Vedenkorkeuden nostoa suunnitellaan Suomen merkittävimmän sisämaan lintuveden eli Parikkalan Siikalahden pohjoisosassa – parantaisi lintu- ja kalakantoja

Metsähallitus on todennut, että Parikkalan Siikalahden pohjoisosassa sijaitseva lintuvesi hyötyisi vedenkorkeuden nostamisesta monilla tavoilla.

Parikkalan Siikalahden pohjoisosan vedenkorkeutta suunnitellaan nostettavaksi. Kuvituskuva. Kuva: Derrick Frilund / Yle

Suomen merkittävimmän sisämaan lintuveden eli Parikkalan Siikalahden pohjoisosan vedenkorkeutta halutaan nostaa.

Vedenkorkeuden nostamisen tavoitteena on vahvistaa alueen vesilintu- ja kalakantoja. Samalla sudenkorentojen, viitsammakon ja lepakon sekä vesikasvien elinolosuhteet paranisivat.

Idea vedenpinnan nostamisesta on tullut Metsähallitukselta.

Lintuveden arvon uskotaan nousevan ja tuovan Parikkalaan lisää luontomatkailijoita.

Siikalahden pohjoispään vedenpintaa on tarkoitus nostaa uuden pohjapadon avulla 16 senttimetriä.

Paikalliset viljelijät ja asukkaat ovat olleet huolissaan siitä, että vedenpohjan ruoppaaminen lisäisi ravinnekuormitusta viereisen Simpelejärven Sokkiiselällä.

Ympäristöasiantuntijoiden mukaan ruopattavien alueiden ja rakennettavan pohjapadon väliin tulee jättää noin sadan metrin levyinen suojavyöhyke, jotta ravinnepäästöt eivät pääse leviämään Simpelejärven Sokkiiselälle.

Ruoppauksen yhteydessä poistettava aines tulee käsitellään niin, että siitä johtuvat kasvihuonepäästöt ovat mahdollisimman pienet.

Bioreaktorilla voi tuottaa ruoppausmassasta energiaa. Ruoppausmassa ei vaadi puhdistamista, sillä se on esimerkiksi hyvää lannoitetta pelloille sellaisenaan.

Imatran ympäristölautakunta on ehdottanut, että Siikalahden ruoppausmassaa käytettäisiin biokaasutuotantoon Parikkalassa.