Hyppää sisältöön

Tupakan ja viinan hinnat nousevat taas, viimeinkin tietoa eläkeputken kohtalosta – katso tästä, mitä budjettipäätöksiä hallitukselta odotetaan

Ministerit neuvottelevat valtion ensi vuoden tuloista ja menoista. Erityisesti odotetaan päätöksiä 30 000 työpaikasta.

Hallituksen budjettineuvotteluista odotetaan ratkaisuja työllisyyden parantamiseksi ja kuntien tukemiseksi koronaviruksesta aiheutuvien kulujen vuoksi. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle, Miikka Varila / Yle, kuvankäsittely: Ilkka Kemppinen / Yle

Tupakan ja viinan hinta kallistuu taas ensi vuonna. Se on varma asia, joka tiedetään jo ennen kuin hallitus kokoontuu maanantaina alkavaan budjettineuvotteluunsa Helsingin Säätytaloon.

  • Lue tästä jutusta, mitä kannattaa seurata ministerien budjettiriihestä.

Hallitus on varautunut kaksipäiväiseen neuvotteluun valtion ensi vuoden tuloista ja menoista. Tosin pääministeri Sanna Marin (sd.) väläytti jo viime viikolla, että neuvotteluista voi tulla vaikeat. Pääministeri onkin tyhjentänyt kalenterinsa keskiviikolta siltä varalta, että neuvottelut venyvät.

Hallituksen aiempien budjettilinjausten perusteella yhden keskioluttölkin hinta noussee muutaman eurosentin. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Tupakka ja viina kallistuvat taas

Hallitus on jo aiemmin linjannut, että tupakan ja viinan veroja korotetaan ensi vuonna. Veronmaksajain keskusliitto on arvioinut, että jos korotukset tehdään samalla periaatteella kuin aiemmin, tupakka-askin hinta nousisi 45 senttiä.

Saman arvion mukaan alkoholiveron korotus lisää keskioluttölkin hintaa kolmella sentillä ja väkevä puolen litran viinapullo kallistuu 40 senttiä.

Palkkaverotukseen tuskin tulee suuria muutoksia. Ansiotulojen nousu yleisten palkankorotusten mukaisesti ei kiristä verotusta, koska hallitus tekee niin sanotun indeksitarkistuksen verotaulukoihin.

Veroluonteisista maksuista esimerkiksi työttömyysvakuutusmaksuun on tulossa korotus. Työllisyysrahaston mukaan korotus merkitsisi 3 350 euroa kuukaudessa tienaavalle lisämenoa 60 euroa vuodessa, jos hallitus ei korvaa korotusta tuloveron vastaavalla alennuksella.

Asuntolainojen korkovähennysoikeus pienenee edelleen. Kun vuonna 2020 asuntolainan koroista sai vähentää verotuksessa 15 prosenttia, putoaa vähennys ensi vuonna kymmeneen prosenttiin.

Osana yritystukien karsimista niin sanotun parafiinisen dieselin verotukea pienennetään. Sen vuoksi maaöljyyn perustuvan dieselin hinta noussee sentin litralta, Veronmaksajain keskusliitto arvioi.

Asuntojen lämmitys kallistunee jonkin verran, koska hallitus korottaa lämmityspolttoaineiden veroja ja alentaa samaan aikaan yhdistetyn sähkön ja lämmöntuotannon verotukea.

Vähäpäästöisten työmatkojen veroedut paranevat

Hallitus aikoo kytkeä aiempaa enemmän työmatkakulujen korvaamisen ilmastopolitiikkaan. Etujen parannuksia on luvassa vähäpäästöisiin työmatkamuotoihin.

Täyssähköisen työsuhdeauton verotusarvo alenisi 170 eurolla kuukaudessa kolmen vuoden ajaksi.

Polkupyörän työsuhde-etu muuttuisi verovapaaksi 750 euroon asti vuodessa. Nykyisin työnantajalta saatu polkupyöräetu on täysimääräisesti veronalaista ansiotuloa, joten kyse olisi uudesta verotuesta.

