Työpaikkojen tyky-päivät pistettiin jäihin, mutta toiminta keksi pian itsensä uudelleen – Tutkija: "Työkyky joko pysyy tai ei pysy"

Työterveyslaitokselta arvioidaan, että työhyvinvoinnista huolehtiminen on jäänyt nyt entistä enemmän yksilön vastuulle.

Tauot ja kevyt liikunta työpäivän aikana ylläpitävät työhyvinvointia. Kuvituskuva. Kuva: Susanne Salin / Yle

Koronavirustilanteen myötä työpaikkojen työkykyä ylläpitävä toiminta on muuttanut muotoaan.

Moni mieltää tyky-päivät ryhmäretkiksi luontoon tai liikkumaan, mutta koronan tuomien rajoitusten myötä tällaiset tapaamiset ovat jääneet pitkälti jäihin. Työterveyslaitokselta arvioidaan, että työhyvinvoinnista huolehtiminen on jäänyt nyt entistä enemmän yksilön vastuulle.

Toisaalta, työergonomian ja kommunikaation ylläpidon tärkeys ovat vain korostuneet koronan myötä. Siinä määrin missä työpaikat ovat tyky-toiminnasta huolehtineet, se on voinut nivoutua entistä paremmin työn arkeen, arvioi tutkimusprofessori Jari Hakanen Työterveyslaitokselta.

– Nyt ei ole erillisiä virkistyspäiviä vaan niiden sijaan yritetään tehdä toimintaa, joka tavoittaa työntekijät kodeisssaan tai työpaikoilla. Pyritään siihen, että työergonomia pysyy hyvänä ja että kukaan ei jää yksin.

Työterveyslaitoksen mukaan koronan myötä on nähtävissä, kuinka työyhteisöltä ja esimieheltä saadaan vähemmän tukea ja taukoja pidetään vähemmän.

– Lisäksi vaihtelun ja virikkeiden puuttuminen on saanut aikaan tylsistymisen kokemuksen, toteaa Hakanen.

Hyvä työergonomia on tärkeää työhyvinvoinnin kannalta. Kuvituskuva. Kuva: Eleni Paspatis / Yle

Uudenlaisia lähestymistapoja

Työterveyslaitoksen mukaan kaipuu yhteisöllisyyteen ja yhteydenpitoon on nyt suurta, ja tähän tarpeeseen työpaikat ovat pyrkineet vastaamaan koronan sallimissa rajoissa.

Esimerkiksi Metsä Groupilla työkykyä tukeva toiminta on nyt turvallisen työskentelyn varmistamisen lisäksi etäkahvihetkiä, taukoliikuntaan ja hyvään työergonomiaan kannustamista ja niin ikään etäyhteyksillä tarjottavaa tukea henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin.

Metsä Groupilla osa työntekijöistä työskentelee etätöissä ja osa lähitöissä.

– Työyhteisöt ovat käyttäneet hienosti mielikuvitustaan toiminnan järjestämisessä. Sillä on todella suuri merkitys, sillä se on yksi liima joka pitää meidät yhdessä ja työilmapiirin hyvänä, kertoo Metsä Groupin suorituksen johtamisen ja palkitsemisen johtaja Hanna Stenius.

Samanlaisia kokemuksia on myös Ilmarisella, jossa ollaan edelleen laajamittaisesti etätöissä.

– Vuorovaikutuksen ylläpito on todella tärkeää jaksamisen ja työyhteisöön kuulumisen kannalta, kertoo Ilmarisen työkykyjohtaja Kristiina Halonen.

Työntekijöille on tarjottu tietoiskuja ja ohjeistusta hyvinvoinnin ylläpitämisestä, ja esimerkiksi koulutuksia on voitu siirtää verkkoon.

– Se on mahdollistanut sen, että laajempi joukko on voinut osallistua niihin.

Mielenterveyden ongelmat nostaneet päätään

Terveystalon työterveyden johtava ylilääkäri Unto Palonen kertoo, että työterveyskäynneillä korostuvat etenkin ongelmat unen ja mielenterveyden kanssa.

– Ihmisiä on ahdistanut koronavirusepidemia, ja sen myötä he ovat voineet myös kokea yksinäisyyttä ja eristäytymistä. Ihminen kaipaa sosiaalista vuorovaikutusta, mitä videopalaverit eivät täysin korvaa, Palonen kertoo.

