Kaavilla virkamiesten häirinnästä moititut valtuutetut pitävät häirintäväitteitä liioiteltuna – kiistaa on käsitelty jo yli vuoden ajan

Valtuutettujen näkemyksen mukaan he ovat vain yrittäneet hoitaa tehtäviään.

Kaavi
Puheenjohtajan nuija
Kaavilla on sitkeä kiista siitä, mikä on virkamiesten häirintää.. Kuvituskuva.Jyrki Lyytikkä / Yle

Kaavilla kaksi epäasiallisesta käytöksestä moitittua kunnanvaltuutettua pitävät väitteitä häirinnästä liioitteluna.

Kaavin kunnanhallitus on käsitellyt yli vuoden aikana useaan otteeseen tilannetta, jossa kahden valtuutetun väitetään häirinneen ja uhkailleen kunnan virkamiehiä.

Suurin osa käsittelyistä on ollut kunnanhallituksessa salaisia eikä asiaan liittyviä asiakirjoja ole annettu julki. Kyse on SDP:n Elvi Heikkisestä sekä keskustan Jorma Räsäsestä.

Heikkisen mielestä kyse on siitä, että valtuutetut eivät saa päätöksenteossa tarvitsemaansa tietoa virkamiehiltä ja tietojen kysyminen on tulkittu häirinnäksi.

– Jos se on häirintää, että viranhaltijoilta kysytään kokouksissa asioita, joita on esityslistalla niin sillehän minä en voi yhtään mitään, toteaa Heikkinen.

Näkemykset häirinnästä täysin päinvastaisia

Heikkinen kertoo yhdeksi tällaiseksi asiaksi hänen viime vuonna esittämänsä kysymyksen pehmeän leivän poistamisesta kotipalveluasiakkailta.

Toisessa tapauksessa Heikkisen mukaan virkamies oli tehnyt hallinto-oikeudelle valituksen lautakunnan alulle laittamasta asiasta ilman että lautakunta oli asiasta tietoinen, vaikka alun perin asia oli lautakunnan alulle panema. Lisäksi Heikkinen kertoo selvitelleensä sosiaalipuolella havaitsemiaan epäkohtia. Heikkinen on perusturvalautakunnan jäsen.

Heikkisen mukaan Kaavin kunnan keskustelukulttuuri on mennyt muutamassa vuodessa sellaiseksi, että asioista, jotka ovat väärin, ei saa puhua ja että virkamiesten tekemiä virheitä ei haluta selvittää.

Vuoden 2019 kesään saakka valtuuston puheenjohtajana toiminut Jorma Räsänen kertoo kiistan syyksi sen, että hän oli käynyt keskusteluja kunnan yhteistyötahojen kanssa, mistä kunnanjohtaja Ari Sopanen ei pitänyt.

Kyse oli moottorikelkkareitteihin kustannuksiin liittyvästä keskustelusta Kuopion kaupungin edustajan kanssa sekä yhteydenpidosta yrittäjätahoihin. Räsänen pitää tilannetta omalta kannaltaan loukkaavana. Hän toteaa kuitenkin, että hänen kanssaan asiasta ei ole keskusteltu enää viime syksyn jälkeen.

Kunnanjohtaja Ari Sopanen ei halua kommentoida asiaa koska sen käsittely on kesken.