1. yle.fi
  2. Uutiset

Suuret kaupungit näreissään: Hallituksen sote-ehdotus sortaa niitä

Uusin ehdotus sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen jättiremontiksi on nyt lausuntokierroksella.

sosiaali- ja terveyspalvelut
Tampereen Areenan työmaa
Tampereen kaupunginvaltuusto varoittaa lausunnossaan palveluiden heikkenemisestä. Arkistokuvassa on Tampereen Kansi.Matias Väänänen / Yle

Sanna Marinin (sd.) hallituksen yritys uudistaa maan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastustoimi ja perustaa sote-maakunnat saa pääosin kielteisen vastaanoton maan suurimmilta kaupungeilta näiden lausunnoissa lakiehdotukseen.

Monen mielestä kuntapohjainen sote-malli toimisi paremmin kuin nyt esitetty maakuntamalli. Ainoastaan Oulu näkee uudistuksessa enemmän hyvää kuin huonoa.

Romuttaa ja leikkaa

Espoon kaupunginvaltuuston mielestä esitetty soteuudistus horjuttaisi kestämättömällä tavalla kaupungin taloutta.

– Hallituksen esittämä malli jättää kasvavat kaupungit kestämättömään tilanteeseen. Uudistus leikkaa suurimman osan kaupunkien tuloista ja jättää velat sekä romuttaa kaupunkien kyvyn investoida kestävään kasvuun, valtuusto huomauttaa.

Vantaan kaupunginhallitus huomauttaa, että uudistuksen talouslaskelmissa Vantaa on yksi kunnista, jotka menettävät eniten.

– Suurin ongelmakohta ja riski uudistuksessa on talous. Ei ole mitenkään todennäköistä, että tällä ratkaisulla pystyttäisiin hillitsemään kustannusten kasvua.

Vantaan mukaan uudistuksen yhteydessä ei ole selvitetty lainkaan, miten kunnat selviytyvät tehtävistään, velvoitteistaan ja veloistaan uudistuksen jälkeen.

Kuntapohja kelpaisi

Kuvassa on Eduskuntatalo Helsingissä toukokuussa 2020.
Helsingin kaupunginhallituksen mielestä paras ratkaisu saataisiin kuitenkin kehittämällä ja korjaamalla kuntapohjaista nykyjärjestelmää. Arkistokuva toukokuisesta Helsingistä.Silja Viitala / Yle

Helsingin kaupunginhallitus arvioi, että järjestämisvastuun kokoaminen kuntaa suuremmille toimijoille on perusteltua suurten kaupunkien ulkopuolella. Sen mielestä paras ratkaisu saataisiin kuitenkin kehittämällä ja korjaamalla kuntapohjaista nykyjärjestelmää

– Kuntapohjainen sote-järjestelmämme on kansainvälisestikin vertaillen toimiva ja kustannustehokas, Helsinki muistuttaa.

Tampereen kaupunginvaltuusto varoittaa lausunnossaan palveluiden heikkenemisestä. Kun tamperelaisille suunnatut palvelut ulotetaan koskemaan kaikkia pirkanmaalaisia, niin se tuskin onnistuu ilman toiminnan häiriintymistä ja merkittäviä lisäkustannuksia.

– Niinpä seurauksena on todennäköisesti tamperelaisten palveluiden heikkeneminen.

Tampere otti myös kantaa perustettavien sote-maakuntien määrään. Valtuuston mielestä alueiden määrää tulisi selvästi laskea.

– Olettavaa onkin, että maakuntien määrä vähenee joko kriisimenettelyn kautta tai heikoimpien hakeutuessa yhteistyöhön vapaaehtoisesti.

Paikallisvalta vähenee

Turun kaupunginhallitus nostaa esiin sen, että uudistuksessa merkittävä osa paikallista kunnallista itsehallintoa siirretään pois. Uudistus siirtää valtaa maakunnille ja etenkin valtiolle, jonka kautta rahoitus tulee.

– Kaupungin asukkaiden kannalta demokratia esityksen toteutuessa väistämätättä heikkenisi.

Lisäksi Turku huomauttaa, että kaikesta merkittävästä siirtyvästä omaisuudesta on saatava korvaus.

Uudistuksen toimeenpanon merkittävin riski on Turun mielestä aikataulu. Järjestämisvastuun on määrä siirtyä sote-maakunnille 1.1.2023 ja ensimmäiset maakuntavaalit on määrä pitää 23.1.2022.

Kiire tulee

Oulun hyvinvointilautakunta katsoo lausunnossaan, että sote-maakunnan tulisi käynnistyä aikaisintaan 2024 alusta, muuten valmisteluaika jää liian lyhyeksi. Pääosin Oulu kuitenkin suhtautuu myönteisesti uudistukseen.

– Uudistus mahdollistaa ja tukee palvelurakenteiden uudistamista ja mahdollistaa vaikuttavampien palvelukonseptien käyttöönoton ja skaalaamisen, Oulu hehkuttaa kapulakielisesti.

Monen kritisoima valtion ohjauksen tiukkeneminen on Oulun mielestä perusteltua.

– Valtionohjaus on perusteltua valtion rahoittajan roolin näkökulmasta. Valtio rahoittaa sote-maakunnat, joten toiminnan, talouden sekä ennusteiden seuraaminen on perusteltua.

Mutta löytää Oulu korjattavaakin. Lautakunnan mielestä esityksessä tulisi paremmin turvata sosiaali- jaterveyspalvelujen monituottajuuden jatkuminen. Näiltä osin lakiesityksiä tulisi tarkentaa ja korjata. Se huomautta myös, että vaikutusten arviointi on tässä vaiheessa mahdotonta.

Hallituksen esitys laeista on tarkoitus lähettää eduskunnan käsiteltäväksi tämän vuoden lopulla.

Lue myös:

Neljä tutkijaa arvioi Ylelle sote-draaman uusimman tuotantokauden – Käsikirjoitus toimii, mutta tuotannossa on rahapula

Analyysi: Uusi sote-malli ei murehdi säästöistä, mutta rahasta revennee vielä riitoja

Lue seuraavaksi