1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. pilaantunut maa

Jokioisilla puhdistetaan lämpölaitoksen maaperä syksyn aikana

Pilaantunutta maata on noin 200 neliömetrin alalla.

Nevel Oy:n lämpölaitoksen pilaantunut maaperä puhdistetaan Jokioisilla. Lämpölaitoksella tehtyjen vesijohtotöiden yhteydessä paljastui, että maaperä on likaantunut öljystä.

Hämeen ely-keskuksen mukaan kahdessa tutkimuspisteessä on todettu korkeita öljyhiilivetypitoisuuksia. Öljyä on päässyt maaperään ylitäytön, muun öljysäiliön täytön yhteydessä tapahtuneen vuodon tai mahdollisesti öljynerotuskaivon vuodon takia.

Pilaantunut alue on noin kaksi sataa neliömetriä, jolta poistetaan maata arviolta 880 tonnia. Kaikki haitta-ainepitoisuuksiltaan tavoitearvot ylittävä maa-aines poistetaan kaivualueelta. Hämeen ely-keskuksesta kerrotaan, että ympäristöteknisen asiantuntijan on valvottava maan ja puhdistustyön toteutusta ja laatua.

Pois kaivetut maat toimitetaan pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, että työstä ei aiheudu ympäristölle haittaa. Puhdistuksen lopuksi maaperän riittävä puhtaus selvitetään maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

Humppilantien varrella sijaitsevan lämpölaitoksen maaperä puhdistetaan Jokioisilla suunnitelmien mukaan tänä syksynä.