Työsuhdematkalippu on ollut verovapaata tuloa 300 euroon asti. Ensi vuonna lippu olisi verovapaa 3 400 euroon asti vuodessa. Muutoksen oletetaan lisäävän työsuhdematkalipun käyttöä lähivuosina joillakin kymmenillä tuhansilla nykyisestä noin sadastatuhannesta.

Hallituksen työllisyyspäätöksistä odotetaan erityisesti tietoa niin sanotun eläkeputken kohtalosta sekä siitä, miten työttömiä autetaan työnhakuun ja johtaako työnhakusuunnitelmista lipeäminen tukien leikkauksiin. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Hallituksen työllisyyskeinot julki, miten käy eläkeputken?

Loppukesä on arvuuteltu päätyykö hallitus niin sanotun eläkeputken ehtojen tiukentamiseen tai koko eläkeputken lakkauttamiseen. Eläkeputki on ikääntyneille pitkäaikaistyöttömille tarjottu mahdollisuus saada työttömyyspäivärahaa eläkkeelle siirtymiseen asti.

Mahdollisesti hallitus pyytää työmarkkinakeskusjärjestöjä valmistelemaan keinoja ikääntyneiden työttömien työllisyysasteen parantamiseksi. Eläkeputken poistaminen asteittain tai kokonaan olisi yksi keinoista.

Hallituksessa keskusta, vihreät ja RKP tukevat eläkeputken ehtojen kiristystä tai putken poistamista. SDP:kään ei ole tyrmännyt ajatusta, mutta ei ole sitä suorasanaisesti kannattanutkaan. Vasemmistoliittoa ehdotus ei ilahduta.

Eläkeputkea koskevien tiukennusten vastineeksi luvattaisiin ehkä parannuksia ikääntyneiden työntekijöiden työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin tai työttömyysvaiheeseen jonkinlaista uutta tukea työn löytämiseksi.

Eläkeputken muutokset eivät välttämättä koskisi vielä ensi vuotta.

Uusi työnhaun malli tulossa, entä patistus?

Hallitus suunnittelee myös uutta työnhaun mallia. Työttömälle tehtäisiin yksilöllinen suunnitelma työpaikan etsimiseksi.

Jos työtön ei toimi suunnitelman mukaan, saattaisi seurata esimerkiksi varoitus ja laiminlyönnin toistuessa työttömyysturvan leikkaus. Vastineeksi tarkoitus olisi parantaa työttömien saamia tukipalveluja.

Hallitus siis harkitsee porkkanan lisäksi keppiä työttömille. Näin tehtiin Juha Sipilän (kesk.) hallituksen aikanakin työttömien aktiivimallissa. Nykyhallituksen aikeista ei ole kuitenkaan vielä varmaa tietoa.

Hallitus haluaa laajentaa oppivelvollisuutta. Oppivelvollisuus kestäisi, kunnes nuori on suorittanut ammatillisen tutkinnon, ylioppilastutkinnon tai täyttää 18 vuotta. Muutos astuisi voimaan ensi vuoden elokuussa.

Ajatus on, että mitä useampi nuori saa tutkinnon suoritettua, sitä paremmin he työllistyvät.

Hallituksessa on harkittu myös valtion oman, sosiaalisen työn yhtiön käynnistämistä Ruotsin Samhall Ab:n mallin mukaisesti. Yhtiön kautta olisi tarkoitus työllistää esimerkiksi vammaisia ja muita osatyökykyisiä.

Hallituksen harkitsemaan paikallisen sopimisen käytäntöihin työpaikoilla tuskin tulee budjettiriihestä muutoksia. Uusien käytäntöjen valmistelua jatkettaneen työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa.

Hallitus aikoo käynnistää erilaisia kuntakokeiluja työllisyyden parantamiseksi. Harkinnassa on ollut myös työnantajille maksettavan palkkatuen laajentaminen tavalla tai toisella.

Hallitus aikoo parantaa teollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä ja laskee sähköveron tason Euroopan unionin sallimaan alimpaan tasoon. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Tukea teollisuudelle, sähkövero pohjalukemiin

Koronaviruksesta ja sen torjuntatoimista johtuva taloudellinen taantuma on saattanut yritykset ja työntekijät ahdinkoon. Muiden tukitoimien lisäksi hallitus aikoo auttaa teollisuutta alentamalla sähköveron Euroopan unionin sallimaan minimitasoon. Kädenojennus teollisuudelle vie verotuloja noin 245 miljoonaa euroa.

Energiaverotuksen yhteydessä keskusteluissa on todennäköisesti polttoturpeen verotuen leikkaaminen tai jopa turpeen polton lopettaminen jollakin aikavälillä. Aiemmin hallitus on päättänyt turpeen käytön puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä.

Aihe on erityisen tärkeä vihreille ilmastonmuutoksen torjunnan vuoksi. Turpeella ei ole lainkaan hiilidioksidipäästöihin perustuvaa veroa, toisin kuin esimerkiksi kivihiilellä, bensalla ja dieselillä.

Pienten yritysten tueksi korotetaan arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa 10 000 eurosta 15 000 euroon.

Autokauppiaat toivovat hallituksen budjettiesitykseen aiempina vuosina käytettyä vanhojen autojen romutuspalkkiota. Eli uuden auton ostaja saisi valtiolta esimerkiksi 1 500 euroa, jos romuttaa vanhan autonsa. Aiemmin käytössä olleessa mallissa uuden auton hiilidioksidipäästöt eivät saaneet ylittää 110 grammaa kilometriltä.

Valtiovarainministeri Vanhasen esityksessä romutuspalkkiota ei ole.

Veikkaus vähentää peliautomaattiensa määrää pelihaittojen vähentämiseksi. Päätös merkitsee kulttuurin ja yleishyödyllisten järjestöjen tuen vähenemistä, jos hallitus ei paikkaa puuttuvia rahoja muista lähteistä. Kuva: Marko Väänänen / Yle

Veikkauksen peliautomaatit vähentyneet, mistä rahaa järjestöille?

Koronavirus sulki Veikkauksen peliautomaatit keväällä kokonaan. Jo aiemmin Veikkaus oli päättänyt karsia automaattien määrää ongelmapelaamisen haittojen vähentämiseksi.

Kun Veikkauksen pelien tuottamat rahat vähenevät, hallitus joutuu miettimään, miten veikkausrahoilla tuettua kulttuuria ja taidetta, sotaveteraaneja sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöjä rahoitetaan ensi vuonna.

Hallitus voisi lisätä pelirahojen tuloutusta laskemalla Veikkauksenkin maksamaa arpajaisveroa väliaikaisesti. Hallitus voisi myös siirtää osan veikkausrahatukien saajista virallisen budjettirahoituksen piiriin.

Molemmissa vaihtoehdoissa uutta rahaa pitäisi saada jostain tai etsiä vastaavat säästöt muista menoista.

Yksi keino olisi puuttua, tavalla tai toisella, ulkomaille suuntautuvaan pelaamiseen, joka rikkoo Veikkauksen pelimonopolia ja vähentää tuloja.

Koronavirustestit, viruksesta kärsivien ihmisten hoito ja kiireettömän hoidon jonojen purku maksavat kunnille. Hallitus varautuu edelleen avustamaan kuntia yli tavanomaisten tukien. Kuva: Antti Eintola / Yle

Koronaviruksen testaus ja hoito maksaa kunnille

Koronaviruksen torjunnasta ja sairastuneiden hoidosta kertyy kuluja sairaanhoitopiireille ja niiden omistajille, kunnille. Hallitus on jo kuluvan vuoden lisätalousarvioissa antanut sairaanhoitopiireille ja kunnille koronatukea. Lisää on tulossa.

Hallitus jatkanee yhteisöveron jako-osuuksien muuttamista kuntien eduksi. Kunnat siis saisivat edelleen tavanomaista suuremman osuuden esimerkiksi yritysten maksamista veroista. Ratkaisu merkitsee yli puolen miljardin euron etua kunnille.

Hallitus vähensi kuntien valtionosuuksia edellisinä vuosina kilpailukykysopimuksen vuoksi. Silloin kuntien menot vähenivät, kun työntekijöiden lomarahoja leikattiin. Myös työntekijöiden työaika piteni. Niinpä valtio leikkasi vastaavasti kuntien rahoitusta.

Nyt neuvottelupöydässä on tukien palauttaminen kunnille, koska kilpailukykysopimus on päättynyt. Kyse on noin 40 eurosta kunnan asukasta kohti, yhteensä yli 200 miljoonasta eurosta.

Koronaviruksen vaikutusten vuoksi kiireettömän terveydenhoidon jonot ovat pidentyneet. Todennäköisesti kunnat tarvitsevat lisärahaa hoitojonojen purkuun.

Ympärivuorokautiseen vanhusten laitoshoitoon tulee hoitajamitoitus voimaan asteittain vuoteen 2023 mennessä. Kymmentä hoidettavaa vanhusta kohti tulee olla vähintään seitsemän hoitotyöntekijää.

Hallitus on ohjaamassa hoitajamitoituksen ohella lisärahaa myös lähihoitajakoulutukseen, jotta hoitajia riittäisi vanhusten hoivaan.

Mitä tapahtuu EU:n elvytysrahoille ja tulevaisuusinvestoinneille?

Hallitus sopi kautensa alussa niin sanotuista kertaluonteisista tulevaisuusinvestoinneista. Listalla oli ammattikoulujen opettajien palkkaamista, luonnonsuojelualueiden ostoa ja kaikkea siltä väliltä.

Tuosta kolmen miljardin euron potista on sopimatta noin 1,7 miljardia euroa. Hankkeet oli tarkoitus laittaa liikkeelle, jos hallitus kykenee sopimaan selkeästi mitattavista, onnistuneista työllisyystoimista.

Suomen työllisyys on heikentynyt hallituksen aloituksen jälkeen. Koronavirus on muuttanut maailmaa. Kulunein sanoin – nähtäväksi jää – karsiiko hallitus hankkeita aiemmin listatuista tulevaisuusinvestoinneista.

Avoinna on myös, kuinka moni tulevaisuushankkeista voidaan rahoittaa esimerkiksi Euroopan unionin kolmen miljardin euron elvytysrahoista. Hallitus käy joka tapauksessa keskustelun EU-avustusrahojen käytön painopisteistä.

Alun perin tulevaisuusinvestoinnit oli määrä rahoittaa valtion omaisuutta myymällä.

Entäs ne leikkaukset ja veronkorotukset?

Koronaviruksen vuoksi valtio on velkaantunut ennätysvauhdilla. Syyskuun alun valtiovarainministeriön arvion perusteella uutta velkaa otetaan tänä vuonna 17,6 miljardia euroa. Eikä sekään välttämättä riitä.

Ensi vuonna uutta velkaa otetaan lisää.

Koska siis koittaa velanmaksun aika? Merkitseekö se veronkorotuksia tai etujen leikkauksia?

Ei ainakaan vielä ensi vuonna. Nyt hallitus tekee elvyttävää budjettia.

Pääministeri Sanna Marin on kuitenkin jo varoitellut, ettei Suomi voi välttyä tulevina vuosina sopeutustoimilta, siis menoleikkauksilta tai veronkorotuksilta.

Talouskasvu tuskin yksin riittää koronavelkojen kuittaamiseen.

Voit keskustella jutun aiheesta tiistaihin 15.9.2020 kello 23 asti. Klikkaa keskustele-painiketta jutun alla.

Lue lisää:

.
.