1. yle.fi
  2. Uutiset

Katso kartasta, mitkä rikollisorganisaatiot kokoontuvat kotikulmillasi – KRP: jengitilanne voimakkaassa muutoksessa United Brotherhoodin väliaikaisen toimintakiellon vuoksi

Keskusrikospoliisin tiedossa on useita uusia rikollisia liivijengejä, jotka pyrkivät vakiinnuttamaan paikkansa prosenttijengien joukossa.

järjestäytynyt rikollisuus
Kansainvälinen Bandidos on Suomen suurin rikolliseksi arvioitu moottoripyöräkerho eli niin sanottu prosenttijengi.
Kansainvälinen Bandidos on Suomen suurin rikolliseksi arvioitu moottoripyöräkerho eli niin sanottu prosenttijengi.EPA

Keskusrikospoliisin erityisessä seurannassa on Suomessa tällä hetkellä seitsemän tunnuksellista rikollisorganisaatiota. Näillä poliisin mukaan rikollisilla järjestöillä on kymmeniä kokoontumistiloja eri puolilla Suomea.

Kaikkiaan Keskusrikospoliisin tiedossa on lähes 30 kuntaa, joissa kyseiset organisaatiot pitävät kerhotiloja.

Seitsemällä merkittävimmällä tunnuksia käyttävällä järjestäytyneen rikollisuuden ryhmällä on yhteensä jopa 700 poliisin tunnistamaa jäsentä. Alla olevasta kartasta näkyy, missä kunnissa kunkin jengin kerhotilat sijaitsevat.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Enemmistö kerhotiloista sijaitsee pääkaupunkiseudulla, mutta KRP:n mukaan tunnuksellisten rikollisorganisaatioiden kokoontumistilat ovat viime vuosina siirtyneet syrjemmälle kaupunkien keskustoista.

Rikollisjärjestö voi nimessään viitata toimivansa Helsingissä, mutta kerhotilat ovat esimerkiksi Tuusulassa.

– Syrjäisemmissä paikoissa poliisin valvonta on vähäisempää poliisien pienemmän määrän vuoksi. Myös vaikuttaminen vaikka kunnan viranomaisiin voi olla helpompaa, koska piirit ovat pienet, arvioi rikoskomisario Antti Hyyryläinen Keskusrikospoliisista.

Jengit itse kiistävät olevansa rikollisorganisaatioita. Ainakin neljän suurimman liivijengin jäsenten on kuitenkin katsottu oikeudessa kuuluvan järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Sen perusteella rikoksesta saatavaa rangaistusta voidaan koventaa. Liivijengiin kuuluminen ei sinällään ole rikos.

Keskusrikospoliisin mukaan Suomen merkittävimmät ja haitallisimmat järjestäytyneen rikollisuuden ryhmät ovat Bandidos MC, Hells Angels MC, Cannonball MC, Outlaws MC, Satudarah MC, United Brotherhood ja Bats. Niiden jäsenmäärä vaihtelee noin 15 henkilöstä yli 200:teen.

  • Bandidos MC 210–220 jäsentä, lyhenne BMC
  • Cannon Ball MC 200–210 jäsentä, lyhenne CMC
  • United Brotherhood 90–100 jäsentä, lyhenne UB/BU (toimintakiellossa)
  • Hells Angels MC 80–90 jäsentä, lyhenne HAMC
  • Outlaws MC 20–30 jäsentä, lyhenne OMC
  • Satudarah MC 15–20 jäsentä, lyhenne SMC
  • Bats 15–20 jäsentä

Eri jengit lännessä ja idässä

Rikollisjärjestöjen keskeisin vaikutusalue sijaitsee yleensä niiden kerhotiloja lähimpänä olevan suuren kaupungin alueella. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että niiden toiminta rajoittuisi vain kerhotilan maakuntaan.

Esimerkiksi Helvetin enkelit ja Bandidos ovat maailmanlaajuisia ja kansainvälisesti johdettuja rikollisorganisaatioita. Niiden toiminta on Suomessa keskusjohtoista ja maanlaajuista. Paikalliset alaosastot toimivat eri puolilla Suomea.

Kun tarkastelee kerhotilojen sijaintia, voi havaita tiettyjä maantieteellisiä painotuksia. Hyyryläisen mukaan jengit ovat yhteydessä toisiinsa ja sopivat reviireistä keskenään.

– Kerhotilojen sijoittuminen ei ole sattuman kauppaa. Esimerkiksi Bandidoksen tilojen sijainti painottuu pääkaupunkiseudun lisäksi Länsi-Suomeen ja Helvetin enkelien Itä-Suomeen, Hyyryläinen kertoo.

Jengiläiset valmiita väkivaltaan

Rikollisten liivijengien sisäinen ja niiden välinen väkivalta on hyvin yleistä. Esimerkiksi Helvetin enkelien epäillään selvitelleen välejään heinäkuussa Espoossa ampumalla yhden jäsenensä kerrostalon parkkipaikalla. Henkirikoksen tutkinta on yhä kesken.

