Hyppää sisältöön

Malmiyhtiö oli varaamassa valtavaa aluetta mineraalien etsimistä varten – asukkaiden vastarinta yllätti: "Meillä on porukka kasassa"

FinnAust Mining Finland Oy ilmoitti perjantaina pienentävänsä mineraalien etsimisaluetta Etelä-Karjalassa.

Ilmakuva Telkkälän vanhasta kaivoksesta. Nyt avolouhos on täyttynyt vedellä.
FinnAust Mining Finland Oy on kiinnostunut erityisesti Taipalsaaren suljetun Telkkälän kaivoksen lähialueesta.
Tekijät

Ulkomaalaisomistuksessa oleva suomalainen malminetsintäyhtiö FinnAust Mining Finland Oy pienentää mineraalien etsimisaluettaan Etelä-Karjalassa.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes oli hyväksynyt 3. syyskuuta yhtiön varausilmoituksen, joka koski runsaan 240 neliökilometrin kokoista aluetta Lappeenrannassa sekä sen lähikunnissa Taipalsaarella ja Savitaipaleella.

Tänään perjantaina yhtiö kuitenkin jätti Tukesiin varausilmoituksen osittaisen raukeamishakemuksen. Siinä FinnAust Mining Finland pienentää alkuperäistä varausaluetta huomattavasti.

– Jäljelle jää arviolta noin viidesosa alkuperäisen varausilmoituksen alueesta, kertoo FinnAust Mining Finlandin maajohtaja Thomas Levin.

Karttakuvassa ovat alueet, joista FinnAust Mining Finland Oy on kiinnostunut. Alunperin alue oli huomattavasti laajempi. Kuva: Samuli Huttunen / Yle

Alkuperäinen varaus kattoi laajoja alueita Saimaan rannalla sijaitsevista Savitaipaleen ja Taipalsaaren kunnista.

Pienentynyt alue kattaisi Savitaipaleella Hyrkkälän kylän ja Taipalsaarella Telkkälän ja Märkälän kylät lähiympäristöineen.

Raukeamishakemuksen alue ei enää ulotu Lappeenrannan puolelle.

– Yhtiö on erityisen kiinnostunut Taipalsaarella sijaitsevan Telkkälän lähiympäristöstä, sanoo Levin.

Telkkälässä toimi 1960-ja 1970-lukujen taitteessa Kaivosyhtiö Outokummun nikkeli- ja kuparikaivos. Kaivoksen toinen käyttökausi ajoittuu vuosiin 1988–1992.

– Nikkeli, kupari ja koboltti ovat ne metallit, mitä pääasiassa etsimme, sanoo Levin.

Varauksesta vastalauseita

Tukesin syyskuun alussa hyväksymä varausilmoitus ehti jo herättää vastustusta alueen kunnissa ja paikallisissa asukkaissa.

Lappeenrannan kaupunki sekä Savitaipaleen ja Taipalsaaren kunnat ovat aikeissa valittaa varausoikeudesta Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Lisäksi vajaat 40 yksityistä maanomistajaa aikoo valittaa Tukesin päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Valituksessa vedotaan ensisijaisesti ympäristöseikkoihin.

– Saimaa ja Saimaan säästäminen teollisuushaaroilta ja sellaiselta toiminnalta on päällimmäisenä, kertoo maanomistajien valitusta kokoava Jukka-Pekka Koskinen.

Jukka-Pekka Koskinen edustaa maanomistajia, jotka vastustavat malminetsintäyhtiön aikeita. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Toinen yhteisvalituksen tekijöitä pohdituttava asia on Koskisen mukaan huoli omasta omaisuudesta.

Koskisella itsellään on kesäasunto varausalueella Taipalsaarella.

– Ei ikään kuin jokamiehen oikeudella tultaisi varaamaan tonttia, ja sitten jos omistaja haluaa valittaa, niin kuluja tulee. Se suivaannuttaa ihmisiä aika paljon.

Rivejä kootaan tulevaa varten

Valituksen tekeminen maksaa maanomistajille muutamia tuhansia euroja, sillä heidän apunaan on asianajaja.

Asianajajan avusta huolimatta Jukka-Pekka Koskinen suhtautuu epäileväisesti valituksen läpimenoon.

– Asianajaja kuvasi asiaa niin, että varauslupa on sama kuin henkilöt kävelisivät piippua poltellen sinun metsässä. Ei siitä paljon haittaa ole. Varauslupia käsitellään haittavaikutusten kautta, joten perustelu saattaa olla aika hintelä menemään läpi.

Koskinen ajattelee kuitenkin, että valituksen tekeminen ja asianajajan käyttö maksavat itsensä takaisin tulevaisuudessa.

– Meillä on nyt porukka kasassa, jos joudumme valittamaan myöhemmässä vaiheessa. Uskon, että valituksen perusteet ovat pitäviä myös jatkovalituksia ajatellen. Tässä vaiheessa uskon, että joukkovoima sekä viesti viranomaisille ja yhtiölle on tärkeämpi kuin valituksen läpimeno.

Koskisen mukaan hänellä ei ole varsinaisesti mitään kaivosteollisuutta vastaan, kunhan sitä ei tehdä Saimaan rannalla.

– Saimaa on 11 000 vuotta vanha järvi. Jos siellä 20 vuotta louhitaan, ja jätevedet tulevat Saimaaseen, niin se on seuraavat 11 000 vuotta huono järvi.

Valitukset täytyy toimitettaa hallinto-oikeuteen 5. lokakuuta 2020 mennessä.

Yhtiö yllättyi

Kuntien ja yksityisten vastarinta on yllättänyt FinnAust Mining Finlandin maajohtaja Thomas Levinin.

– Varausilmoituksista valittaminen on poikkeuksellista, koska ilmoitushan ei anna lupaa esimerkiksi minkäänlaisiin kairauksiin, Levin sanoo.

Varausilmoitus johtaa harvoin kaivostoiminnan perustamiseen. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Yhtiö on suorittanut malminetsintää Itä-Suomessa yli 10 vuotta. Levin ei muista, että yhtiön tekemästä varausilmoituksesta olisi aikaisemmin tehty valitusta.

Hän tarkentaa, että varausilmoituksen tekijä saa tutustua alueista aiemmin koottuihin tietoihin. Lisäksi yhtiö voi ottaa maan pinnalta näytteitä. Niiden perusteella päätetään, haetaanko malminetsintälupaa vai ei.

Levin huomauttaa, että kuka tahansa saa tutustua alueen historialliseen dataan tai ottaa kalliosta pieniä näytteitä vasaralla.

– Varausilmoitus antaa vain etuoikeuden hakea malminetsintälupaa, toisin sanoen se antaa työrauhan suhteessa muihin toimijoihin, Levin sanoo..

Varsinaisen malminetsintälupa-alueen pinta-ala olisi Levinin mukaan vain murto-osa varausalueesta.

Maastoon ehkä ensi vuonna

Varausalueen pienentäminen ei Levinin mukaan liity millään tavalla valmisteilla oleviin valituksiin, vaan ratkaisu perustuu nimenomaan alueelta koottuihin tietoihin ja raportteihin.

– Ratkaisu on syntynyt tekemämme työn perusteella, sanoo Levin.

Hän painottaa, että paikallisten ihmisten mielipiteillä on merkitystä.

– Emme halua, että kukaan olisi huolissaan varauksemme takia, Levin sanoo.

Tähän mennessä yhtiö on tutkinut varausilmoituksen aluetta lähinnä aiemmista dokumenteista. Maastoon FinnAust Mining Finland jalkautuu ehkä ensi vuonna.

Telkkälän entinen kaivos on täyttynyt vedellä. Veden väri tulee liuonneista raskasmetalleista. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Tukesin mukaan varaukset johtavat erittäin harvoin edes malminetsintälupaan ja sitäkin harvemmin varsinaiseen kaivostoimintaan. Tukesin ryhmäpäällikkö Tero Liikamaa kertoi heinäkuussaYlelle, että 99 prosenttia varauksista raukeaa johtamatta mihinkään.

– Meidänkin varauksista iso osa raukeaa ilman, että jatkotutkimuksiin on tarvetta, sanoo FinnAust Mining Finlandin maajohtaja Thomas Levin.

Hänen mukaansa ihmisten suhtautuminen malminetsintään muuttui Talvivaaran katastrofin jälkeen.