Hänen mukaansa etäyhteydellä toteutetuille mielenterveyspalveluille on ollut kasvavaa kysyntää.

– Näitä palveluita on myös pystytty tuottamaan hyvin.

Työntekijä voi kokea yksinäisyyttä tai ahdistusta, jos työyhteisön tuki ei ole riittävää. Kuvituskuva. Kuva: Arttu Timonen / Yle

Kuinka pitää yllä työkykyä?

Tampereen yliopiston työhyvinvoinnin tutkimusryhmän projektipäällikkö Riitta-Liisa Larjovuori korostaa, että hyvinvointi on yhtä aikaa niin yksilön kuin yhteisönkin vastuulla.

Tällaisia vinkkejä hän antaa työntekijöille työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi:

  • Ole rehellinen itsellesi siitä, miltä sinusta tuntuu. Tunnista huolenaiheet ja pelot mutta muista myös, että etätöistä on lupa myös nauttia. On hienoa, jos näitä asioita voi myös jakaa työyhteisön kesken.
  • Ota asioita rohkeasti esille itse, sillä etenkin etätöissä muut eivät välttämättä huomaa toisten työkyvyn heikkenemistä.Yhteyttä voi ottaa esimieheen tai työterveydenhuoltoon.
  • Muista pitää taukoja työpäivän aikana ja työajan ulkopuolella irtautua työn paineista esimerkiksi liikkumalla luonnossa tai olemalla yhteydessä läheisiin.

Esimiestä Larjovuori ohjeistaa näin, jotta työkyky pysyy yllä työyhteisössä:

  • Pysy kartalla siitä, kuinka kaikilla työyhteisön jäsenillä sujuu. Jotkut saattavat kaivata apua ja tukea, mutta eivät ilmaise sitä yhtä voimakkaasti kuin toiset.
  • Koronatilanne on ollut vaativa haaste, eikä kaikkiin kysymyksiin ole vieläkään vastausta. Sinun ei tarvitse ottaa vastuullesi työntekijöiden töitä, mutta ole heidän käytettävissään, kun he kaipaavat apua.
  • Ylläpidä toiveikkuutta ja tuo esille yhteisön vahvuuksia.

Riitta-Liisa Larjovuoren mukaan kaikkien vastuulla on luoda yhteisöön luottamuksen ja psykologisen turvallisuuden kulttuuria, jotta vaikeistakin asioista uskalletaan puhua.

– Se on varmasti niiden työyhteisöjen voima, jotka selviävät hyvin tästä poikkeustilanteesta.

Säännnölliset tauot ovat tärkeitä työkyvyn ylläpitämisen kannalta. Kuvituskuva. Kuva: Silja Viitala / Yle

Uusia mahdollisuuksia vaikuttaa

Koronatilanteesta ei kuitenkaan ole koitunut vain haittaa työhyvinvoinnille.

Tampereen yliopiston työhyvinvoinnin tutkimusryhmän mukaan koronatilanne on esimerkiksi tuonut mahdollisuuksia luoda uusia työhyvinvointia tukevia tapoja.

– Nyt kun alkusokista on selvitty, työntekijöillä on ollut mahdollisuus ottaa käyttöön uusia työtapoja ja päästää irti sellaisista, jotka eivät välttämättä ole tukeneet työhyvinvointia, Riitta-Liisa Larjovuori sanoo.

Myös Työterveyslaitoksella on havaittu, että osalla mittareista hyvinvointi on jopa parantunut.

– Keväällä krooninen työperäinen väsymys oli hieman vähentynyt ja työn imu parantunut verrattuna vuodenvaihteeseen. Se selittyy kenties sillä, että osalla työ on hieman rauhoittunut, työmatkat ovat vähentyneet ja perheet ovat voineet olla enemmän yhdessä, sanoo tutkimusprofessori Jari Hakanen Työterveyslaitokselta.

Hänen mielestään nyt on oiva hetki myös avata tyky-toiminnan käsitettä.

– Se on laajempaa kuin vain perinteinen virkistystoiminta, ja parhaimmillaan se toteutuu aivan työn arjessa. Tämä kevät ja syksy ovat nostaneet esille sen, että työkyky joko pysyy tai ei pysy yllä työn touhussa.

Mitä ajatuksia juttu herättää? Keskustele aiheesta 29.9. kello 23 saakka!

Lue seuraavaksi: