1. yle.fi
  2. Uutiset

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson: Paikallisen sopimisen laajennus työpaikoille edes määräaikaisena – RKP ei hyväksy soten rahoitusmallia

Henriksson on halukas jatkamaan RKP:n johdossa vuoden 2023 eduskuntavaalien ylitse: "otetaan nyt vuosi kerrallaan".

Suomen ruotsalainen kansanpuolue
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson antaa haastattelua mennessään budjettiriiheen.
RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson vaatii, että hallitus muuttaa vielä esitystään maakuntien rahoituksesta sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksessa.Petteri Bülow / Yle

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson valitaan jatkokaudelle RKP:n puheenjohtajaksi lauantaina puoluekokouksessa Vantaalla. Hänelle ei ole vastaehdokkaita.

Henriksson on johtanut Suomen ruotsalaista kansanpuoluetta kesästä 2016 alkaen. Hän on puolueen ensimmäinen naispuheenjohtaja.

Puoluekokouksesta ei ole luvassa pelkästään kiitoksia hallituskumppaneille. RKP:ssä on tuskastuttu siihen, että paikallisen sopimisen laajennus ei etene työpaikoilla. Hampaankoloon jäi myös verotuksen kotitalousvähennyksen leikkaus tälle vuodelle.

Nykymallin sote eli sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus ei sovi pienimmälle hallituspuolueelle, ellei kiisteltyä rahoitusmallia muuteta. Mutta menee sote syteen tai saveen, palataan siihen myöhemmin.

Lisää paikallista sopimista työpaikoille, vaikka määräaikaisesti

RKP:ssä on harmiteltu, että julkisuudessa lähinnä vain keskusta saa hallituspuolueista mainetta työpaikkojen paikallisen sopimisen ja tiukempien työllisyystoimien puolestapuhujana.

RKP:ssä on kyllästytty siihen, että paikallisen sopimisen laajentaminen jämähti työmarkkinajärjestöjen neuvottelupöytään.

– Jos paikallisen sopimisen avulla voidaan päästä tilanteeseen, jossa työpaikkoja säilyy tämän talouskriisin ylitse, niin silloin se on kaikkien etu, puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson muistuttaa.

Jotta jumi keskusteluissa purkautuisi, Anna-Maja Henriksson esittää Ylen haastattelussa uutta vaihtoehtoa. Koronaviruksesta johtuvan talouskriisin vuoksi laajennettaisiin työaikojen ja palkkojen yksityiskohtien sopimista työpaikoilla määräaikaisesti.

– Ehkä pitäisi tietyksi ajaksi saada sellainen malli, joka istuu nyt tähän tilanteeseen, jotta ei menetettäisi lisää työpaikkoja, Henriksson pohtii.

Eli paikallisen sopimisen laajentaminen voisi olla määräaikainen?

– En sulkisi sellaista mallia pois. Lähtisin sellaista polkua eteenpäin, jos muulla tavoin ei päästä eteenpäin.

Yleensä paikallisen sopimisen laajentamisella tarkoitetaan sitä, että myös työnantajaliittoihin järjestäytymättömät työnantajat pystyisivät sopimaan nykyistä laajemmin työajoista ja palkoista yrityksissä työntekijöiden kanssa.

RKP:n Henrikssonin mielestä työntekijöiden edustaja voisi olla myös joku muu työyhteisön valitsema edustaja kuin ammattiliiton luottamusmies.

Anders Adlercreutz ler.
Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz yhdistäisi ansiosidonnaista työttömyysturvaa koskevat uudistukset: ansiosidonnaisen porrastamisen ja laajentamisen kaikille työssäkävijöille.Yle/Sebastian Backman

Ansiosidonnainen työttömyysturva kaikille, mutta porrastettuna

RKP tukee niin sanotun eläkeputken katkaisun lisäksi ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercrutzilla on uusi ehdotus keskusteluun ansiosidonnaisesta.

Adlercreutz esittää, että selvitettäisiin yhtenä kokonaisuutena sekä ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista että ansiosidonnaisen turvan laajentamista kaikille työssäkäyville.

– Koplataan nämä asiat yhteen, jos siitä löytyisi joku kustannusneutraali malli, Adlercreutz miettii.

– Se edistäisi tasa-arvoa. Voisi myös ajatella, että työttömyyskassaan kuuluvat saisivat hieman korkeamman korvauksen. Tällä hetkellä kassat vastaavat noin 5,5 prosentista kustannuksista.

Ansiosidonnaisen työttömyyskorvauksen porrastaminen tarkoittaa, että korvaus olisi työttömyysjakson alussa nykyistä suurempi ja vastaavasti pienempi kauden lopussa. Tällä hetkellä ansiosidonnaisen turvan saavat vain työttömyyskassojen jäsenet.

Adlercreutz pitäisi loogisena, että Kansaneläkelaitos (Kela) vastaisi ansiosidonnaisen laajentamisesta kaikille työssäkävijöille, mutta ei ole päättänyt kantaansa lopullisesti.

