1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. työluvat

Suomeen töihin haluavien jono kasvaa Migrin ovella, apulaisoikeuskansleri moittii venyneistä käsittelyajoista: "Nyt ei mene hyvin"

Pahimmillaan työperusteista oleskelulupaa on odotettu yli vuosi, kun hallituksen tavoite on kuukauden käsittelyaika.

Pitkät lupaprosessit vaivaavat etenkin aloja, joilla on paljon ulkomaalaista työvoimaa. Hyvä esimerkki tällaisesta alasta on maalaus- ja tasoitetyön tekijät. Kuva: Karoliina Simoinen / Yle

Suomi tarvitsee työvoimaa, ja hallituksen tavoitteena on haalia sitä myös ulkomailta.

Tavoitteeseen pyritään muun muassa sujuvoittamalla Suomeen töihin pyrkivien oleskelulupaprosessia.

"Varmistetaan työperusteisten oleskelulupien nopea ja sujuva käsittely tavoitteena keskimäärin kuukauden käsittelyaika", julistaa Marinin hallitusohjelma (siirryt toiseen palveluun).

Toistaiseksi kuukauden tavoitteesta jäädään ja pahasti.

Tänä vuonna työperusteista oleskelulupaa koskevan hakemuksen käsittely on kestänyt keskimäärin 152 päivää 30 päivän sijaan.

Työperusteista oleskelulupaa koskevaan hakemukseen tarvitaan osapäätös kahdesta virastosta: työ- ja elinkeinotoimistolta (TE-toimisto) ja Maahanmuuttovirastolta (Migri).

Pullonkaula on jälkimmäisessä. Ensimmäistä työlupaa koskevien päätöksien tekeminen on kestänyt Migriltä vuosi vuodelta kauemmin.

Juttu jatkuu grafiikan jälkeen.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Apulaisoikeuskansleri: "Täytyy tehdä jotain"

Suomen viranomaisten toiminnan lainmukaisuutta valvova apulaisoikeuskansleri on tänä vuonna huomauttanut Maahanmuuttovirastoa toistuvasti hakemusten käsittelyn määräaikojen ylittämisestä.

Huomautus tarkoittaa sitä, että apulaisoikeuskansleri katsoo Maahanmuuttoviraston rikkoneen lakia. Lain mukaan esimerkiksi työlupahakemus tulee ratkaista neljässä kuukaudessa.

– Migri on näitä saanut ihan aiheesta. Viesti on, että nyt ei mene hyvin, vaan täytyy tehdä jotain, sanoo apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen.

Esimerkiksi viime viikolla apulaisoikeuskansleri antoi Migrille huomautuksen tapauksessa (siirryt toiseen palveluun), jossa kantelijan hakemuksen käsittely oli kestänyt noin 15 kuukautta laissa säädetyn neljän kuukauden sijaan.

Tapauksessa kantelija oli hakenut Suomesta työperusteisen luvan lisäksi kansainvälistä suojelua. Viivästys syntyi siitä, että vireillä oleviin hakemuksiin annettiin ratkaisut yhtä aikaa. Kansainvälistä suojelua koskevien hakemuksien käsittely kestää keskimäärin paljon kauemmin kuin työlupien.

Puumalaisen mielestä esimerkki osoittaa, että käsittelyaikojen venyminen ei johdu vain henkilöstövajeesta, vaan myös siitä miten lupa-asioiden käsittely on Migrissä järjestetty.

– Luodaan päätösketjuja, jotka eivät perustu lakiin. Seurauksena asiat seisovat.

Migri: Jonojen kasvuun monia syitä

Käsittelyaikojen venymiseen on monta syytä, sanoo Migrin työntekijöiden oleskeluluvat -tulosalueen johtaja Tuuli Huhtilainen.

Oleellinen syy on Huhtilaisen mukaan se, että oleskelulupahakemusten määrä on voimakkaasti kasvanut viime vuosina.

– Samalla henkilöstöresurssit ovat pienentyneet. On arvattavissa, mitä yhtälö tarkoittaa.

Migri vähensi henkilöstöään voimakkaasti vuodenvaihteessa (siirryt toiseen palveluun). Väkeä vähennettiin erityisesti oleskelulupien käsittelijöistä.

Juttu jatkuu grafiikan jälkeen.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Migrin työperusteisia oleskelulupahakemuksia käsittelevillä tulosalueilla on Huhtilaisen mukaan tällä hetkellä alle 40 työntekijää.

Myös koronavirusepidemia on synnyttänyt viivästyksiä joillekin hakijoille. Migri sai keväällä työ- ja elinkeinoministeriöltä ohjeen suosia hakuprosessissa sairaanhoitajien kaltaisia huoltovarmuuden kannalta olennaisia työntekijöitä.

– Kun näitä priorisoitiin, toiset joutuivat odottamaan käsittelyään, Huhtilainen sanoo.

Huhtilaisen mukaan Migri on ryhtynyt toimiin käsittelyaikojen lyhentämiseksi.

Esimerkiksi edellä mainitusta käytännöstä, jossa eriperusteiset hakemukset ratkaistaan yhtä aikaa, on luovuttu.

– Enää hakijan eriperusteisia hakemuksia ei ratkaista saman päivän aikana.

Migri on myös järjestellyt työtehtäviä uusiksi niin, että työperusteisten hakemusten käsittelyyn on siirretty kokeneita käsittelijöitä eri puolilta virastoa.

Jonotus tuskastuttaa esimerkiksi rakennusalalla

Työlupien pitkät odotusajat tuskastuttavat luonnollisesti niillä aloilla, joilla työskentelee paljon ulkomaalaisia.

Hyvä esimerkki tällaisesta alasta on suurten kaupunkien maalaus- ja tasoitetyön tekijät.

– Sen voin sanoa, että palautetta tulee. Nimenomaan osaavista tasoitetyöntekijöistä on työmailla huutava pula, sanoo Pintaurakoitsijat ry:n toimitusjohtaja Jukka Koivisto.

Pintaurakoitsijat on maalaus- ja pintakäsittelyalan valtakunnallinen työnantajajärjestö.

Kuukausia kestävä lupaprosessi on iso haitta alalla, jossa töitä tehdään urakka kerrallaan, Koivisto sanoo.

– Työntekijät pitäisi saada aika nopeasti, kun urakka saadaan.

Työntekijäpulaa syventää satojen uzbekistanilaisten tasoitetyöntekijöiden karkottaminen.

Migri on tämän ja viime vuoden aikana päättänyt karkottaa 488 uzbekistanilaista. Karkotuspäätökset ovat seurausta viime vuonna paljastuneesta väärennettyjen koulutudistusten vyyhdistä.

Suomalaisia tasoitetyöntekijöitä on Koiviston mukaan vaikea saada.

– Tämä on aika raskasta hommaa, joka opitaan töissä tekemällä. Yksistään suomalaisen ammattikoulun pintakäsittelyalan perustutkinto antaa huonon pohjan töihin lähtemiseen.

Apua automatisoidusta päätöksenteosta?

Migrin Huhtilainen uskoo käsittelyaikojen lyhenevän lähitulevaisuudessa.

Yksi syy tähän on se, että työperäisten oleskelulupahakemusten määrä on suorastaan romahtanut koronan myötä. Vaikutus käsittelyaikoihin näkyy viiveellä, mutta väistämättä helpottaa Migrin työtaakkaa.

Migri on myös automatisoimassa päätöksentekoaan niin, että osan hakemuksen käsittelystä hoitaa ihmisen sijaan kone. Huhtilainen uskoo sen nopeuttavan käsittelyprosessia.

– Järjestelmä tarkistaa asiat, mitkä voi automaattisesti tarkistaa, kuten rekisteritarkastukset. Niiden pohjalta kone tekee päätösehdotuksen, jonka ihminen varmistaa.

Migri toivoo myös apua hallitukselta, joka parhaillaan pohtii budjettiriihessä sitä, mihin kohteisiin julkista rahaa jaetaan.

– Tarvitsemme lisäresursseja käsittelemään työlupia. Se selviää näinä päivinä, saammeko sitä.

Lue myös:

Närpiössä olisi töitä kymmenille vietnamilaisille, mutta he jumittavat kotimaassaan – Oleskelulupien käsittelyajat kaukana hallituksen tavoitteesta

Kukaan ei tarkastanut 26 vuotta sitten lopetetun koulun tietoja: nyt yli sata ihmistä on määrätty karkotettavaksi Suomesta – rakennusfirmat huolissaan

Työperäistä maahanmuuttoa halutaan lisää, nykyään se on hidasta ja kallista – työnantajat ja viranomaiset ovat pullonkauloista eri mieltä

Suomi karkotti viime vuonna poikkeuksellisen paljon ulkomaalaisia – taustalla olemattoman neuvostoliittolaisen ammattikoulun tapaus