Hyppää sisältöön

"Pitäisikö henkilökunnan osata tulkita kreikankielistä testipaperia?" Koronatestin vaatiminen riskimaista tulevilta herättää arvostelua

Laki velvoittaisi kuljetusyritykset edellyttämään todistusta negatiivisesta koronatestistä Suomeen riskimaista matkustavilta.

Vaatimus matkustajan koronatodistuksesta vaatisi laivayhtiö Eckerö Linen mukaan paluuta manuaaliseen lähtöselvitykseen ja henkilöstömäärän kolminkertaistamista. Kuva: Silja Viitala / Yle

Pikavauhdilla valmistellut uudet maahantulon säännöt herättävät arvostelua lausuntokierroksella. Etenkin laivayhtiöt ovat kriittisiä. Arvostelua tulee myös matkailu- ja ravintola-alalta sekä Lapin matkailuyrittäjiltä.

Poliisihallitus on huolissaan lain valvonnasta.

"Testaa ja tule" -mallin on toivottu avaavan matkailulle talvisesongin, mutta lausunnon antajat ovat tarttuneet useisiin käytännön yksityiskohtiin. Lausuntoja oli maanantai-iltapäivään mennessä tullut runsaat 30. Jättöaika umpeutuu maanantain vastaisena yönä.

Hallitus kaavailee, että viimeistään marraskuun lopussa Suomeen voi tulla korkeamman koronariskin maista, mikäli matkustajalla on todistus negatiivisesta koronatestituloksesta.

Käytännössä esimerkiksi laiva- tai lentoyhtiöiden tulisi tarkistaa todistus muiden matkustusasiakirjojen tarkistamisen yhteydessä.

Kuljetusyritysten tulisi tarvittaessa evätä maahanpääsy, mikäli todistusta ei ole. Laiminlyöntitapauksessa yrittäjälle voitaisiin asettaa sanktioita.

Todistusta negatiivisesta testituloksesta ei edellytettäisi Suomen kansalaiselta, Suomessa pysyvästi asuvalta ulkomaalaiselta, turvapaikan hakijalta tai "välttämätöntä tehtävää suorittavalta".

Matkailija vapautuisi 14 vuorokauden karanteenisuosituksesta, mikäli hän käy koronatestissä myös Suomessa kolmen vuorokauden kuluessa ja saa negatiivisen tuloksen.

Liikenneministeri Timo Harakan (sd.) mukaan lähtömaatestauksella on tarkoitus estää tartuntataudin leviäminen, mutta myös lisätä matkustajien luottamusta matkustuksen turvallisuuteen.

Monet lausunnonantajat pitivät tavoitteita sinänsä kannatettavina ja tarpeellisina, mutta löysivät liikenneministeriön esityksestä paljon moitittavaa.

Toisin kuin riskimaista, jatkossa matkustaminen vapautetaan niistä maista, joissa koronatartuntoja on alle 25 sataatuhatta asukasta kohden edellisen kahden viikon aikana. Näistä maista Suomeen saa pian palata ilman kahden viikon karanteeniaikaa.

Laivayhtiöt kriittisinä

Suomen Varustamot vaatii, että velvollisuutta negatiivisen testituloksen tarkastamisesta ei voi asettaa kuljetuspalvelun tarjoajalle. Varustamojen yhdistyksen mukaan viranomaisen on hoidettava testitulosten tarkastaminen esimerkiksi pistotarkastuksin aluksen saapuessa Suomeen.

Varustamojen etujärjestö katsoo, että on erittäin ongelmallista, että sen jäsenille asetettaisiin rangaistusuhkainen velvollisuus kerätä arkaluontoista henkilötietoa muualla kuin Suomessa.

Varustamoyhtiö Eckerö Linen toimitusjohtaja Taru Keronen arvostelee lausunnossaan, että teoriassa kaikki on mahdollista, mutta käytännössä testivaatimus lopettaa Suomeen suuntautuvan vapaa-ajan matkustuksen riskimaista.

Keronen huomauttaa, että varustamoilla ei ole käytettävissä luotettavaa menetelmää eikä osaamista, jolla ne voisivat selvittää missä matkustaja on ollut viimeiset kaksi viikkoa ja onko hänen matkansa työmatka tai jollain muulla tavoin välttämätön.

– Näiden seikkojen selvittäminen tarkoittaisi, että lähtötarkastushenkilökunnallamme pitäisi olla rajavalvojan ammattipätevyys ja käytettävissä samat infolähteet, Keronen ihmettelee lausunnossaan.

Jotta varustamo voisi välttyä virheiltä ja mahdollisilta sanktiolta, lienee Kerosen mukaan helpointa olla ottamatta kyytiin ketään riskimaiden kansalaista.

