Vihreiden Ohisalo: ”Turpeella ei ole paikkaa tulevaisuuden energiantuotannossa” – Yle seurasi vihreiden puoluekokousta suorana

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo piti puheensa puoluekokouksessa Helsingissä.

Maria Ohisalo puhuu vihreiden etänä järjestettävässä puoluekokouksessa Helsingissä.
Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo pitää puoluekokouksen avauspuheen Helsingin Hernesaaressa.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo paalutti puolueensa ympäristö- ja ilmastopoliittisia kantoja puoluekokouspuheessaan.

  • Yle näytti suorana vihreiden puoluekokouksen avauspuheenvuorot ja lehdistötilaisuuden.
  • Avauspuheenvuoron pitivät puheenjohtaja Maria Ohisalo, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jenni Pitko ja vihreiden euroedustaja Alviina Alametsä.
  • Voit katsoa tallenteen kokouksesta joko Yle Areenasta tai klikkaamalla tämän jutun pääkuvaa.

Hän palasi useaan otteeseen tämän viikon budjettiriiheen, jossa hallitus nosti lämmityspolttoaineiden veroja 105 miljoonalla eurolla.

Veronkiritykset kohdistuvat lämmityspolttoaineista turpeen lisäksi kivihiileen, maakaasuun, turpeeseen ja polttoöljyyn.

– Meille oli alusta asti selvää, ettei ilmastopäätöksiä voi laittaa odottamaan parempia aikoja. Keskiviikkona päättyneessä hallituksen budjettiriihessä pitkä työ tuli käännekohtaan, Ohisalo sanoi.

Ohisalo viittasi lämmityspolttoaineiden veronkiristysten lisäksi muun muassa teollisuuden sähköistämistukeen ja työsuhdesähköautojen latausetuun.

Hallituksen isoin kiista kohdistui turpeen verotukseen, jossa keskusta ja vihreät olivat eri linjoilla. Hallitus päätyi nostamaan turpeen verotusta suhteellisesti yhtä paljon kuin muitakin lämmityspolttoaineita.

– Turpeen poltto on yksi Suomen ilmastopolitiikan isoista kysymyksistä, sillä päästöt ovat samaa luokkaa kuin koko henkilöautoliikenteen. Tällä viikolla teimme päätökset, joilla turpeen energiakäyttö vähintään puolittuu hallitusohjelman mukaisesti vuoteen 2030 mennessä.

– Meille vihreille on selvää, ettei turpeella ole paikkaa tulevaisuuden ilmastoystävällisessä energiantuotannossa.

Ohisalon mukaan budjettiriihessä tehtyjen päätösten myötä turpeen alasajo Suomessa on alkanut.

Hallitus otti turpeen osalta käyttöön lattiahintamekanismin, jolla se pyrkii varmistamaan, että turpeen käyttö lämmityspolttoaineena puolittuu vuoteen 2030 mennessä.

Ohisalo: Väite sähköistämistuesta ei pidä paikkaansa

Hallitus päätti budjettiriihessä, että se luopuu ympäristölle haitalliseksi katsotusta päästökauppakompensaatiosta. Sen tilalle tulee määräaikainen sähköistämistuki.

Julkisuudessa on epäilty, että kyse olisi samasta tuesta ja lähinnä tuen nimi olisi vain muuttunut. Epäilyjä lisäsi se, että keskustalainen elinkeinoministeri Mika Lintilä tuntui vahvistavan asian Twitterissä.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalolla oli eri tulkinta asiasta. Hän sanoi puheensa jälkeisessä tiedotustilaisuudessa keskustelleensa asiasta myös Lintilän kanssa.

– En anna Ohisalon näkemystä, koska olemme hallituksessa. Annan hallituksen näkemyksen. Luen suoraan sen, mitä hallitus päätti.

– Nykymuotoinen päästökauppakompensaatio lakkaa voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Energiaintensiivisille yrityksille luodaan uusi määräaikainen sähköistämistuki, joka kannustaa entistä tehokkaammin hiilineutraaliin tuotantoon, energiaintensiivisten yritysten sähköistämiseen ja joka huomioi kustannuskilpailukyvyn.

Suomi on tukenut päästökauppakompensaatiolla yrityksiä, joiden kustannukset ovat nouseet päätökaupan takia. EU on pyrkinyt päästökaupalla rajoittamaan haitallisia ilmastopäästöjä.

Kaipolan tehtaan tilalle etsittävä uutta

Puheenjohtaja Ohisalo palasi puheessaan useaan otteeseen talouden synkkiin uutisiin. Metsäyhtiö UPM ilmoitti Kaipolan tehtaan alasajosta, jonka takia 450 työpaikkaa uhkaa hävitä Jämsästä.

Öljynjalostusyhtiö Neste puolestaan kertoi maanantaina suunnitelmistaan sulkea Naantalin jalostamon. Tämä tarkoittaisi 470 työpaikan vähenemistä.

Ohisalon mukaan nyt on huolehdittava siitä, että ihmiset löytävät töitä uusilta aloilta.

– Olin käymässä Jämsässä pian sen jälkeen kun UPM oli päättänyt Kaipolan tehtaan sulkemisesta. Minut yllätti se, etteivät tapaamani ihmiset katsoneet taaksepäin tai etsineet syyllisiä. He miettivät, miten tilanteesta voidaan päästä yli ja kohti jotain parempaa.

Ohisalo viittasi puheessaan Kajaaniin, jossa UPM sulki paperitehtaan vuonna 2008. Tuolloin yli 500 ihmistä menetti työnsä.

– Näytti siltä, että työpaikat katoavat, ja ihmiset joutuvat kortistoon. Alue sai valtion tukea, irtisanottuja koulutettiin ja UPM sitoutui kehittämään aluetta.

– Paperitehtaan tyhjien hallien ympärille syntyi Renforsin rannaksi nimetty yrityspuisto, jolla työskentelee enemmän ihmisiä kuin paperitehtaan aikoina. Työtä tehdään uudenlaisessa bisneksessä, kuten tietokonesalien, asiakaspalvelun ja kiertotalouden parissa.

Tällaisen muutoksen tekemiseen Jämsässä ja muilla yt-paikkakunnilla voidaan Ohisalon mukaan käyttää EU:n elvytysrahaston varoja.

Kuntavaalit nurkan takana

Puolueet valmistautuvat jo täyttä häkää ensi kevään kuntavaaleihin. Puolueiden ehdokashankinta on jo käynnissä ja esimerkiksi perussuomalaiset kampanjoivat jo televisiossa.

– Ensi kevään kuntavaaleissa meillä pitää olla tavoite korkealla. Meillä on oltava enemmän vihreitä ehdokkaita kuin koskaan ennen ja meillä on oltava ehdokkaita useammassa kunnassa kuin koskaan ennen.

Vihreiden puheenjohtaja linjasi myös sen, minkä puolesta puolueen kunnanvaltuutettujen on toimittava valtuustoissa.

– Meidän vihreiden on oltava kuntapolitiikassa se porukka, joka on aina heikoimpien, pienten ja luonnon puolella. Silloinkin kun ajat ovat vaikeat. Meidän tehtävä on puolustaa lasten oikeutta oppia, lähikouluja ja riittävän pieniä ryhmäkokoja.

Vihreät oli neljänneksi suurin puolue viime kuntavaaleissa 12,5 prosentin kannatuksella.

Pitko: Kaivoslain uudistaminen ollut hallitusohjelman vastaista

Hallitus suunnittelee kaivoslain muuttamista kautensa aikana.

Hallitus pyrkii ohjelmansa mukaan muun muassa ympäristönsuojelun parantamiseen, kaivosten toimintaedellytysten edistämiseen ja paikallisten ihmisten vaikutusmahdollisuuksien parantamiseen.

– Valitettavasti uuden lain valmistelu työ- ja elinkeinoministeriössä on tähän mennessä ollut epäluottamusta herättävää ja suoranaisesti hallitusohjelman vastaista, Pitko sanoi.

Jenni Pitko puhui vihreiden etänä järjestettävässä puoluekokouksessa Helsingissä lauantaina. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Pitko tarkensi puheen jälkeisessä tiedotustilaisuudessa, että ongelmat kaivoslain luonnoksessa ongelmat liittyvät kolmeen kohtaan: luonnonsuojelualueisiin, kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksiin ja saamelaisten oikeuksiin.

Vihreiden mukaan malminetsintää pitäisi rajoittaa jatkossa luonnonsuojelualueilla. Kuntalaisten puolestaan pitäisi voida estää kaivoshankkeiden eteneminen, jos kokonaisetu sitä esimerkiksi matkailuelinkeinon takia sitä vaatii.

Näiden lisäksi kaivoksien vaikutukset saamelaisten elinoloihin tulisi aina huomioida.

– Tällaisena mallina me emme tietystikään voida sitä hyväksyä, Pitko sanoi tiedotustilaisuudessa.

Vihreät hakevatkin muutoksia kaivoslakiin jatkovalmistelussa.

Vihreiden puoluekokous kestää sunnuntaihin asti. Puolue hyväksyy puoluekokousviikonlopun aikana uuden periaateohjelmansa.

19.9.2020 klo 17.10 Jutun videoartikkelin kuvatekstiin korjattu, että puoluekokous pidetään Helsingin Hernesaaressa, ei Jätkäsaaressa kuten aiemmin mainittiin.

Voit keskustella artikkelista 20.9.2020 kello 23 asti.

Lue lisää: