Jo kymmenet resurssiopettajat kurovat etäopetuksen jälkiä umpeen korona-avustuksilla – rehtori: "Tukiopetusta annettu huomattavasti enemmän"

Valtion korona-avustusta perusopetukseen haki ja sitä myönnettiin noin 260 kunnalle.

Kuopiolaisen Minna Canthin koulun rehtori Jani Turunen uskoo, että koulujen lisäresursseilla on vaikutusta oppilaisiin tulevan lukukauden aikana. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Valtion kesällä kunnille jakamilla korona-avustuksilla (siirryt toiseen palveluun) on palkattu jo kymmeniä opettajia ympäri Suomea.

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi kesällä 84 miljoonaa euroa kunnille korona-avustusta varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen.

Tarkoituksena on kuroa umpeen koronakevään aikana syntyneitä oppimisvajeita.

Kuopiossa rahalla on palkattu tähän mennessä 18 resurssiopettajaa kaupungin kouluihin. Opetusjohtaja Leena Auvisen mukaan osa rekrytoinneista on vielä kesken.

– Kuopiossa avustusraha tullaan käyttämään muun muassa tukiopetukseen, erityisopetukseen ja oppilaanohjaukseen, Auvinen kertoo.

Yhtenä kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset lapset. Kuopiolle myönnettiin perusopetukseen noin 1,8 miljoonaa euroa korona-avustusta.

Suunnitelmat ovat samanlaisia ympäri Suomen.

Resurssiopettaja näyttää rauhoittavan oppilaita

Kuopiossa Minna Canthin yläkoululla valtion korona-avustuksella on palkattu yksi resurssiopettaja. Hän työskentelee viime keväänä tehtyjen kartoitusten perusteella pääsääntöisesti tietyissä luokissa.

Kaikissa Kuopion kouluissa selvitettiin keväällä kahden lähiopetusviikon aikana tarkkaan oppilaille etäopetusjakson aikana mahdollisesti syntyneitä vajeita.

– Se kaksiviikkoinen oli älyttömän tärkeää aikaa, koska sen perusteella olemme pystyneet kohdentamaan tukea, toteaa Minna Canthin koulun rehtori Jani Turunen.

Koronarahasta hän on kiitollinen.

– Jos emme olisi saaneet lisäopettajaa, ohjaajat olisivat olleet ainoa tukimuoto. Heitä puolestaan on käytetty paljon taito- ja taideaineissa avustamiseen, joten resurssi olisi ollut sieltä pois, Turunen selventää.

Jo nyt on selvää, että lisäresurssista on ollut hyötyä.

Vaikka pitkän tähtäimen vaikutukset näkyvätkin oppilaissa vasta myöhemmin, esimerkiksi tukiopetuksen määrässä lisäresurssi näkyy. Sitä on tänä syksynä annettu selvästi aiempaa enemmän.

– Tukiopetuksen kynnystä on madallettu ja oppilaat ovat ottaneet sitä hyvin vastaan, iloitsee Turunen.

Resurssiopettajan myötä oppilaiden turhautuminen on vähentynyt. Opettajat ovat myös pystyneet keskittymään lisätukea tarvitseviin oppilaisiin paremmin.

Valtion korona-avustusten uskotaan auttavan kouluja kuromaan umpeen kevään etäopetusjakson aikana syntyneitä oppimisvajeita. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Valtio seuraa avustuksen käyttöä

Valtion korona-avustusta perusopetukseen haki noin 260 kuntaa. Rahaa saivat kaikki sitä hakeneet. Lisäksi tukea sai joukko yksityisiä perusopetusta tarjoavia oppilaitoksia.

Opetusneuvos Mika Puukko opetus- ja kulttuuriministeriöstä kertoo, että valtionavustusta perusteltiin kuntien hakemuksissa muun muassa lasten ja oppilaiden oppimisen, hyvinvoinnin ja kehityksen tukemisella.

Lisäksi haluttiin varmistaa edellytyksiä tukea heikomassa asemassa olevien kehitystä ja poikkeusolojen aikana perusopetuksen kesken jättäneiden oppilaiden oppimista.

Puukon mukaan ministeriössä ei ole vielä tehty koontia, missä rahojen jakautumista tarkastellaan.

– Arvioisimme kuitenkin, että eniten avustuksen käytöstä kohdistetaan tukiopetuksen ja osa-aikaisen erityisopetuksen sekä muun tuen järjestämiseen niille oppilaille, joilla arvioidaan olevan puutteita oppimisessa poikkeusolojen takia, tiivistää Puukko sähköpostivastauksessaan.

Avustusta käytetään esimerkiksi erityisopettajien, resurssiopettajien ja koulunkäynnin avustajien palkkaamiseen tai tukiopetus- ja lisätunteihin opettajille.

Kaikki avustusta saaneet joutuvat tekemään opetus- ja kulttuuriministeriölle selvityksen valtion erityisavustuksesta ensi vuoden lokakuun loppuun mennessä.

Lue myös:

Keskustele aiheesta 17.9.2020 klo 23 asti.