1. yle.fi
  2. Uutiset

Töissä tapahtuva seksuaalinen häirintä voi lisätä jopa itsemurhariskiä

Ruotsalaistutkimuksen mukaan työhön liittyvä seksuaalinen häirintä saattaa lisätä sekä naisten että miesten itsemurhariskiä.

seksuaalinen häirintä
Mies heiluriovella
Jo aiempien tutkimusten perusteella tiedetään, että työpaikan seksuaalinen häirintä voi lisätä stressiä, sairauspoissaoloja ja esimerkiksi masentuneisuutta. Kuvituskuva.Henrietta Hassinen / Yle

Tuore ruotsalaistutkimus vahvistaa tietoa siitä, että seksuaalinen häirintä voi heikentää vakavasti psyykkistä hyvinvointia. Tukholman yliopiston tutkimus selvitti työssä tapahtuvaa häirintää.

Jo aiempien tutkimusten perusteella tiedetään, että työpaikan seksuaalinen häirintä voi lisätä stressiä, sairauspoissaoloja ja esimerkiksi masentuneisuutta.

Laajaan aineistoon perustuvan ruotsalaistutkimuksen mukaan työhön liittyvä seksuaalinen häirintä voi olla merkittävä riskitekijä jopa itsemurhille tai itsemurhayrityksille, sanoo tutkimusta johtanut apulaisprofessori Linda Magnusson Hanson Tukholman yliopiston psykologian laitokselta.

– Toivon, että tulokset osaltaan lisäävät tietoisuutta työpaikan seksuaalisen häirinnän vaikutuksista terveyteen, Linda Magnusson Hanson toteaa Ylelle sähköpostitse.

Magnusson Hansonin mukaan British Medical Journal (BMJ) -tiedelehdessä (siirryt toiseen palveluun) julkaistu tutkimus on merkittävä siksi, että aihetta on aiemmin tutkittu näin laajoilla aineistoilla vain hyvin vähän.

Ruotsalaistutkimuksen aineistona käytettiin työelämää koskevaa kyselytutkimusta, joka oli toteutettu vuosina 1995–2013. Osallistujina oli yhteensä runsaat 85 000 työikäistä ruotsalaista. Kyselyssä selvitettiin, olivatko vastaajat kokeneet seksuaalista häirintää töissä viimeisimmän vuoden aikana. Siinä ei eroteltu, millaista seksuaalista häirintää vastaajiin oli kohdistunut.

Kyselyllä kerätyt vastaukset yhdistettiin myöhemmin kansallisten rekisterien tietoihin kuolinsyistä ja sairaalakäynneistä.

Häirintää koettiin sekä asiakkaiden taholta että työyhteisön sisällä

Tutkimuksen perusteella niillä, jotka olivat kertoneet kokeneensa seksuaalista häirintää työssään, oli kaksinkertainen todennäköisyys päätyä itsemurhaan kuin muilla. Myös itsemurhaa yrittäneillä taustalla oli selkeästi muita vastaajia useammin töissä koettua seksuaalista häirintää. Itsemurha oli 125:n tutkimukseen aiemmin vastanneen henkilön kuolinsyy. Itsemurhayritykseen vastaajista päätyi seuranta-aikana 816 henkilöä.

Linda Magnusson Hansonin mukaan tarvitaan vielä lisää tutkimusta siitä, mitkä tekijät selittävät töissä koetun seksuaalisen häirinnän yhteyttä itsemurhiin ja niiden yrityksiin. Tutkijat eivät voineet täysin sulkea pois sitä, että mielenterveyteen ja esimerkiksi lapsuuden olosuhteisiin liittyvät tekijät selittävät yhteyttä.

– Tuloksia on tulkittava varovaisesti. Silti ne viittaavat vahvasti siihen, että työpaikan seksuaalinen häirintä on riskitekijä itsemurhakäyttäytymiselle, Linda Magnusson Hanson sanoo.

Tutkimuksessa selvitettiin häirintää, jota vastaajat olivat kokeneet työkavereiden ja esimiesten taholta tai toisaalta esimerkiksi asiakas- tai potilaskontakteissa.

– Työpaikan seksuaalinen häirintä kohdistui yleisimmin naisiin ja nuorempiin vastaajiin. Seksuaalisen häirinnän ja itsetuhoisen käyttäytymisen yhteys oli kuitenkin samanlainen naisilla ja miehillä, Linda Magnusson Hanson sanoo.

Magnusson Hanson korostaa, että tutkimus vahvistaa käsitystä huonojen työolojen vaikutuksesta psyykkiseen terveyteen. Työssä tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä tarvittaisiin hänen mielestään yhä lisää tietoa, että se voidaan nykyistä paremmin työpaikoilla estää.

Keskusteluapua ympäri vuorokauden tarjoaa esimerkiksi Mieli ry:n valtakunnallinen Kriisipuhelin (siirryt toiseen palveluun).

Lue lisää:

"Onko kaikki ok?" kysyi Joni Vainio tuntemattomalta ja saattoi pelastaa tämän hengen – toimi näin, jos kohtaat itsemurhaa aikovan

Loppu "kalukuville"? Oikeusministeriö esittää, että roisien kuvien lähettäminen voisi jatkossa olla seksuaalirikos

Kaksimetrinen miesasiakas vainosi Emiliaa ja yritti seurata töistä kotiin – työntekijöiden kokema häirintä yleistyy kaupan alalla

"Ei mua ole koskaan kukaan häirinnyt, jos ei niitä tavallisia juttuja lasketa" – Tottumiskysymys raaputtaa esille arkipäiväisen ahdistelun

Kysely: seksuaalinen häirintä kohdistuu pääosin nuoriin naisiin – asiakkaat suurin häiritsijäryhmä

Monen sivustakatsojan on vaikea tunnistaa ja puuttua seksuaaliseen häirintään – ”Kun itseä ei ole ahdisteltu, empatiakyky on pienempi”

Lue seuraavaksi