– On kohtuuton vaatimus, että henkilökuntamme pitäisi osata tulkita vaikka kreikankielistä testipaperia ja sen aitoutta, hän arvostelee.

Lisäksi Keronen tuo esiin, että laivayhtiöiden varaus ja lähtöselvitys on muutettu viime vuosina digitaaliseksi ja automaattiseksi, eikä asiakkaita ole mahdollista nykyjärjestelmin erotella hallituksen vaatimusten mukaisesti.

Käytännössä pitäisi Kerosen mukaan palata manuaaliseen lähtöselvitykseen, joka edellyttäisi nykyiseen verrattuna kolminkertaista henkilömäärää.

Lentokenttiä pyörittävä Finavia katsoo, että matkustusrajoitusten purkamisella on suuri vaikutus lentoliikenteen elpymiseen, mutta Suomessa toimivia matkailu- ja lentoliikennealan toimijoita eivät saisi koskea muita EU-maiden yhtiöitä tiukemmat rajoitukset.

Lapin yrittäjät ja matkailuala vaativat toisesta koronatestistä luopumista

Arvostelua tulee myös matkailu- ja ravintola-alalta sekä Lapin matkailuyrittäjiltä.

Matkailu- ja ravintolapalvelut Mara moittii, että vaatimus karanteenista ja sen jälkeisestä toisesta testistä yli 72 tunnin matkoissa lopettaa Pohjois-Suomen chartermatkat tulevalta talvikaudelta.

Suomi EU:n syrjäisimpänä maana ei voi ylläpitää EU:n tiukimpia matkustusrajoituksia, alan etujärjestö arvostelee.

Lapin liitto muotoilee, että hallitus voi onnistua koronapandemian leviämisen ehkäisyssä, mutta epäonnistuu kansainvälisen matkailun avaamisessa.

Myös maakuntaliiton mukaan vaatimus negatiivisesta testistä saavuttaessa Suomeen ja erityisesti toisen testin vaatimus 72 tunnin jälkeen vaikeuttavat kansainvälistä matkailua huomattavasti ja käytännössä lopettavat kokonaan esimerkiksi Lapille tärkeän joulunajan charterliikenteen.

Lapin matkailuelinkeinon liitto kiinnitti huomiota myös siihen, että koronatestituloksen saaminen on monessa maassa haasteellista.

Liitto huolehtii, että testeihin ei kaikkialla oteta oireettomia, ja jos testiin pääsee, nostaa sen hinta merkittävästi matkan kustannuksia. Monessa paikassa testituloksia joutuu myös odottamaan pitkään, jolloin 72 tunnin aika voi olla liian lyhyt aika testituloksen saamiseksi.

Poliisihallitus: Huvialuksella voi ylittää rajan vapaasti

Poliisihallituksen mukaan esitys saattaa olla oikeudellisesti ja valvonnan kannalta ongelmallinen. Poliisihallitus nosti esiin myös sen, että matkustajan velvollisuus hankkia todistus negatiivisesta koronatuloksesta ei näytä koskevan lainkaan esimerkiksi omalla huvialuksella tai autolla rajan ylittäviä matkustajia.

Lisäksi Poliisihallitus huomauttaa, että säännöksiä on mahdollista kiertää siirtymällä ensin ”punaisesta” maasta ”vihreään” maahan ja matkustamalla näin Suomeen.

Myös oikeuskansleri katsoo, että lakiehdotus edellyttää vielä hiomista.

Virasto kiinnitti huomiota esimerkiksi siihen, että ennakkotestauksesta vapautettujen väestöryhmien, Suomen kansalaisten ja Suomessa pysyvästi asuvien ulkomaalaisten, erityiskohtelu laissa on tarpeen perustella perusoikeusjärjestelmän kannalta.

Oikeuskansleri ilmoitti antavansa asian merkityksellisyyden vuoksi kirjallisen lausunnon asiasta, vaikka sitä ei ollut pyydetty.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) puolestaan huomauttaa, että ennakkotestin rinnalla olisi otettava huomioon koronan jo sairastaneiden, mutta parantuneiden oikeudet. THL sanoo lausunnossaan, että jo parantanut saattaa olla testissä positiivinen usean viikon, jopa kuukauden ajan, mutta ei enää ole tartuttava.

THL ehdottaa, että matkustamaan voisi päästä negatiivisen testituloksen lisäksi myös laillistetun lääkärin vahvistamalla todistuksella, jossa todetaan matkustajan sairastaneen laboratoriotestein varmistetun koronan ja parantuneen siitä.

Aiheesta voi keskustella tiistai-iltaan 15.9. klo 23.

Lisää aiheesta: