Suupohjan radalla näkyvissä valoa – Teuvalle valmistuva lastausraiteen pidennys voi tuplata rataosan tavaraliikenteen parin vuoden takaisesta

Seinäjoen ja Kaskisten välisellä rataosuudella Teuvalla lastattavat raakapuujunat pidentyvät 12 vaunuisista 24 vaunuisiksi.

Puutavaran lastauslaiturin pidennys rakennetaan kuvassa vasemmalla näkyvälle painopenkalle. Kuva: Tuomo Rintamaa/Yle

Teuvan asemalle valmistuva puutavaran lastausraiteen pidennys lisää Seinäjoelta Kaskisiin kulkevan Suupohjan radan tavaraliikennettä merkittävästi. Satametrinen pidennys on tarkoitus ottaa käyttöön syyskuun lopussa.

Jatkossa Teuvalla voidaan lastata nykyistä tuplasti pitempiä 24 vaunuisia raakapuujunia.

Kuitupuuta kuljetetaan Teuvalta muun muassa Pietarsaareen Alholman tehtaalle ja Äänekosken biotuotetehtaalle. Lisäksi kuusitukkeja lastataan Vilppulan sahalle. Investoinnin kustantavat radan alueen kunnat yhdessä Väyläviraston kanssa.

Jatkeen ratakiskot ja -pölkyt ovat kierrätettyjä. Lisäksi Teuvan asemalla parannetaan puutavaran varastoimistiloja. Radan puolestapuhujat toivovat, että liikenne lisääntyisi niin, että radan luokitus vähäliikenteiseksi voitaisiin poistaa.

Lastausraiteen satametrinen pidennys rakennetaan Seinäjoelta tuoduista kierrätetyistä ratakiskoista- ja pölkyistä. Kuva: Tuomo Rintamaa/Yle

– Me tavoittelemme myös muiden tuotteiden kuin raakapuun kuljetuksia tälle radalle. Teuvan aseman uudistusten jälkeen jää nyt nähtäväksi, joko Suupohjan rata pääsee niinsanottujen vähäliikenteisten ratojen kirjoista pois, sanoo Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistyksen toiminnanjohtaja Jorma Vierula.

Rata määritellään vähäliikenteiseksi, jos sillä on tavaraliikennettä alle 300 000 nettotonnia vuodessa.

Suupohjan radalla oli tavaraliikennettä vuonna 2016 69 000 nettotonnia. Vuonna 2019 määrä kasvoi jo noin 130 000 nettotonniin ja Teuvan investointien valmistuttua määrän uskotaan nousevan yli 200 000 nettotonniin.

Rata vaatisi vielä suuria korjauksia

Suupohjan radan tulevaisuus ei kuitenkaan ole vielä tällä selvä. Erityisesti rataosuudella olevat yli satavuotiaat sillat vaatisivat kiireesti kunnostamista.

Väyläviraston vuonna 2013 tekemän kustannusarvion mukaan Suupohjan radan heikkokuntoisimpien kohtien korjaus maksaisi noin 22 miljoonaa euroa.

Koskenkorvan rautatiesilta Ilmajoella vaatisi kiireesti kunnostamista. Kuva: Tuomo Rintamaa/Yle

Vierulan mukaan Suupohjan radan kilpailukykyä pitää edelleen parantaa. Se tarkoittaa korjausvelan pienentämistä.

– Meidän pitäisi saada radan kriittisiä kohtia korjatuksi. Se tarkoittaa vanhojen, alkuperäisten siltojen uusimista. Lisäksi tarvitaan pehmeikköjen vahvistamista ja tasoristeysten poistamista korvaavilla teillä.

Väyläviraston ylläpitämän tasoristeyspalvelun mukaan Seinäjoen ja Kaskisten välisellä rataosuudella on yhteensä 163 tasoristeystä.

Radan rakentaminen on aloitettu 1900-luvun alkupuolella, jonka jälkeen rataosalle ei ole tehty suurempia peruskorjaustoimenpiteitä. Se avattiin liikenteelle Seinäjoelta Teuvan Perälään marraskuussa vuonna 1911.

Koko rataosa Kristiinankaupunkiin ja Kaskisiin valmistui elokuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1913. Perälästä Kristiinankaupunkiin johtava osuus purettiin 1990-luvun alussa. Rataosaa on peruskorjattu vuodesta 1987 lähtien lähinnä pölkynvaihdolla ja naulakiinnityksien uusimisella.

Jatkossa Teuvan rautatieasemalla pystytään lastaamaan 24 vaunuisia kokojunia. Tähän mennessä lastausraiteelle on mahtunut 12 vaunun puolijunia. Kuva: Tuomo Rintamaa/Yle

Suupohjan rata on ollut liipasimella useasti

Vuonna 2017 Liikenneviraston vähäliikenteisten ratojen tilannetta ja tulevaisuutta tarkastelevassa selvityksessä virasto tuli siihen lopputulokseen, että Seinäjoki–Kaskinen -rataosan liikennöitävässä kunnossa pitämiselle ei ole olemassa yhteiskuntataloudellisen kannattavuuden näkökulmasta perusteita.

Radan heikon kunnon takia rataosaa ei selvityksen mukaan olisi voitu pitää liikennöitävässä kunnossa ilman merkittäviä investointeja. Radan kunnossapidon keskeyttäminen olisi tarkoittanut radan sulkemista liikenteeltä vuoden 2019 lopussa.

Väylävirasto päätti kuitenkin keväällä 2019 jatkaa kunnossapitoa vuoden 2020 loppuun asti. Huhtikuussa 2020 Suupohjan radan kunnossapitoa päätettiin jatkaa vuoden 2022 loppuun asti. Perusteena oli tavaraliikenteen määrän toteutunut kasvu.