Hyppää sisältöön

Työsuhdepolkupyöriä, alennuksia päivähoitomaksuihin ja hyvitystä opiskelijalounaaseen – puristimme valtion budjetista 20 arkielämään iskevää kysymystä

Hallitus ottaa ensi vuonna 10,8 miljardia euroa lisävelkaa. Selvitimme, mihin Suomi käyttää ensi vuonna rahaa.

Ensi vuoden talousarvio on tappiollinen 10,8 miljardia euroa. Kuva: Nella Nuora / Yle

Sanna Marinin (sd.) hallituksen päätöksiä ensi vuoden rahan käytöstä on jo ehditty pyöritellä mediassa moneen kertaan, mutta tunnetko saaneesi selviä vastauksia? Ei ihme, sillä moni asia on vielä auki.

Kokosimme 20 kysymystä, joihin yritimme hakea vastauksia.

1. Mitä tapahtuu opiskelijoiden lounastuelle?

Tähän ei ole vielä yksiselitteistä vastausta. Opiskelija-aterian enimmäishintaa nostettiin 4,54 eurosta 5 euroon elokuussa.

Näin ollen lounaan hinta on jo noussut niillä paikkakunnilla, joissa opiskelijaravintolat ovat ottaneet käyttöön enimmäishinnan.

Hallitus kuitenkin hyvittää tätä nyt nostamalla opiskelijan saamaa ateriatukea. Ateriatuen taso on ensi tammikuusta alkaen 2,30 euroa ateriaa kohden, kun se oli ennen 1,94 euroa.

Aterian lopullinen hinta vaihtelee ympäri Suomen siis sen mukaan, ottavatko opiskelijaruokalat käyttöön suunnitellun enimmäishinnan.

2. Paljonko päivähoitomaksuihin tulee alennusta?

Tarkkoja lukuja ei vielä ole. Tulorajoja muutetaan niin, että yhä useampi perhe pääsee maksuttoman päivähoidon piiriin. Uudistus pyritään saamaan voimaan ensi vuoden elokuussa. Tämä maksaa 70 miljoonaa euroa.

3. Miksi eläkeputkesta puhutaan niin paljon?

Suomessa yli 55-vuotiaiden työllisyys on alhaisempi kuin esimerkiksi Ruotsissa. Yhtenä syynä tähän on pidetty eläkeputkea. Työnantajalla on houkutus irtisanoa ikääntyneitä työntekijöitä, koska he voivat siirtyä “putkeen”. Tämä tarkoittaa sitä, että lähellä eläkeikää oleva henkilö saa ansiosidonnaista työttömyyskorvausta eläkeikään saakka.

Hallituksen neuvotteluissa sovittiin, että eläkeputken poistoa tai sen lyhentämistä valmistellaan marraskuun loppuun asti työmarkkinaosapuolten kesken. Työmarkkinajärjestöt ovat työnantajia ja työntekijöitä edustavia järjestöjä.

Jos valmista ei tule, hallitus tekee päätöksen itse.

4. Mikä on hallituksen työllisyystavoite neuvotteluiden jälkeen?

Marinin hallituksen uusi tavoite on tehdä päätöksiä, joilla Suomeen saataisiin 80 000 työllistä lisää vuoteen 2030 mennessä. Aiempi tavoite oli lisätä työllisyyttä 60 000 ihmisellä tällä hallituskaudella, mutta korona sotki suunnitelmat. Hallitus arvioi, että budjettiriihen jälkeen koossa on päätöksiä 31 000–36 000 lisätyöllisestä.

5. Mitä työllisyystoimet tarkoittavat?

Työllisyystoimiksi voidaan periaatteessa laskea kaikki sellaiset päätökset ja toimenpiteet, joilla yhä useampi ihminen saadaan tekemään töitä.

Työllisyystoimia ovat esimerkiksi päivähoitomaksujen alentaminen, yksilöllisen työnhaun malli, palkkatuki ja oppivelvollisuuden laajentaminen 18 ikävuoteen asti. Korkeaa työllisyysastetta tarvitaan hyvinvointipalvelujen varmistamiseksi ja ylläpitoon.

Hallituksen budjettiriihessä rahaa yritettiin osoittaa hankkeisiin, joilla voidaan tukea ihmisten työllistymistä. Kuva: Nella Nuora / Yle

6. Yksilöllisen työnhaun mallissa työttömän pitää hakea kuukauden aikana 0–4:ää ”työmahdollisuutta”. Voiko töitä olla hakematta ollenkaan?

Töitä voi olla hakematta esimerkiksi, jos asuu alueella, jossa työpaikkoja ei ole tai on vakavia ongelmia terveyden kanssa.

Lähtökohta on kuitenkin, että työttömän on haettava neljää työpaikkaa kuukaudessa. Velvoitteen voi täyttää myös käymällä esimerkiksi rekrytointimessuilla. Työnhausta on raportoitava sähköiseen järjestelmään joka kuukausi.

7. Mitä seuraa, jos työpaikkoja ei hae?

Jos työllistymissuunnitelman velvoitteita ei täytä, saa ensin vain huomautuksen. Jos velvoitteen jättää uudelleen täyttämättä, seuraa viiden päivän etuuden menetys eli karenssi, ja tämän toistuessa 10 päivän karenssi, ja tämän jälkeen työssäolovelvoite. Muiden, kuin työnhakuun ja palveluihin liittyvien työttömyysturvaseuraamusten maksimipituus voi olla 45 päivää.

8. Milloin tämä malli tulee voimaan?

Tavoitteena on, että se uudistus tulee voimaan vuoden 2022 alussa.

Hallitus nostaa opiskelijoiden saamaa ateriatukea. Kuva: Antti Kolppo / Yle

9. Paljonko alkoholi ja tupakka kallistuvat?

Veronmaksajain keskusliitto on jo arvioinut, että jos korotukset tehdään samalla periaatteella kuin aiemmin, tupakka-askin hinta nousisi 45 senttiä.

Alkoholiveron korotus nostaa keskioluttölkin hintaa kolmella sentillä ja litran viinapullo kallistuu 40 senttiä.

10. Nousevatko pakolaiskiintiöt?

Pakolaiskiintiötä nostetaan 200 henkilöllä 1 050 henkilöön. Uudistukseen on suunniteltu käytettäväksi noin 2 miljoonaa euroa.

11. Miksi valtio ottaa velkaa 10,8 miljardia?

Koronakriisin hoitaminen tulee kalliiksi. Koronatesteihin on varattu ensi vuonna 1,4 miljardia euroa. Suomi varautuu myös maksamaan rokotteen, jos se valmistuu. Kunnille korvataan koronasta aiheutuneet kulut täysimääräisesti. Lisäksi työttömyys on lisääntynyt ja sen hoitoon kuluu entistä enemmän rahaa.

12. Mitä turpeen käytölle tapahtuu tulevaisuudessa?

Tämä tarkoittaa, että turpeelle asetetaan tietty hintataso verotuksen avulla ja oletetaan, että päästökauppa pitää maa-aineksen hinnan tietyllä tasolla. Jos hinta laskee, turpeen verotusta nostetaan.

Kyseinen maa-aines on hiilipäästöiltään kivihiiltäkin pahempi polttoaine. Siksi vihreät ja ympäristöjärjestöt ovat ajaneet turveveroon tuntuvaa nostoa.

Hallitusohjelmassa on sovittu, että turpeen energiakäyttö puolittuu vuoteen 2030 mennessä.

13. Mitä tapahtuu asuntolainan korkovähennykselle?

Asuntolainan korkovähennys pienenee. Tänä vuonna lainan koroista voi vähentää 15 prosenttia, ensi vuonna kymmenen prosenttia.

Hallitus neuvotteli tiistaina ja keskiviikkona ensi vuoden talousarviosta johtoviisikon eli puolueiden puheenjohtajien ja valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) kesken. Kuva: Nella Nuora / Yle

14. Miten paljon öljyllä lämmitettävän omakotitalon lämmityskustannukset nousevat vuodessa?

Veronmaksajien keskusliitto on laskenut, että nousu on sadan neliön omakotitalossa 75 euroa vuodessa.

15. Nousevatko eläkkeet?

Eläkkeisiin tulee tavallinen indeksikorotus. Eläkkeitä korotetaan siis sen mukaan, miten palkkataso ja elinkustannukset ovat nousseet.

16. Vähäpäästöisten työmatkojen veroedut paranevat. Mitä se tarkoittaa?

Liikkumisen työsuhde-etuja muutetaan niin, että ne kannustaisivat työntekijöitä liikkumaan työmatkoja aiempaa enemmän sähköautoilla, hybrideillä, polkupyörillä ja joukkoliikenteellä. Päätavoitteena on vähentää liikenteen päästöjä.

17. Kannattaako hankkia työsuhdepolkupyörä?

Työsuhdepolkupyörä muuttuu 1 200 euroon asti verovapaaksi eduksi vuodessa. Kyse on uudesta tuesta, sillä tähän asti työnantajan kustantama polkupyörä on ollut kokonaisuudessaan veronalaista tuloa.

18. Miten työsuhdematkalippu muuttuu?

Työsuhdematkalippua yksinkertaistetaan ja siitä tulee verovapaa etu 3 400 euroon asti vuodessa. Aiemmin työsuhdematkalippu on ollut työntekijälle veroton etu 300 euroon saakka.

Työsuhdepolkupyörä muuttuu 1 200 euroon asti verovapaaksi eduksi vuodessa. Kuva: Silja Viitala / Yle

19. Mitä tapahtuu kotitalousvähennykselle?

Päätös kotitalousvähennyksen laajentamisesta lykätään ensi kevääseen. Hallitus odottaa päätöksiä vuoden lopussa tehdystä tutkimuksesta, jossa selvitetään miten paljon kotitalousvähennys on vaikuttanut työllisyyteen.

20. Miksi tärkeimpien tavoitteiden takaraja on vasta vuosikymmenen päässä?

Koska koronan hoitaminen maksaa niin paljon. Suurista talouskriiseistä toipuminen kestää pitkään. Tämä huomattiin vuoden 2008 talousromahduksessa.

Jäikö hallituksen päätöksissä vielä jokin arveluttamaan? Aiheesta voi keskustella 19.9 klo 23:een saakka.

Juttua täsmennetty 18.9 klo 16.29: Täsmennetty opiskelijalounaan hintaa koskevan kohdan otsikkoa ja lisätty tekstiin maininta siitä, että joillain paikkakunnilla lounaan hinta on jo noussut.

Lue lisää:

.
.