Suomi on kolmas eri maiden sosiaalista kehitystä mittaavassa tutkimuksessa – Mittareina muun muassa terveys, tiedonsaanti ja tasa-arvo

Kehittyneimmäksi maaksi valittiin jälleen Norja. Toisena oli Tanska.

hyvinvointi
nainen lenkkeilee maseutumaisemassa
Nainen lenkkeilee suomalaisessa maaseutumaisemassa. Peter Erik Forsberg / AOP

Suomi sijoittui kolmanneksi eri maiden sosiaalista kehitystä mittaavassa Social Progress -tutkimuksessa. (siirryt toiseen palveluun)

Washington DC:ssä toimivan Social Progress Imperative -järjestön tekemässä tutkimuksessa mitataan erilaisia yhteiskunnalliseen kehitykseen ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä.

Tutkimus pisteytti maailman maat yhteensä 50 muuttujan mukaan. Ne jakautuivat kolmeen yläkategoriaan: ihmisen perustarpeisiin, hyvinvoinnin perusteisiin ja mahdollisuuksiin.

Suomi oli monella mittarilla mitattuna maailman kehittynein maa.

Tutkimus arvioi Suomen parhaaksi (siirryt toiseen palveluun)muun muassa aliravitsemuksen, ilman laadun, sukupuolten välisen tasa-arvon ja vähemmistöjen kohtaaman väkivallan suhteen.

Suomi sai heikoimmat pisteet kasvihuonekaasujen päästöistä, joiden osalta se sijoittui 193 maasta sijalle 117.

Vertailun voitti Norja ja toiseksi tuli Tanska.