RKP vaatii kotitalousvähennykseen korotusta leikkauksen sijaan

RKP:lle oli takaisku, kun nykyhallitus pienensi verotuksen kotitalousvähennystä. Veroista voi vähentää siivous-, hoito- tai remonttityön palkkoja tänä vuonna euroissa vähemmän ja prosenteissa pienemmän osuuden kuin viime vuonna.

Kotitalousvähennys nousee esiin myös puoluekokouksen aloitteissa. RKP:ssä on haluja korottaa vähennystä ja lisätä aloja, joissa vähennystä voisi käyttää.

Hallitusneuvotteluissa valtiovarainministeriö arvioi neuvottelijoille, että kotitalousvähennyksen korvausprosenttia ja enimmäismäärää voi pitää jo nyt melko korkeina. Uudella korotuksella ei todennäköisesti olisi merkittävää vaikutusta harmaan talouden torjuntaan tai työllisyyden paranemiseen.

Nyt RKP odottaa korona-ajan jälkeisiä selvityksiä kotitalousvähennyksestä. Puolue yrittänee hallitusneuvotteluiden päätöksen pyörtämistä ensi kevään talousneuvotteluissa, niin sanotussa kehysriihessä.

Thomas Blomqvist på väg uppför Ständerhusets trappor.
RKP:llä on hallituksessa kaksi ministeriä. Thomas Blomqvist vastaa pohjoismaisesta yhteistyöstä ja tasa-arvosta.Lauri Heikkinen/Statsrådets kansli

RKP ei kelpuuta sote-esitystä, rahoitusmalli neuvoteltava uusiksi

Puheenjohtajavalinnan aplodien jälkeen suurin meteli Vantaan puoluekokouksessa noussee sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen rahoitusmallista.

Vaikka RKP on hallituspuolue, se ei voi hyväksyä hallituksen sote-esityksen rahoitusmallia.

RKP:n näkemyksen mukaan hallituksen malli käytännössä siirtäisi verorahoja pääkaupunkiseudulta, Varsinais-Suomesta ja Pohjanmaalta muualle Suomeen. RKP epäilee, että näissä maakunnissa hoiva ja terveydenhoito heikkenisivät eivätkä paranisi.

– Soten nykyinen rahoitusmalli on meidän eduskuntaryhmälle mahdoton malli, sellaisena kuin se nyt on, linjaa puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson.

Puolueessa on manattu, että sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksessa voi pahimmillaan käydä niin, että mitä enemmän maakunnassa on sairaita, sitä paremmin saa rahaa eikä nykyisistä saavutuksista palkita. Pelkona on tuhansien hoitoalan työpaikkojen menetys pääkaupunkiseudulla.

– Sotea pitäisi parantaa niin, että voidaan taata se, että ihmiset saavat hoitoa ja hoivapalveluja koko Suomessa yhdenvertaisesti tämän uudistuksen jälkeen. Eikä niin, että tietyiltä maakunnilta viedään monta monta miljoonaa, kymmeniä miljoonia, jopa satoja miljoonia euroja. Se on mahdoton yhtälö.

Samankaltaista viestiä on kuultu pääkaupunkiseudun SDP:n ja vihreiden poliitikkojen suunnalta.

Sen sijaan keskustassa on tuumattu, että samaa rahaa ei kannata antaa terveiden hoitamiseen vauraissa maakunnissa kuin sairaiden hoitamiseen köyhemmissä maakunnissa.

Se toinen ministeri: Thomas Blomqvist

Hallituksen lähiviikkojen sote-esityksen viimeistely on hetki, jolloin puolueen toinen ministeri, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist saa näyttää kyntensä. Hän kuuluu sote-ministereiden ryhmään.

Anna-Maja Henriksson voi olla jo tuttu kasvo osalle suomenkielisistä, Blomqvist harvalle. Thomas Blomqvistia kuvaillaan puolueen työmyyränä, joka valittiin ministeriksi pitkän eduskuntauran ansiosta.

Anna-Maja Henriksson, Carl Haglund ja Anders Adlercreutz
Anna-Maja Henriksson (oik.) valittiin RKP:n johtajaksi kesällä 2016, kun Carl Haglund (kesk.) luopui puheenjohtajuudesta. Turun observatoriossa oli mukana myös eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz.Bengt Östling / Yle

Henriksson haluaa johtaa RKP:n eduskuntavaaleihin vuonna 2023

Anna-Maja Henrikssonin asema puolueen johdossa on vahva. Hän vei puolueen oppositiosta takaisin SDP:n johtamaan hallitukseen. Jo oppositiokaudella SDP ja RKP löysivät toisensa monissa asioissa, vaikka aatteellisesti RKP on hallituksessa lähempänä keskustaa.

Oppositiokausi oli puolueelle harvinainen. Ennen viime vaalikautta edellinen oppositiokausi oli 36 vuoden takaa, 1970-luvun lopulta reilun vuoden ajanjakso.

RKP:ssä on arvioitu Henrikssonin pärjäävän puolueen tavoitteiden näkökulmasta varsin hyvin hallituspuolueiden puheenjohtajien muodostamassa viisikossa.

