1. yle.fi
  2. Uutiset

Rovaniemen kaupunki valmistelee asemakaavaa Sierilän voimalaitokselle

Aluksi kaikki osalliset voivat ottaa kantaa kaavaprosessista tehtyyn osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

Kemijoki Oy
Sierilän voimala tulisi keskelle kuvassa näkyvää Sieriniemeä, jonka poikki kaivetaan runsaan kilometrin pitkä voimalaitoskanava. Kuva on alajuoksun suuntaan taustalla näkyy Kemijoen ylittävä Oikaraisen silta. Sieriniemi, Rovaniemi 12.6.2019
Sierilän voimala tulisi keskelle kuvassa näkyvää Sieriniemeä, jonka poikki on tarkoitus kaivaa yli kilometrin pitkä voimalaitoskanava.Antti Mikkola / Yle

Rovaniemen kaupunki on alkanut valmistella Sierilän voimalaitosalueen asemakaavaa. Aluksi se järjestää vireilletulovaiheen kuulemisen, joka kestää 6.10. asti.

Vireilletulovaiheen aikana on mahdollisuus esittää mielipiteitä kaavan valmistelua varten tehdystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Suunnitelman tarkoitus on antaa perustiedot kaavahankkeesta, jotta osalliset voivat arvioida kaavan merkitystä ja tarvetta osallistua sen valmisteluun. Kaava-aineistot ovat nähtävillä kaupungin verkkosivujen kaavatorilla (siirryt toiseen palveluun) ja palvelupiste Osviitassa.

Kemijoki Oy suunnittelee Sierilään vesivoimalaitosta, jonka tuottamalla energialla katettaisiin yhtiön mukaan noin 22 000 kotitalouden vuotuinen sähköntarve. Rovaniemen kaupungin mukaan voimalaitos toisi kaupungin kassaan kiinteistöverotuloja yli miljoona euroa vuodessa.

Osallisia kuullaan kolmessa vaiheessa

Asemakaavan laatimisprosessi alkaa kuulemisella, jonka aikana osalliset voivat ottaa kantaa kaavaprosessista tehtyyn osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

Kuulemisen jälkeen siirrytään valmisteluvaiheeseen, jonka aikana valmisteluaineisto asetetaan julkisesti nähtäville. Tämän vaiheen aikana osalliset ja viranomaiset voivat esittää mielipiteensä erilaisista vaihtoehdoista. Lisäksi kaupunki järjestää yleisötilaisuuden, jossa esitellään kaavaluonnosta.

Valmisteluvaiheen jälkeen asemakaavasta asetetaan luonnos julkisesti nähtäville. Tästä ehdotuksesta on mahdollisuus jättää kirjallisia muistutuksia. Sierilän voimalaitosalueen asemakaavasta päättää lopulta Rovaniemen kaupunginvaltuusto.

KHO vaati asemakaavaa rakennusluvan ehdoksi

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Sierilän voimalaitokselle myönnetyn rakennusluvan keväällä 2020 sen vuoksi, että maankäyttö- ja rakennuslaki vaatii rantavyöhykkeelle rakennettavista kiinteistöistä tarkemmat ohjeet asemakaavaan tai yleiskaavaan.

Sierilän alueen yleiskaavassa ei ole tarkkoja merkintöjä tai määräyksiä voimalaitoksen rakentamisesta, ja oikeuden mukaan sen perusteella voimalalle ei voi myöntää rakennuslupaa.

Sierilän alueella on voimassa Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven osayleiskaava. Siinä Sierilän voimalaitosalueet on varattu erityisalueeksi.

Lue lisää

Suomen Luonnonsuojeluliiton Lapin piiri vetoaa vaelluskalojen puolesta: Sierilän vesivoimalaitoksesta luovuttava

KHO: Sierilän voimalaitosta ei saa rakentaa ilman asemakaavaa

Sierilän voimalaitoksen rakennuslupa on kumottu hallinto-oikeudessa

Lue seuraavaksi