Sote-ehdotus sai kovaa kritiikkiä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitukselta – puutteellinen ja epäselvä

Yliopistosairaanhoitopiirien erityispiirteet ja toimintakyvyn takaaminen tulisi turvata erillisellä rahoituksella.

Turku
Tyksin T-sairaalan julkisivukuva.
Sairaanhoitopiirin hallitus löysi sote-lakiluonnoksesta runsaasti korjattavaa. Arkistokuva.Yle/Lotta Sundström

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri vaatii yliopistosairaalan ja erityistason erikoissairaanhoidon turvaamista sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksessa. Piirin hallitus katsoo tiistaina antamassaan lausunnossa suunnitelmien olevan tältä osin puutteellisia. Se esittääkin merkittäviä muutoksia valtioneuvoston luonnosesitykseen.

Erityisen huolissaan sairaanhoitopiiri on siitä, että yliopistosairaalamaakunnat asetetaan samalle viivalle keskussairaalamaakuntien kanssa

Sairaanhoitopiiri katsoo tiedotteessaan, että yliopistosairaalat ovat keskeisessä asemassa vaativan tason sairaanhoidossa. Ne myös kehittävät ja koordinoivat erikoissairaanhoitoa erityisvastuualueellaan ja toimivat opetussairaalana.

Sairaanhoitopiiri pitää välttämättömänä, että uudistuksessa määritellään yliopistosairaalaan ja sen ylläpitämiseen tarvittavat säädökset. Yliopistosairaanhoitopiirien erityispiirteet ja vaativan erikoistason toimintakyvyn takaaminen tarvitsevat myös erillisen rahoituksen. Tämä tulisi erikseen huomioida maakuntien rahoituksessa.

Vaarana ihmisten eriarvoistuminen

Sairaanhoitopiiri pitää sote-esitystä kaikkiaan epäselvänä. Lakiluonnos jättää avoimeksi peruskysymyksen, miten maakunta järjestää sosiaali-ja terveyspalvelujen tuotannon. Piiri epäilee tämän johtavan ihmisten eriarvoisuuteen.

Lausunnossa todetaan, että erityisesti sairauksissa, joissa ei ole kansallista näkemystä, on vaarana, että maakunnissa päädytään erilaisiin ratkaisuihin. Tällöin hoidon toteutus ja saatavuus vaihtelevat, mikä heikentää yhdenvertaisuutta. Lainsäädännöllä tulisi varmistaa, että asiantuntevuus otetaan huomioon.

Sairaanhoitopiirin näkemyksen mukaan palveluiden tehokas ja laadukas tuottaminen edellyttää kuitenkin erikoisairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden nykyistä syvempää integraatiota. Sama pätee toiminnan kansalliseen ja alueelliseen keskittämiseen.

Piiri toivoo, että lakiesitys määrittelee sote-maakunnista muodostettavat viisi yhteistyöaluetta vastaamaan nykyisiä yliopistosairaaloiden erityisvastuualueita.

Järjestöjen rahoituksen sairaanhoitopiiri siirtäisi kunnilta maakunnille, jotta matalan kynnyksen palveluiden säilyminen varmistuu.