Juristi Henrikssonille ja puolueelle sopii oikeusministerin salkku hallituksessa. Oikeusvaltion toimivuutta ja maan toisen kansalliskielen, ruotsin asemaa voi parantaa oikeusministeriöstä.

Anna-Maja Henriksson haluaa johtaa RKP:n myös seuraaviin eduskuntavaaleihin vuonna 2023.

– Kyllä minulla varmasti energiaa riittää myös seuraavien eduskuntavaalien ylitse. Olen kyllä valmis siihen, jos puoluekokous niin haluaa. Mutta otetaan nyt yksi vuosi kerrallaan, Henriksson luonnehtii tilannettaan.

Vaasan keskussairaalan päivystys, Ahvenanmaa ja Nato

Viime aikoina pääkaupunkiseudun puolustaminen on ollut herkkä kohta Anna-Maja Henrikssonille. Häntä on arvosteltu julkisesti pääkaupunkiseudun tylyttämisestä.

Pilkkakirveet ovat veistelleet, että RKP tunnetaan nykyisin vain Vaasan keskussairaalan laajan päivystyksen puolustajana sekä Pännäisten rautatieaseman nimen muuttamisesta Pietarsaaren-Pedersören asemaksi. Pietarsaari on Henrikssonin kotikunta.

Henrikssonin mukaan arvostelu on ollut yksittäistä ja tukeakin on tullut. Se, että Anna-Maja Henriksson vaatii pääkaupunkiseudulle suotuisampaa soten rahoitusmallia, ei siis ainakaan ole haitaksi puheenjohtajan maineelle Helsingin seudulla.

Vaasan keskussairaalan päivystys on puolueelle symboli Suomen kaksikielisyyden toteutumisesta tai toteutumattomuudesta alueella, jossa asuu paljon ruotsinkielisiä.

Päivystyskiista toi puolueelle myös näkyvyyttä viime eduskuntavaalien alla. Vaasan keskussairaalan muuttaminen laajan päivystyksen sairaalaksi kirjattiin hallitusohjelmaan.

Toinen asia, joka RKP:stä muistetaan aina, on puolueen myönteinen kanta Suomen liittymiselle sotilasliitto Natoon. Myönteinen Nato-kanta pitää myös viikonlopun puoluekokouksessa. Ajatuskulku on, että Suomen on oltava kaikissa pöydissä täysin valtuuksin, Euroopan unionissa, euromaiden ryhmässä ja Natossa.

RKP muistaa muistuttaa hallituksessa Ahvenanmaasta

Ja sitten on Ahvenanmaa. Koronaviruksen vuoksi liikenneyhteydet, terveydenhoito ja lomailu Ahvenanmaalla ovat olleet taajaan esillä. RKP on muistuttanut koronatukineuvotteluissa, että Ahvenanmaan tilanne on hoidettava.

Hallituksessa Ahvenanmaasta vastaava ministeri on – yllätys, yllätys – Anna-Maja Henriksson.

Puolueesta kuitenkin huomautetaan, että yhtä lailla Henriksson on ollut huolissaan Lapin tilanteesta koronaviruksen rajoituksissa. Länsirajalla Suomella ja Ruotsilla on käytännössä yhteinen työssäkäyntialue. Myös Suomen ja Norjan rajan yli on työmatkaliikennettä.

RKP on pitänyt myös Ahvenanmaan maakunnan omistaman rahapeliyhtiön Pafin puolta (siirryt toiseen palveluun). Jos lakeja muutetaan pelihaittojen vähentämiseksi ja Veikkauksen manner-Suomen yksinoikeuden turvaamiseksi, Ahvenanmaan maakunnan yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus ei saa kärsiä.

Liberaaleja äänestäjiä vietellään perussuomalaisten vastavoimana

RKP kokee itsensä perussuomalaisten vastavoimaksi. Puolueen mielestä kaikkien – myös eri maahanmuuttajaryhmien – on voitava tuntea itsensä tervetulleeksi oikeusvaltioon.

Puolueessa ollaan toiveikkaina. Jos kokoomus liukuu kohti perussuomalaisia, niin liberaalit eli vapaamieliset ja suvaitsevaiset kokoomuksen äänestäjät voisivat valita herkemmin RKP:n seuraavissa kunta- ja eduskuntavaaleissa.

Puoluekokouksen pääpaikka on Vantaalla, mutta kokoukseen voi osallistua ja äänestää myös etäyhteyden avulla. Puoluekokous on koronaviruksen vuoksi poikkeuksellisesti yksipäiväinen.

Voit keskustella jutun aiheesta sunnuntaihin 27.9.2020 kello 23 asti. Klikkaa keskustele-painiketta jutun alla.

Lue lisää:

Hallitus haluaa suitsia ulkomaisia rahapeliyhtiöitä kovin ottein – pelitilien rahansiirrot ja voittojen maksu yritetään estää

Hallituksen ovea potkivalle kielipuolueelle jokainen päivä oppositiossa on liikaa – tällainen puolue on RKP

Lue seuraavaksi