Väkivaltaa käytetään jengien johtamisen ja kiistojen ratkaisun välineenä.

– Väkivallan takana on hyvin usein jengien sisäinen kurinpito tai voimannäyttö rikollisille kumppaneille velkoihin tai reviirikiistoihin liittyen, Hyyryläinen kertoo.

KRP:n mukaan suomalaisissa sairaaloissa hoidetaan joka viikko rikollisjengien jäsenten ampuma-, puukotus- sekä pahoinpitelyvammoja.

Nämä rikosten uhrit ovat yleensä haluttomia selvittämään tapausten kulkua poliisille sekä terveydenhoitoviranomaisille. Siksi kaikki rikollisorganisaatioiden jäsenten väkivallanteot eivät välttämättä tule poliisin tietoon.

Yhteiskunnan normaalit suojarakenteet eivät toimi alamaailmassa.

– Rikollisten liiketoimien myötä syntyneitä velkasuhteita ei viedä oikeuteen riita-asioina eikä väkivallasta tehdä rikosilmoituksia. Tämä luo usein koston kierteitä ja pakottaa rikollisia osapuolia pitämään yllä väkivaltapotentiaalia, toteaa Hyyryläinen.

Väkivaltapotentiaali voi tarkoittaa esimerkiksi aseistautumista ja riittävän suurta jäsenten määrää.

– Jengien jäseniltä on takavarikoitu vuosien saatossa paljon ampuma-aseita. Se kertoo vähintään varautumisesta väkivaltaan. Varsinaiset henkirikokset ovat suhteellisen harvinaisia, sanoo poliisitarkastaja Teemu Saukoniemi Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta.

KRP:n arvion mukaan jengiläisten vahva huumausaineiden käyttö ja laaja aseistautuminen aiheuttaa vaaraa välittömien uhrien lisäksi sivulliselle yleisölle. Se lisää myös poliisin työturvallisuusriskiä.

Kuvassa Helvetin enkelien liivin selkämys.
Yhdysvalloissa perustettu Hells Angels MC aloitti toimintansa Suomessa jo 1980-luvulla.Jussi Nukari / Lehtikuva

Liivien käyttö kiellettävä?

KRP:n mukaan jengitilanne elää voimakkaita murroksen vaiheita. Tänä vuonna pakkaa on sekoittanut Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden päätös asettaa rikollisjärjestö United Brotherhood väliaikaiseen toimintakieltoon. Päätöksen myötä UB ei ole voinut jatkaa sille tärkeiden tunnusten käyttämistä.

UB:n lopullista lakkauttamista käsitellään oikeudessa loppuvuodesta. Etenkin KRP on pitänyt yllä keskustelua myös muiden tunnuksellisten rikollisjärjestöjen toiminnan kieltämisestä. Esimerkiksi Alankomaat on kieltänyt Helvetin enkelien, Bandidoksen ja Satudarah -moottoripyöräkerhojen toiminnan.

Haasteena moottoripyöräkerhojen lakkauttamisessa Suomessa on ollut niiden rikollisen tarkoituksen todistaminen. Saman asian kanssa on oikeudessa painittu muun muassa uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen laukkauttamisessa. Korkein oikeus päätyi kieltämään järjestön toiminnan tiistaina 22. syyskuuta antamassaan ratkaisussa.

Vaikka toimintakielto voikin vaikeuttaa rikollisjärjestöjen toimintaa, eivät niiden jäsenet jää toimettomiksi. Tästä on saatu viitteitä muun muassa Lahdessa, jossa entisiä UB:n jäseniä on siirtynyt Helvetin enkelien kanssa yhteistyötä tekevään Red Roots -liivijengiin.

Suurin osa UB:n jäsenistä on vankilassa, mutta KRP:n mukaan monet heistä jatkavat toimintaansa sieltä käsin.

– Ammattirikolliset tekevät lähtökohtaisesti rikoksia, oli heillä jengitunnuksia tai ei. Näen, että liivikielto on yksi tapa heikentää jengien valtaa. On eri asia mennä perimään velkoja yökerhossa rikollisjärjestön liivit päällä kuin ilman niitä. Ulkoisilla rikollisjärjestön tunnusmerkeillä on pelotevaikutus. Niillä on selkeä viesti, joka toimii uhkauksena, Hyyryläinen sanoo.

Uusia tulokkaita riittää

KRP:n mukaan aika ajoin syntyy uusia paikallisia rikollisjengejä. Keskusrikospoliisin tiedossa on Red Rootsin lisäksi useita uusia ja nousevia rikollista toimintaa harjoittavia liivijengejä, jotka pyrkivät saamaan jalansijaa alamaailmassa.

Suomessa on monia satoja moottoripyöräilyä harrastavia liivejä kantavia kerhoja. Näiden harrastekerhojen joukossa on tunnetusti kymmeniä kerhoja, jotka avoimesti kannattavat jo eri oikeusasteissa todettuja järjestäytyneen rikollisuuden ryhmiä.

