Hyppää sisältöön

Gasum aikoo lisätä biokaasun tuotantoa Kuopion Heinälamminrinteellä

Kaasu käytetään tällä hetkellä sähkön ja lämmön tuotantoon.

Heinälamminrinteeltä saatavaa biokaasua voisi käyttää jalostettuna myös autojen polttoaineena.. Arkistokuva Gasumin Kuopion tankkausasemalta. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Energiayhtiö Gasum aikoo kasvattaa Kuopion Heinälamminrinteellä olevan biokaasulaitoksensa tuotantoa.

Laitoksella vastaanotettava jätemäärä nousisi 60 000 tonnista 93 000 tonniin vuodessa. Yhtiö päättää miljoonien eurojen investoinnista mahdollisesti loppuvuoden aikana.

Laitoksessa käsitellään yhdyskuntien ja teollisuuden biojätteitä sekä puhdistamolietteitä. Niistä tuotetaan biokaasua, joka johdetaan käytettäväksi sähkön ja lämmön tuotannossa Kuopion Energian Pitkälahden voimalassa.

Lisäkapasiteetin myötä laitos voi tuottaa kaasua noin 48 gigawattituntia vuodessa. Kaasua voitaisiin jalostaa myös liikennekäyttöön. Jalostus tarvitsee kuitenkin erillisen jalostusyksikön biokaasulaitoksen yhteyteen.

Laitos tuottaa lisäksi lannoitteita maatalouteen ja metsäteollisuuteen.

Pääosa toiminnasta aiheutuvista hajupäästöistä johdetaan hajukaasujen käsittelyyn eikä hajapäästöjen arvioida aiheuttavan merkittäviä hajuhaittoja.

.
.