1. yle.fi
  2. Uutiset

Raivohuutoa ja tappouhkauksia viranomaisille – selvitimme mitä intohimoja herättävällä jätemaksulla saa

Jätemaksut ovat keskimäärin alle kymmenen euroa henkeä kohden kuukaudessa.

jätemaksut
Kuva henkilöstä lajittelemassa rakennusjätettä.
Suomalainen kotitalous tuottaa jätettä keskimäärin 350 kiloa vuodessa. Kuva: Simo Pitkänen/ Yle, muokkaus: Miia Anttila/ Yle

Jätteet herättävät suomalaisissa suuria tunteita, kertoo Ylen viime kesänä tekemä laaja kysely kuntien jätehuoltoviranomaisille.

"Puhelimessa saa kuulla esimerkiksi vähättelyä, haistattelua, kiroilua ja jopa uhkauksia henkilöiden ampumisesta. Uhkailut ja epäasiallisuus liittyvät usein asiakkaan saamaan jätelaskuun."

Jätehuoltoviranomainen Väli-Suomesta

Tämän artikkelin lainaukset ovat vastauksia kysymykseen viranomaisten kohtaamasta epäasiallisesta käytöksestä.

Eniten kansalaisten verenpainetta nostavat kunnalliset jätemaksut.

Osalla suomalaisista näyttää vastausten perusteella olevan ajatus, että jätteet ovat jokaisen oma asia ja ne pitäisi saada hoitaa itse, kukin omalla tavallaan. Mieluiten ilmaiseksi.

Siihen ei Suomen lainsäädäntö kuitenkaan anna lupaa.

"Osa asiakkaista hiiltyy varsin voimakkaasti, kun heitä vaaditaan järjestämään jätehuolto lainsäädännön mukaisesti."

Jätehuoltoviranomainen Savosta

Mitä saa parin kahvikupin hinnalla kuukaudessa?

Kunnallisia jätelaitoksia edustavan Suomen Kiertovoiman (KIVO ry) mukaan omakotiasukkaan jätemaksu on kalleimmillaan keskimäärin 85 euroa vuodessa, eli noin 7 euroa kuukaudessa. Summalla voi saada esimerkiksi kaksi latte-kahvia tai pari raaputusarpaa.

Kuva jäteastioista
Kierrätyspisteitä voi käyttää ilmaiseksi, mutta niiden rakentaminen, huolto ja ylläpito kustannetaan kaikkien asukkaiden kukkarosta.Petteri Bülow / Yle

Jätehuollon perusmaksu kattaa palvelut, joiden käyttämisestä ei tarvitse erikseen maksaa. Perusmaksulla rakennetaan ja ylläpidetään muun muassa kierrätyspisteet ja tarjotaan neuvontaa jäteasioissa.

Osa asiakkaista ei ymmärrä koko jätehuollon ajatusta. Vedotaan siihen, että yksittäisen ihmisen jäteasiat eivät vaikuta maailman teollisuussaasteiden rinnalla mitään.

Jätehuoltoviranomainen Itä-Suomesta

"Ilmaisiin" palveluihin kuuluu myös vaarallisten jätteiden vastaanotto. Perusmaksua vastaan voi ilman erillistä maksua esimerkiksi viedä maalien ja liuottimien loput tai jäteöljyt vastaanottopaikkaan.

Vaarallista jätettä kertyy vuositasolla vähän, mutta sen jatkokäsittely on kallista.

– Esimerkiksi lääkejätteiden ja torjunta-aineiden käsittelyn suora kustannus on yli tuhat euroa tonni. Tänä vuonna meillä on jo mennyt vaarallisten jätteiden käsittelyyn lähes 200 000 euroa, kertoo Jyväskylän seudulla toimivan jätelaitos Mustankorkean toimitusjohtaja Esko Martikainen.

Kuva vanhoista lääkkeistä.
Jätelaitokset vastaavat myös apteekeissa olevista vanhentuneiden lääkkeiden keräyspisteistä.Jari Kovalainen/ Yle

Asukkaiden pihasta noudettavien jätteiden kuljetusta ja käsittelyä perusmaksu ei kata, mutta niihin kustannuksiin voi jokainen vaikuttaa itse.

Kalliin sekajätteen määrää voi pienentää paremmalla lajittelulla.

– Monella on turhan suuri jäteastia portin pielessään. Keräysastian kokoa ja tyhjennysväliä voi pohtia oman jätelaitoksen ammattilaisten kanssa, sanoo KIVOn viestinnän asiantuntija Kaisa Halme.

Kunta voi kilpailuttaa kustannukset alas

Suomessa on käytössä kaksi eri tapaa järjestää jätehuollon kuljetukset: kunnan kilpailuttama ja kiinteistön omistajan tilaama.

KIVOn mukaan vuonna 2019 (siirryt toiseen palveluun) kerrostaloasukas maksoi jätehuollosta keskimäärin 60 euroa, omakotiasukas 63 euroa ja rivitaloasukas 83 euroa vuodessa.

Kalleinta jätehuolto on omakotiasukkaalle, joka ei kompostoi biojätteitään itse. Tuolloin yhden asukkaan jätelasku on keskimäärin 85 euroa vuodessa.

