Tampereen ensimmäisen opiskelijatalon arkkitehtikilpailu on ratkennut – ehdotus säilyttää myös vanhaa

Ensimmäiset opiskelijat muuttivat Kalevaan 60 vuotta sitten.

opiskelija-asunnot
Havainnekuva uudesta Vanhasta Domuksesta.
Vanha Domus sijaitsee Tampereen Kalevassa.JADA Oy ja Lindroos Architects Oy

Tampereen opiskelija-asuntosäätiön TOASin Vanhan Domuksen tonttia koskeva arkkitehtuurikilpailu on ratkennut.

Voittajaksi valittiin JADA Oy:n ja Lindroos Architects Oy:n ehdotus ”SIKSAK”. Kilpailussa etsittiin kulttuuriympäristöä kunnioittavaa tapaa kehittää tonttia opiskelija-asumisen tarpeisiin.

Havainnekuva uudesta Vanhasta Domuksesta.
Voittajaehdotuksessa säästetään Vanhan Domuksen A-osa.JADA Oy ja Lindroos Architects Oy

Voittaja valittiin 78 ehdotuksen joukosta.

Arvostelulautakunta kuvaa voittajaehdotusta hyvin persoonalliseksi tulkinnaksi Kalevan kaupunkirakenteesta.

Ehdotus säilyttää vanhaa mutta pitää sisällään myös uuden rakennuksen. Vanha Domus rakennettiin vuosina 1960–65.

Havainnekuva uudesta Vanhasta Domuksesta.
Kilpailun yhtenä tavoitteena oli Domuksen kulttuuriympäristön arvon varjeleminen, mutta rakennusten säilyttäminen tai purkaminen jäi kilpailijoiden harkittavaksi. JADA Oy ja Lindroos Architects Oy