1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Espoo

Espoossa halutaan lakkauttaa 11 koulua ja vähentää kaupungin henkilöstöä – mutta kaikki valtuustoryhmät eivät hyväksy uutta taloussopimusta

Espoon käyttötaloutta tasapainotetaan 147 miljoonalla eurolla seuraavien viiden vuoden aikana.

Espoo
Rakennusmiehiä
Espoon taloussopimusneuvotteluissa erimielisyyksiä aiheutui muun muassa kouluverkon karsimisesta ja uusien koulujen rakentamisesta. Kuvituskuva.Henrietta Hassinen / Yle

Espoossa kolme valtuustoryhmää jäi tulevien viiden vuoden ajalle laaditun taloussopimuksen ulkopuolelle.

Keskiviikkoiltana saavutetun sopimuksen mukaan Espoon käyttötaloutta tasapainotetaan 147 miljoonalla eurolla seuraavien viiden vuoden aikana. Investointikustannuksia pienennetään vähintään 10 prosenttiyksiköllä investointiohjelman laajuutta ja laatua tarkistamalla ja asettamalla 250 miljoonan euron vuosikatto. Yleistä kiinteistöveroprosenttia nostetaan 0,07 prosenttiyksikköä.

Sopimuksen ulkopuolelle jäivät vihreiden, vasemmistoliiton sekä sinisten valtuustoryhmät.

Vihreillä on valtuustossa 17 paikkaa ja se on Espoossa toiseksi suurin valtuustoryhmä kokoomuksen jälkeen. Vasemmistoliitolla paikkoja on kolme ja sinisillä kaksi.

Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Sirpa Hertell kertoo ryhmän jääneen sopimuksesta pois useiden liian epäoikeudenmukaisten leikkaustavoitteiden vuoksi. Vaikeimpia olivat Hertellin mukaan koulujen ja päiväkotien palveluverkkoon, joukkoliikenteeseen, kaupungin henkilöstömäärään sekä ikäihmisten palveluihin kohdistuvat leikkausesitykset.

– Esimerkiksi kouluverkkoa esitettiin supistettavaksi niin, että tulevien kymmenen vuoden aikana lakkautetaan 11 koulua. Meidän mielestä investointiohjelmassa ei kuitenkaan ole riittävää varausta uusille, suuremmille kouluille, eli tämä käytännössä tarkoittaa siirtymistä isompiin yksiköihin ja samalla koulumatkojen pitenemistä, Hertell sanoo.

Hertellin mukaan toinen keskeinen kipukohta oli kaupungin henkilöstön vähentämisaikeet. Neuvotteluissa oli asetettu tavoitteeksi 500–600 henkilötyövuoden vähentäminen viiden vuoden aikana.

– Se tuntuu kohtuuttomalta, kun kaupungin väkiluku kuitenkin koko ajan kasvaa ja palvelutarve sen mukana. Ongelma oli myös, että henkilöstöä ei oltu kuultu ennen tätä esitystä, eli meidän mielestä tämä oli paitsi tiukkatahtinen myös huonosti valmisteltu esitys.

Hertellin mukaan vihreiden ryhmä olisi valmis purkamaan vaikeaa taloustilannetta esimerkiksi maltillisella veronkorotuksella tai kaupungin rahastojen purkamisella investointeja varten.

"Nyt on tehtävä tavallista radikaalimpia toimenpiteitä"

Talousneuvottelujen taustalla on Espoon kaupunginhallitus toukokuinen päätös siitä, että kaupungissa laaditaan tuottavuus- ja sopeutusohjelma, jolla suunnitelmallisesti parannetaan Espoon tuottavuutta ja talouden tasapainoa vuosina 2020–2025. Ohjelmasta on tarkoitus päättää valtuuston kehys- ja veroprosenttipäätöksen yhteydessä lokakuussa 2020.

Ilman sopeutustoimenpiteitä Espoo-konsernin lainakanta kasvaisi kuuteen miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä.

Varsinaisissa syksyn budjettineuvotteluissa Hertell uskoo vihreiden olevan kuitenkin normaalisti mukana.

Taloussopimusneuvotteluissa valtuuston neuvottelutoimikunnan puheenjohtajana toiminut Christina Gestrin (RKP) pitää valitettavana sitä, että viime metreillä osa ryhmistä jättäytyi sopimuksen ulkopuolelle. Käytännössä tämä merkinnee lähinnä sitä, että päätös ei ollut yksimielinen ja siitä tullaan aikanaan valtuustossa äänestämään.

Ohjelman läpimeneminen valtuustossa on kuitenkin käytännössä selvää, koska sopimuksen allekirjoittaneet ryhmät muodostavat määräenemmistön.

Gestrinin mukaan taloussopimus on ryhmien välinen sopimus siitä, että kaikki ovat samaa mieltä sopeuttamistoimien tarpeellisuudesta.

– Eli myönnetään yhdessä, että että haasteet ovat niin suuret, että on tehtävä hieman tavallista radikaalimpia toimenpiteitä. Tämä tulee ohjaamaan myös talousarviota valmistelevia virkamiehiä. Kaupunginjohtajalle on nyt poliittinen tuki sille, että tällaisia linjauksia ja strategisia päätöksiä ryhmät puoltavat ja sitä kautta saadaan säästöjä aikaiseksi.

Sopimus tulee ensin kaupunginhallituksen ja sen jälkeen vielä valtuuston päätettäväksi.

Lue seuraavaksi