Nämä ovat siis keskimääräiset maksut kunnissa, joissa on kunnan kilpailuttama jätteenkuljetus.

Kuva roskakuskista tyhjentämässä roska-astioita
Suurimpia menoeriä jätehuollossa ovat kuljetus- ja käsittelymaksut.Sami Takkinen / Yle

Kahden järjestelmän kustannusvertailu on vaikeaa, koska kiinteistön omistajan kilpailuttaman jätekuljetuksen järjestelmä koostuu lukemattomista yksittäisistä sopimuksista.

Kun asukkaat tilaavat jätekuljetuksensa itse, saattavat jopa naapurukset maksaa jätekuljetuksestaan hyvin erilaiset hinnat.

"Koska kunnallinen jätehuolto on ns. ”pakkopalvelua”, josta on maksettava, saavat viranhaltijat toisinaan epäasiallista palautetta asukkailta, jotka eivät tällaista jätehuollon järjestämistapaa voi ymmärtää taikka hyväksyä."

Jätehuoltoviranomainen Länsi-Suomi

Osviittaa järjestelmien hintaeroista antaa Suomen Omakotiliiton vuosittain teettämä tutkimus, jossa vertaillaan omakotiasumisen kustannuksia 100 kunnan alueella.

Vuoden 2020 selvityksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan niin sanotun tyyppiomakotitalon jätehuollon kustannus on keskimäärin 210 euroa vuodessa.

Aineistossa on 58 kuntaa, jossa jätehuolto on kunnan järjestämä ja 42 kuntaa, jossa jätekuljetus on kiinteistönomistajan kilpailuttama.

Kunnat ovat keskenään kovin erilaisia, mutta kun Suomen Omakotiliiton selvityksen 100 kuntaa jaotellaan asukasluvun mukaan pieniin, keskisuuriin ja isoihin kuntiin, vertailu on mahdollista.

Grafiikka suurimpien kuntien matalimmista jätemaksuista.
Grafiikka isojen kuntien korkeimmista jätemaksuista.
Grafiikka keskisuurten kuntien jätemaksuista
Grafiikka korkeimmista jätemaksuista keskisuurissa kunnissa.

Edullisimmat omakotiasujan jätehuoltomaksut löytyvät pääosin kunnista, joissa jätehuolto on kunnan kilpailuttama, kalleimmat kiinteistön haltijan kilpailuttamilta alueilta.

Iso joukko maksaa palvelusta, mutta ei käytä sitä

Toimiva jätehuolto pitää ympäristön siistinä, vaaralliset aineet poissa luonnosta ja toimittaa materiaalit uusiokäyttöön.

– Vielä 10 vuotta sitten suurin osa kotitalouksien jätteistä meni kaatopaikan penkkaan. Nyt sinne ei mene kotitalousjätteistä mitään vaan kaikki hyödynnetään materiaalina tai energiana, sanoo Mustankorkean Martikainen.

Biojätettä Mustankorkealla.
Mustankorkean biokaasulaitoksessa biojätteestä tuotetaan asukkaille energiaa sekä kaasua liikennekäyttöön.Simo Pitkänen / Yle

Suomella on kovat kierrätystavoitteet (siirryt toiseen palveluun) (Ympäristöministeriö) ja jätemaksut tulevat väistämättä kasvamaan.

Paras keino pitää maksut kurissa on huolellinen lajittelu. Tämä koskee etenkin biojätteen erottamista polttoon menevästä sekajätteestä, sillä jokainen asukas maksaa yhtiövastikkeessa osansa taloyhtiön pihassa olevasta biojäteastiasta.

– Hölmöintä jätehuoltoon liittyvää rahankäyttöä on se, ettei käytä biojäteastiaa, jos pihassa sellainen on, toteaa KIVOn Halme.

Tällä hetkellä biojätettä kertyy poltettavan jätteen joukkoon enemmän kuin biojäteastioihin.

Miksi kunta puuttuu minun roskiini?

Kunnilla on lakisääteinen velvollisuus hoitaa jätehuolto omalla alueellaan, ja tämän velvollisuuden täyttämiseen kerätään jätehuollon perusmaksua.

Maksuilla pitää kattaa kaikki jätehuollon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset.

Grafiikka jätelaitosten keräämien maksujen käytöstä.
Miia Anttila/ Yle

"Asiakkaat ovat välillä tuohtuneita, koska eivät haluaisi maksaa jätehuoltomaksuja. On jopa tilanteita, jossa asianosainen on hävinnyt jätehuoltomaksuun liittyvän asiansa hallinto-oikeudessa, mutta vie sen sinne uudelleen seuraavana vuonna."

Jätehuoltoviranomainen itäisestä Suomesta

Kuntien omistamien jätelaitosten tavoite ei ole myöskään tuottaa voittoa.

– Jos voittoa syntyy, se käytetään pääsääntöisesti alueen jätehuoltojärjestelmän kehittämiseen, sanoo Halme.

Voit keskustella aiheesta tässä 17.10. klo 15.00 saakka.

Lue seuraavaksi