Esimerkiksi Helsingin Kattilahallissa syyskuun alussa järjestetyissä Bandidos MC:n vuosijuhlissa oli paikalla vieraita yli 30 suomalaisesta yleisölle melko tuntemattomasta moottoripyöräkerhosta.

Uudet tulokkaat saattavat pyrkiä itsenäisiksi toimijoiksi jollekin rikollisuuden sektorille tai ne voivat hakeutua yhteistyöhön jo paikkansa vakiinnuttaneiden jengien kanssa.

– Rikolliset jengit pyrkivät myös itse kontrolloimaan omia markkinoitaan ja torjumaan uusia yhteistyötä tekemättömiä tulokkaita pois markkinoilta, Hyyryläinen kertoo.

Rikollisjengit kansainvälistyvät

Liivijengien harjoittama rikollisuus keskittyy pääosin huumausaineiden maahantuontiin sekä kauppaan, laittomaan velanperintään ja talousrikoksiin. Yhdistävänä tekijänä järjestäytyneessä rikollisuudessa on mahdollisimman suuren rikoshyödyn tavoittelu, oli kyse sitten liivijengeistä tai muusta kansainvälisestä ammattirikollisuudesta

KRP:n tietojen mukaan yli puolella tunnistetuista jengien jäsenistä on jonkinlainen yritys

– Näissä yrityksissä virtaa usein laillisen liiketoiminnan varoja sekä rikollisella liiketoiminnalla hankittuja varoja, joiden alkuperää pyritään häivyttämään muun liiketoiminnan yhteydessä, toteaa Hyyryläinen.

Paikalliset poliisilaitokset seuraavat rikollisjengien tilannetta omilla alueillaan. Uudenmaan alueen poliisilaitoksilta saatujen tietojen mukaan etenkin tekniikan kehittyminen ja kansainvälistyminen on tuonut uusia puolia vakavaan rikollisuuteen.

Muun muassa erilaisten petosrikosten määrä on ollut kasvussa.

– Ulkomailta johdetuissa petossarjoissa käytetään usein hyväksi tietoverkkoja ja rikos koostuu useista eri vaiheista, joita tehdään sekä ulkomailla että Suomessa. Rikoksella saatu omaisuus toimitetaan Suomesta ulkomaille, kertoo rikostarkastaja Markku Heinikari Helsingin poliisilaitokselta.

Helsingissä poliisi on kiinnittänyt huomiota kansainvälisten järjestäytyneiden rikollisryhmien toiminnan yleistymiseen Suomessa. Etenkin huumausainekauppa on Helsingissä hyvin vahvasti ulkomaalaisissa käsissä.

Ulkomaisilla rikollisryhmillä ei välttämättä ole mitään tekemistä liivijengien kanssa, mutta ne voivat myös tehdä yhteistyötä.

Rikollisuuden kansainvälistyminen lisää poliisien työn haasteita. Esimerkiksi huumausainerikoksissa poliisin kiinniottamat huumekauppiaat tai salakuljettajat ovat usein vain kansainvälisen rikollisorganisaation pieniä tekijöitä.

– Useimmiten rikoshyöty kasautuu ryhmissä johtohenkilöille ja rikosvastuu taas alemman tason toimijoille, kertoo Saukoniemi.

Lisää aiheesta:

Korkein oikeus: Väkivaltainen uusnatsijärjestö PVL ei nauti sananvapauden suojaa, joten se on lakkautettava

Lahteen on perustettu uusi liivijengi, jolla on läheiset välit Helvetin enkeleiden kanssa

Oikeus määräsi United Brotherhoodin tilapäiseen toimintakieltoon – "Järjestelmällistä piittaamattomuutta lain säännöksistä"

Poliisi julkaisi kuvat: tällaisten jengiliivien pitämisestä voi rapsahtaa sakot – kieltolistalla neljän rikollisjärjestön tunnukset

Vankilat iskevät kovalla kädellä järjestäytyneisiin rikollisryhmiin kuuluviin vankeihin, omien vaatteiden käyttö kielletään

Alankomaalainen oikeus kielsi Helvetin enkelien toiminnan – tarkoituksena on suojella yhteiskuntaa

Maailmanlaajuinen rikollisjengi jalkautui Suomeen – lappeenrantalainen moottoripyöräkerho hyväksyttiin osaksi Outlaws MC -järjestöä

KRP ennakoi moottoripyöräjengien välien kiristyvän ja kertoo, miksi niihin ajautuu jopa tavallisia perheenisiä: "On esimerkkejä, kuinka 50-vuotias saa jengiliivit päälleen"

Lähteet: KRP, Uudenmaan poliisilaitokset, Mika Mölsä: Prosenttijengit: moottoripyöräkerhot ja järjestäytynyt rikollisuus Suomessa (2009)

Lue seuraavaksi