1. yle.fi
  2. Uutiset

EK:n kysely: Lähes 60 prosentilla yrityksistä kaikki ovat jo töissä ja osa palkkaa lisääkin – monella tilanne on silti yhä heikko

Noin kolmannes yrittäjistä katsoo, että budjettiriihestä tuli heikot kannustimet työllistämiseen ja investointeihin.

työnantajat
Työntekijä hitsaamassa.
Metallimies Matti Tuikkanen hitsaa PVC-päällysteisen hallin tukirakennetta.Kalle Niskala / Yle

Elinkeinoelämän keskusliiton yli 1000:lle työnantajalle tehdyssä kyselyssä pilkistää toivo paremmasta, mutta paljon on yhä sumuakin näkymää haittaamassa.

Yritysten johtoa tuntuu erityisesti harmittavan se, että hallitus ei onnistunut budjettiriihessä tekemillään ratkaisuilla tuota sumua hälventämään.

– Hallitukselta olisi kaivattu konkreettisia päätöksiä, joka olisivat näyttäneet ulospääsyä tästä tilanteesta. Päätöksiä jotka liittyvät työllistämisen ja työnantajana toimimisen helpottamiseen, tiivistää johtava asiantuntija Jari Huovinen Elinkeinoelämän keskusliitosta kyselyn tuloksia.

Kyselyn mukaan noin kolmannes yrityksistä arvioi, että budjettiriihen päätökset heikensivät heidän intoaan työllistämiseen, investointeihin ja kasvuun.

Budjettiriihen vaikutukset: Miten arvioit maamme hallituksen budjettiriihessä tekemien päätösten vaikuttavan seuraaviin asioihin yrityksessäsi?
Samuli Huttunen / Yle

Luottamus hallitukseen heikentyi

Samalla hapertui luottamus hallituksen kykyyn edistää yrittäjyyttä ja työllisyyttä ylipäätään.

– Kyllä nämä tulokset ovat hallituksen näkökulmasta karut. Ne kertovat aika laajasta epäluottamuksesta yrityskentässä, Huovinen sanoo.

Yrityksistä 73 prosenttia kuvaili luottamustaan hallituksen kykyyn edistää yrittäjyyttä melko tai erittäin heikoksi. Yhdeksällä prosentilla luottamus oli melko tai erittäin vahva.

Kuukausi sitten EK:n kyselyssä vastaavat luvut olivat 56 ja 15 prosenttia.

Yrityksistä 72 prosenttia myös arvioi, että niiden luottamus hallituksen kykyyn tehdä työllisyyttä edistäviä päätöksiä on melko tai erittäin heikko. Kahdeksan prosenttia kuvailee puolestaan luottamustaan melko tai erittäin vahvaksi.

Kuukausi sitten vastaavat luvut olivat 67 ja 8 prosenttia.

– Avointen vastausten perusteella syy luottamuspulaan johtuu ennen budjettiriihtä käytyyn keskusteluun työaikojen lyhentämisestä ja irtisanomisen vaikeuttamisesta. Tämä on otettu yrittäjäkentässä närkästyneenä vastaan. Myös pettymys budjettiriihen päätöksiin on käsinkosketeltava eli oli toivottu selkeämpiä päätöksiä ja ratkaisuja paikallisen sopimisen edistämisestä, arvioi Huovinen.

Konkurssiaaltoa ei ole tulossa

Kyselyyn vastanneiden työnantajien tilanne ei kuitenkaan ole kokonaisuudessaan surkea. Lähes 60 prosentilla kaikki työntekijät ovat töissä. Näistä yrityksistä 45 prosenttia arvioi pärjäävänsä nykyisellä henkilöstöllä kun 11 prosenttia heistä arvioi tarvitsevansa lisää työntekijöitä.

Yritysten työllisyystilanne: Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten työllisyystilannetta yrityksessäsi tällä hetkellä?
Samuli Huttunen / Yle

Huovisen mielestä tästä ei ole silti syytä vielä riemastua.

– Jos peilataan yritysten nykytilanteeseen ja normaaliin näkymään mitä oli ennen koronaa, niin tilanne on vaikea. Esimerkiksi kun kuusi prosenttia yrityksistä arvioi, että heidän toimintansa laajenee, niin kyllä se osuus olisi ollut normaalisti suurempi, Huovinen sanoo.

Yritysten jatkuvuusnäkymät: Mikä seuraavista yrityksen jatkuvuutta kuvaavista vaihtoehdoista on nykyhetken arviosi mukaan yrityksesi tilanne kolmen kuukauden päästä?
Samuli Huttunen / Yle

Konkurssiuhka sentään on yhä useammalla väistynyt. Nyt konkurssiin pelkää ajautuvansa neljä prosenttia yrityksistä, kun kuukausi sitten heitä oli kahdeksan prosenttia.

– Ehkä positiivisena asiana voisi nostaa esiin sen, että konkurssiuhka on yritysten päältä vähentynyt. Tässä voidaan kiitosta antaa hallitukselle, että vaikka näissä yritystuissa on paljon kehitettävää ja niitä tarvitaan yhä niin kyllä ne on monia yrityksiä auttaneet pahimman yli, Huovinen sanoo.

Koronakriisistä toipumisen tie on siis kuoppainen ja kohtelee yrityksiä eri tavoin.

– Kyllä tämä tilanne on monen yrityksen näkökulmasta hyvin vakava. Tätä kuvaa hyvin se, että noin kolmannes yrityksistä arvioi, että toiminta tulee edelleen supistumaan seuraavan kolmen kuukauden aikana, Huovinen muistuttaa.

EK:n yrityskyselyyn vastasi 1 154 yrittäjää ja yritysjohtajaa, jotka kaikki ovat työnantajia. Kyselyn vastausaika oli 17. - 18.9.2020. EK:n mukaan tulosten luotettavuutta vahvistaa se, että painokertoimien ansiosta ne ovat yleistettävissä suuntaa-antavasti koko työnantajakenttään.

Lue lisää:

Pienten ja keskisuurten yritysten suhdannenäkymät ovat lähes finanssikriisin tasoa – erityisen synkkää on Lapissa

Näin valtiovarainministeriö arvioi hallituksen työllisyystoimia: Työnhakuvelvoitteella vain vähäiset vaikutukset, monet keinoista kalliita

Robert Sundman: Budjettiriihessä leivottiin kakku, jossa on hiekkaa ja kermaa

Näin budjettiriihen päätökset vaikuttavat elämääsi: Tupakan ja viinan hinta nousee, päivähoitomaksut alenevat ja vähäpäästöistä työmatkaliikennettä tuetaan

Lue seuraavaksi