1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. järvitaimen

Järvitaimenkanta voi elpyä Sukkulanjoessa, kun sille pian rakennetaan kutualueita ja poikaskivikkoja

Erittäin uhanalainen järvitaimen voi kunnostuksen jälkeen lisääntyä luontaisesti Outokummun ja Polvijärven rajajoessa.

Sukkulanjoki virtaa Keski-Sukkula-järvestä Viinijärveen. Yli 20 kilometrin jokireitillä on useita koskialueita, joista kuvassa Kajonkoski. Kuva: Juha Rouvinen

Sukkulanjokea maakunnan länsiosassa kunnostetaan erittäin uhanalaisen Vuoksen järvitaimenen lisääntymisalueeksi.

Outokummun ja Polvijärven rajalla sijaitseva joki on perattu uittoa varten 1960-luvulla. Myöhemmin koskipaikkoja on raivattu tulvien estämiseksi.

Uoman syventämisen vuoksi järvitaimenelle ei ole enää ollut sopivia kutu- ja poikasalueita. Lisäksi metsäojitukset ovat heikentäneet veden laatua.

ELY-keskuksen vetämä kalataloudellinen kunnostus alkaa jo syys-lokakuun vaihteessa.

Kunnostus tarkoittaa 22 kilometriä pitkän Sukkulanjoen keskeisten koski- ja virta-alueiden ennallistamista.

Käytännössä rantamille tuodaan sopivaa kutusoraa ja kiviainesta, joista kaivinkone muokkaa kutualueita ja rakentaa poikaskivikoita.

Järvitaimen on haluttu saaliskala. Kanta on kuitenkin istutusten varassa, koska iso osa luontaisista lisääntymisalueista koskissa on hävinnyt uittoperkausten ja patojen vuoksi. Rasvaevällinen taimen on kokonaan rauhoitettu. Kuva: Kalle Heikkinen / Yle

Johtava kalatalousasiantuntija Timo Turunen ELY-keskuksesta kertoo, että paikallinen kiinnostus hankkeeseen on erittäin suurta.

– Kyse on taimenkannan elvytyksestä. Nykykanta joessa on heikko, Turunen toteaa.

Sukkulanjoki laskee Viinijärveen, jossa esiintyy taimenta. Kanta perustuu kuitenkin istutuksiin.

– Tarkoitus on, että taimen lisääntyisi Sukkulanjoessa, menisi kasvamaan Viinijärveen ja palaisi kutemaan syinnyinjokeensa - olisi luontainen elinkierto, kalatalousasiantuntija selvittää.

Kunnostuksesta hyötyvät myös uhanalaisiin lohikaloihin laskettava harjus sekä rapu.

Valtio maksaa noin 100 000 euroa maksavasta, kaksivuotisesta kunnostuksesta ison osan.

Koska osa kustannuksista tulisi olla nk. omarahoitusta, Outokummun kaupungilta ja Polvijärven kunnalta on pyydetty 10 000 euron avustuksia kunnostustöihin.

Myös Viinijärven kalatalousalueen sekä Taipaleen ja Sotkuman kalaveden osakaskuntien toivotaan osallistuvan hankkeeseen.