Hyppää sisältöön

Arkkipiispa pitää KHO:n sateenkaaripappia koskevan päätöstä täysin hallinnollisena: "Ei nähdäkseni vaikuta suoraan kirkon linjaan"

Tapio Luoman mukaan KHO:n ratkaisu jättää sateenkaariparien vihkimiskysymyksen kirkon ratkaistavaksi.

Arkkipiispa Tapio Luoma ei usko, että KHO:n ratkaisu vaikuttaa siihen, miten hiippakunnissa suhtaudutaan sateenkaariparien vihkimiseen. "Tuomiokapitulit ovat linjauksissaan itsenäisiä ja käyttävät itsenäistä harkintavaltaa". Arkistokuva marraskuulta 2019. Kuva: Paula Collin / Yle

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi perjantaina päätöksen (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan Oulun hiippakunnan tuomiokapituli sai antaa varoituksen papille, joka vihki samaa sukupuolta olevan parin avioliittoon.

"Kaikilla uskonnollisilla yhdyskunnilla on itsenäinen oikeus päättää, vihkivätkö ne avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja", ratkaisussa todetaan.

Ratkaisu kumosi alemman oikeusasteen päätöksen, jonka mukaan varoitus oli lain vastainen. Itse varoitus annettiin syksyllä 2017 pastori Árpád Kovácsille.

Arkkipiispa Tapio Luoma arvioi Ylelle, että KHO:n ratkaisu oli hallinnollinen eli se linjasi siitä, minkälaisista asioista hiippakuntien tuomiokapitulit voivat lain mukaan antaa varoituksia.

Näin ollen KHO ei ottanut minkäänlaista kantaa siihen, tulisiko kirkon sallia sateenkaariparien vihkiminen.

– Kyseessä oli Korkeimmalta hallinto-oikeudelta ennen kaikkea hallinnollinen päätös. Siinä mielessä KHO tuli antaneeksi tehtävän ja asian ratkaisemisen nimenomaan kirkon tehtäväksi, Luoma sanoo.

Luoma ei näe, että ratkaisulla olisi vaikutusta – ainakaan suoraa – siihen, miten muut tuomiokapitulit suhtautuvat antavat samaa sukupuolta olevien vihkimiseen.

– Päätös ei nähdäkseni vaikuta suoraan kirkon linjaan. Kirkolla on voimassa oleva avioliittonäkemys, mutta kirkko nyt itse ratkaisee sen suunnan, mihin tässä asiassa mennään.

Luoma: Ratkaisu ei velvoita muita hiippakuntia

Varoituksen saanut pappi on sanonut pelkäävänsä, että kirkko kiristää ratkaisun seurauksen yleisesti linjaansa sateenkaariparien vihkimiseen muissakin hiippakunnissa.

Luoma ei pidä todennäköisenä, että hallinnollinen päätös vaikuttaisi hiippakuntien tekemiin sisällöllisiin ratkaisuihin.

– Minusta tällaista velvoitetta ei tule. Tuomiokapitulit ovat linjauksissaan itsenäisiä ja käyttävät itsenäistä harkintavaltaa ja myös tästä eteenpäin kapitulien harkintavalta säilyy, Luoma sanoo.

Seuraava askel kirkon suunnan etsimisessä otetaan 21. lokakuuta pidettävässä piispainkokouksessa.

– On selvä, että tästä eteenpäin asiasta keskustellaan kirkossa edelleen voimakkaasti. Meidän kirkossa on avioliittonäkemys, jolla on hyvin pitkät historialliset juuret, ja on selvää, että nykyinen nopeasti muuttunut maailma on haastanut sen. Tätä keskustelua nyt käydään, Tapio Luoma summaa.

.
.