Valtiokonttori irakilaiskaksosten saamasta koppikorvauksesta: Julkisuus ei vaikuttanut summaan – Anneli Auer sai kaksinkertaisen korvauksen

Valtiokonttorin asiakirjat avaavat lisää Ylen eilen uutisoimaa korvauspäätöstä. Rikosasian julkisuus ei summaan vaikuttanut.

Irakilaiskaksoset Turun hovioikeudessa 2019. Kuva: Samuli Holopainen / Yle

Irakin Tikritissä tapahtuneesta joukkomurhasta syytetyt ja syyttömäksi todetut irakilaiskaksoset vetosivat niin sanotussa koppikorvaushakemuksessaan muun muassa vankeusolosuhteisiinsa ja asian laajaan uutisointiin.

Yle uutisoi korvaussummasta maanantaina. Tiistaina Yle sai Valtiokonttorista päätösasiakirjat, jotka avaavat korvauksen perusteluja.

Lue myös:

Valtiokonttorin päätösasiakirjoista ilmenee, että julkisuus ei kuitenkaan korottanut korvaussummaa. Valtiokonttori katsoi kohtuulliseksi korvaukseksi vapaudenmenetyksestä 400 euroa vuorokaudelta. Molemmat miehet saavat siis pankkitililleen lähipäivinä noin 213 200 euroa.

Keskimääräinen korvaus aiheettomasta vapaudenmenetyksestä on Suomessa viime vuosina ollut 120 euroa päivältä.

Suurimman päiväkohtaisen korvauksen Suomessa on saanut miehensä murhasta syytetty ja syyttömäksi todettu Anneli Auer. Hänelle myönnettiin 800 euron päiväkorvaus.

Vaativat samaa korvausta Auerin kanssa

Myös irakilaisveljekset vaativat korvaushakemuksessaan 800 euron päiväkohtaista korvausta.

Veljesten mukaan heihin kohdistui poikkeuksellisen vakavia rikosepäilyjä ja he olivat kiinni otettuina ja vangittuina pitkään, yhteensä 533 vuorokautta. Tutkintavankeuden aikana heidän yhteydenpitoaan rajattiin ja he olivat erillään toisistaan.

Hakijat huomauttivat, että heidän kommunikointinsa vieraassa maassa muiden kanssa onnistui vain tulkin välityksellä. Yksinäisyys ja eristyneisyys ahdistivat heitä paljon.

He myös huomauttivat, että heidän asiaansa käsiteltiin laajalti Suomessa ja arabiankielisissä tiedotusvälineissä. Veljesten mukaan tutkintavankeus aiheutti heille erityisen suurta kärsimystä.

Julkisuus ei vaikuttanut

Lain ja korkeimman oikeuden ratkaisun perusteella vapaudenmenetyksestä johtuva vahinko korvataan vain, jos vahinko liittyy välittömästi nimenomaan vapaudenmenetykseen. Rikosepäilystä voi aiheutua muutakin haittaa epäillylle, mutta siitä tai tuomiosta johtuvaa muuta vahinkoa ei korvata koppikorvausasiana.

Myös asian uutisointi voi vaikuttaa korvauksen suuruuteen, mutta uutisoinnin täytyy Valtiokonttorin mukaan liittyä vapaudenmenetykseen. Veljesten tapauksessa uutisointi liittyi rikosepäilyihin ja oikeuskäsittelyyn, eikä heidän nimeään mainittu suomalaisissa tiedotusvälineissä.

Valtiokonttori myös huomautti, että asiasta olisi uutisoitu laajalti, vaikka veljekset eivät olisi olleet vangittuina.

Ero läheisistä ei nosta korvausta

Yhteydenpitorajoitukset ovat Valtiokonttorin mukaan omiaan aiheuttamaan epämukavuutta ja mielipahaa, mutta nekään eivät korvausasiassa ole korvausta kasvattava seikka vaan sisältyvät jo tavanomaisen suuruiseen korvaukseen. Sama pätee eristykseen läheisistä.

Korvausta korottavina tekijöinä Valtiokonttori otti huomioon vapaudenmenetyksen keston, epäiltyjen tekojen törkeyden ja odotettavissa olevan rangaistuksen. Mikäli veljekset olisi todettu syyllisiksi, heidät olisi tuomittu elinkautiseen vankeuteen.

Valtiokonttori otti huomioon myös vankeuden aiheuttaman ahdistuksen ja kommunikointivaikeudet.

Valtiokonttori vetosi päätöksessään aiheettomasti vapautensa menettäneiden yhdenmukaisen kohteluun ja totesi, että korvaussumman korottaminen oli perusteltua 400 euroon vuorokaudelta mutta ei 800 euroon.

Lisää aiheesta: