Hyppää sisältöön

Kahden sairaalan kirjaaminen lakiin on Lapin yhteinen sote-tahto – jos rahaa löytyy

Lapin maakuntahallinto ja kunnat sorvaavat parhaillaan lausuntoja hallituksen massiivisesta sotelakipaketista.

Kemissä sijaitseva Länsi-Pohjan keskussairaala ulkoistettiin vuonna 2017. Kuva: Antti Ullakko / Yle

Lapissa yhteistä näkemystä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen ja sitä koskeviin lakiluonnoksiin on haettu ja valmisteltu useissa työryhmissä kunnissa, seutukunnissa ja myös koko maakunnan tasolla.

Maanantaina 21. syyskuuta kokoontuvan Lapin liiton hallituksen lausuntoesityksessä otetaan kantaa muun muassa kuntien lähipalveluihin, kuntien kiinteistöriskiin, henkilöstön asemaan, rahoitukseen, saamenkielisten palveluihin, kahden sairaalan malliin sekä palveluiden hankkimiseen yksityisiltä palveluntuottajilta.

Lapin liiton hallituksen käsittelyyn tulevaa yhteistä lausuntoa on valmisteltu muun muassa sairaanhoitopiirien kanssa sekä kuntajohtajien neuvotteluissa.

– On hienoa, että pystyimme yhteisymmärryksessä tekemään sotelakipaketista lausuntopohjaa. Viime kädessähän jokainen kunta tietysti oman lausuntonsa muotoilee ja tekee lisäyksensä omista lähtökohdistaan, sanoo Rovaniemen kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio.

Lapin sairaalat ovat koko maakunnan rahoituskysymys

Tässä vaiheessa Lapin yhteinen tahto näyttäisi olevan se, että "Lapin sote-maakunnan tulee saada mahdollisuus kahden sairaalan malliin erityisperustein ja lainsäädännössä tulee varmistaa näiden rahoitus, kuten Uudenmaan ratkaisussakin."

Sairaaloiden palvelutasoon lausuntoesitys ei ota kantaa.

– Kyse on nimenomaan rahoituksesta ja siitä, että valtio huomioisi tämän ennakoivasti. Jos Lapin kahta sairaalaa ja niiden rahoitusta ei saada lakiin nyt, niitä ei saada jälkikäteenkään, kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio sanoo.

Kahden sairaalan säilyminen Lapissa siis vaatisi, että hallitus näkee Lapin erityisalueena kaikkine palvelutarpeineen ja välimatkoineen.

– Positiivista on tietysti, että kahden sairaalan malli nyt Lapin yhteisessä lausunnossa on. Toinen asia on, miten malli saadaan lakiin vai saadaanko, ja mikä on maakunnan tahtotila sitten, kun näistä oikeasti ruvetaan maakuntavaltuustossa päättämään, toteaa Kemin kaupunginjohtaja Tero Nissinen.

Peruspalveluministeri Krista Kiuru totesi edellisellä Lapin visiitillään, että vaikka sairaalat sijainteineen kirjattaisiinkin lakiin, keskussairaaloiden palvelutasoja ei mihinkään lakiin määritellä, vaan niistä sovitaan maakunnissa.

Ulkoistamissopimukset - ja mitä niillä tarkoitetaan

Lapin liiton hallituksella on hyväksyttävänä lausuntoesitys, jossa todetaan: “tarkoituksenmukaista, perusteltua ja toimivaa ulkoistamissopimusta ei ole syytä mitätöidä. Asiakkailla tulee olla mahdollisuus käyttää myös palveluseteliä palvelujen hankintaan.”

Useat Lapin kunnat ovat ulkoistaneet perusterveydenhuollon palvelujaan viime vuosina ja ensi kädessä lausunnossa tarkoitetaankin juuri näitä sopimuksia. Kysymys on kuntalaisten lähipalveluista, nykyisistä terveyskeskuksista ja tulevista sote-keskuksista.

Onko Mehiläinen Länsi-Pohja Oy lausunnon mukaan myös sellainen perusteltu ja toimiva ulkoistamissopimus, jota ei ole syytä mitätöidä?

Sopimus Mehiläisen kanssa ei muiden Lapin kuntien kannalta ole se ydinkysymys, vaan kyse on kokonaisuudesta, jolla on laaja vaikutus koko lappilaiseen toimintaympäristöön, Ulla-Kirsikka Vainio toteaa.

Kemin kaupunginjohtaja Tero Nissinen näkee, että lainsäädäntövalmistelussa yhtenä tavoitteena on ollut Länsi-Pohjan ulkoistamissopimuksen mitätöiminen ja siksi tilanne yhteisyrityksen osalta säilyy mielenkiintoisena lain säätämisen loppumetreille saakka_._

– Kyllä mielestäni näitä kumppanuuksia kannattaisi miettiä muustakin näkökulmasta kuin siitä, että yksityinen on huono ja julkinen hyvä. Esimerkiksi tuottavuudessa, hoitoon pääsyssä ja digiloikassa on Länsi-Pohjassa saavutettu todella paljon viime vuosina, sanoo Nissinen.

Lue myös: