1. yle.fi
  2. Uutiset

Kotka ja Kouvola pitäisi huomioida sote-rahoituksessa paremmin, sanovat Kymenlaakson kaupungit ja Kymsote

Kymenlaaksolaiset muistuttavat sote-lausunnoissaan maakunnan kahdesta keskuskaupungista.

Kymenlaakso
Ratamo-keskuksen työmaa Kouvolassa ilmasta nähtynä
Kymenlaaksossa on kaksi keskuskaupunkia, Kotka ja Kouvola. Arkistokuva Kouvolan Ratamo-keskuksen työmaalta.Pyry Sarkiola / Yle

Suunniteltujen sote-maakuntien rahoitus huolestuttaa Kymenlaaksossa.

Tämä käy ilmi lausunnoista, joita Kotkan, Haminan ja Kouvolan kaupungit sekä sote-kuntayhtymä Kymsote ovat laatineet Sanna Marinin hallituksen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen esitysluonnoksesta.

Esityksessä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyisi kunnilta niin sanotuille sote-maakunnille vuoden 2023 alussa. Sote-maakuntien rahoitus perustuisi suurelta osin valtion rahoitukseen ja osittain asiakas- ja käyttömaksuihin.

Ministeriöt ovat pyytäneet esitysluonnoksesta lausuntoja, jotka oli jätettävä viimeistään perjantaina 25. syyskuuta.

Palveluita tarvitaan sekä Kotkassa että Kouvolassa

Kymenlaaksolaiset muistuttavat lausunnoissaan muun muassa Kymenlaakson erityispiirteestä kaksinapaisena maakuntana.

Kun keskuskaupunkeja on kaksi – Kotka ja Kouvola – samoja palveluja on järjestettävä kahdella paikkakunnalla. Lausunnoissa katsotaan, ettei tästä syntyviä kustannuksia huomioida rahoituksessa riittävästi.

– Tätä kahden keskuskaupungin haastetta ei ole tarpeeksi huomioitu sote-maakuntauudistuksen kertoimissa, Kotkan lausunnossa todetaan.

Kaksinapaisuuden ohella lausunnoissa kiinnitetään huomiota esimerkiksi siihen, että sairastavuus pitäisi ottaa rahoituksessa paremmin huomioon.

Kymsote toteaa myös, että jos Uudellemaalle tehdään oma sote-erillisratkaisunsa, Kymenlaakson pitäisi olla osa HUS-maakuntayhtymää. Tällä turvattaisiin Kymenlaakson erikoissairaanhoidon palvelut ja taattaisiin se, että Kymenlaakso olisi yhdenvertainen muiden HUS-maakuntayhtymän maakuntien kanssa yhdenvertainen toimija.

Koulukuraattorit halutaan pitää kunnissa

Kaupungit ottavat lausunnoissaan kantaa myös esimerkiksi koulujen oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämiseen.

Kouvolan lausunnon mukaan oppilashuollon palvelujen siirtyminen maakunnalle aiheuttaa raja-aitoja varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä sosiaalitoimen välille. Kotka ja Hamina katsovat, että oppilashuolto voisi pysyä kuntien vastuulla.

Kotka ottaa lausunnossaan kantaa myös esimerkiksi kaksikielisyyden turvaamiseen ja siihen, että sote-alan järjestöjen toiminta täytyy uudistuksessa turvata.

Lue seuraavaksi