaa lähetysjärjestöjensä tukemiskäytäntöä taloustilanteensa heikentymisestä huolimatta. Rahaa jaetaan jatkossakin kirkon kaikille lähetysjärjestöille eli myös homoseksuaalisuutta ja naispappeutta vastustaville liikkeille.

Monissa suomalaisseurakunnissa on viime vuosikymmenen aikana lopetettu joko väliaikaisesti tai pysyvästi rahan jakaminen tällaisille järjestöille, kuten Suomen Evankelis-luterilaiselle Kansanlähetykselle ja Suomen Luterilaiselle Evankeliumiyhdistykselle SLEYlle. Kansanlähetys ja SLEY ovat kuitenkin molemmat kirkon virallisia lähetysjärjestöjä.

Porin yhteisen kirkkoneuvoston tekemä linjaus on vastaus vihreitä edustavan kirkkovaltuutetun Laura Pullisen taannoiseen ponsiesitykseen. Pullinen halusi, että Porin seurakunnat tarkastelisivat lähetysjärjestöjen toimintatapoja.

Kansanlähetys saa Porin seurakunnilta (siirryt toiseen palveluun) tänä vuonna 71 229 euroa ja SLEY 38 927 euroa. Lähetysjärjestö Kylväjä saa tukea 44 736 euroa. Rahaa jaetaan sen mukaan, miten paljon lähetysjärjestöt saavat tukea yksityisiltä lahjoittajilta.

Rahanjaosta käyty keskustelua

Sosiaalidemokraattinen kirkolliskokousedustaja, entinen maakuntajohtaja Pertti Rajala vaati tukien poistamista jo useita vuosia sitten, mutta seurakuntien päättäjien enemmistö oli eri mieltä. Monessa muussa suomalaiskaupungissa tuet on poistettu konservatiivista opillista linjaa kannattavilta lähetysjärjestöiltä.

Edellisellä vaalikaudella Keski-Porin kirkkoneuvoston jäsen Jaakko Lehtonen kirjoitti lähetysjärjestöjen tuesta maakuntalehden mielipidepalstalle, minkä jälkeen hän sai useita vihaviestejä.

Lähetysjärjestöille ja kansainväliseen diakoniaan jaetaan kaksi prosenttia seurakuntien talousarvion rahoista.

Porin kirkkovaltuuston puheenjohtaja Harri Saine on puolestaan pitänyt tärkeänä, että myös konservatiivista oppia kannattavat järjestöt saavat rahaa. Hän katsoo, että esimerkiksi naispappeuden vastustajilla pitäisi ylipäätään olla enemmän tilaa kirkossa.

Saine katsoo, että jos naispappien vastustajia ei huomioida kirkon sisällä, tämä voi johtaa kirkon hajaannukseen ja vastustajien radikalisoitumiseen.

Talous tiukoilla

Porin seurakuntien jäseniltään perimä tuloveroprosentti on ensi vuonnakin todennäköisesti 1,5 %. Seurakunnat joutuvat sopeuttamaan talouttaan, koska koronaepidemia on pienentänyt tulokertymää.

Seurakunnat yrittävät sopeuttaa talouttaan leikkaamalla. Yksiköiden talousarvioista on leikattu ensi vuoden osalta 3,74 prosenttia menoista. Vuonna 2022 leikkausprosentti on 6,8 prosenttia.

Leikkauksista huolimatta ensi vuoden talousarviossa on tämänhetkisen arvion mukaan alijäämää lähes 590 000 euroa.