Hyppää sisältöön

Korsnäsin hylätyn kaivoksen jätteiden epäillään aiheuttavan merkittävää haittaa ympäristölle – tutkimukset käynnistyvät vihdoin 50 vuotta kaivoksen sulkemisen jälkeen

Outokumpu louhi Korsnäsissa lyijyä pääosin 1960-luvulla. Nykyisin kaivosalueella on muun muassa luontopolku.

Liki 50 vuotta sitten lakkautettu lyijykaivos sijaitsee Rantatien varrella noin neljän kilometrin päässä Korsnäsin keskustasta lähellä merta. Kuva: Jarkko Heikkinen / Yle

Suomessa on listattu 19 hylättyä kaivosaluetta, joista voi aiheutua vakavaa haittaa ympäristölle tai ihmisille. Näiden riskikohteiden (siirryt toiseen palveluun) ympäristöhaitat tutkitaan lähivuosina.

Selvityksessä mukana on myös vuonna 1973 lakkautettu Korsnäsin lyijykaivos Pohjanmaan rannikolla.

Outokumpu louhi Korsnäsissa lyijyä pääosin 60-luvulla. Muistoksi noilta ajoilta on jäänyt kaivoskuilun, louhoksen ja rakennusten lisäksi suuret määrät kaivannaisjätettä.

Jätteiden todellista uhkaa ympäristölle ei tiedetä.

Kuuden hehtaarin suuruisen rikastehiekka-alueen päällä on soistunut lampi. Kuva: Jarkko Heikkinen / Yle

Metalleja pääsee mereen

Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen ylitarkastaja Katja Viitaniemi oli vuonna 2016 ottamassa näytteitä alueelta.

–Silloin otettiin kolme sedimenttinäytettä ja kolme vesinäytettä. Enemmän pitäisi tutkia, toteaa Viitaniemi.

Silloiset selvitykset osoittivat, että alueelta pääsee ojia pitkin ympäristöön ja lopulta läheiseen merenlahteen ainakin jonkin verran lyijyä, nikkeliä ja muita metalleja.

Ylitarkastaja Katja Viitaniemi sanoo, että on tärkeätä saada tietää, mitä Korsnäsin kaivosalueen jätekasoissa on ja miten haitallisten aineiden pääsy ympäristöön voidaan estää. Kuva: Elina Kaakinen / Yle

Kaivoksen alueella on kuuden hehtaarin suuruinen jätealue, jonne on levitetty yli 770 000 tonnia rikastushiekkaa. Alue on vuosikymmenien aikana maisemoitunut ja jätteet ovat peittyneet jo korkeaksi kasvaneen puuston ja muun kasvillisuuden alle.

Lisäksi louhoksen länsipuolelle on sijoitettu 12 000 tonnia lantanidipitoista malmikiveä.

– Siellä on muun muassa uraania, joka saattaa kulkeutua ympäristöön, huomauttaa Viitaniemi.

Lantanidikasa on peitetty eikä se säteile ympäristöön, vaikka kätkeekin sisäänsä radioaktiivisia aineita. Rikastushiekan suurelta jätealueelta sen sijaan on mitattu jonkin verran säteilyä.

– Ei kuitenkaan niin paljon, että se olisi haitaksi terveydelle, huomauttaa Viitaniemi.

Säteiölymittari Korsnäsin kaivosalueella
Jätealueet kätkevät sisäänsä myös radioaktiivisia aineita.

Kaivosalueen omistaa nykyisin Korsnäsin kunta ja se on kunnan teknisen toimen käytössä.

Kaivosalueella toimii myös Korsnäs Mine Center -yhdistys.Yhdistyksen tavoitteena on luoda uutta toimintaa vanhalle kaivosalueelle ja kertoa, minkälaista kaivostoiminta oli Korsnäsissa puoli vuosisataa sitten.

Aluetta haluttaisiin kehittää

Kenth Nedergård on yhdistyksen rahastonhoitaja. Hän näkee alueella paljon mahdollisuuksia, mutta sanoo olevansa realisti.

Meillä on suunnitelmia (siirryt toiseen palveluun), että esimerkiksi kaivostornista tehtäisiin näköalatorni. Siihen tarvittaisiin kuitenkin paljon rahaa eikä näköpiirissä ole, mistä se raha saataisiin.

Ajatus näkötornista kutkuttelee Nedergårdia siitäkin syystä, että hän on Merenkurkun maailmanperintöalueen toiminnanjohtaja.

– Tuonne ylös kun kiipeää, sieltä avautuu näkymä maailmanperintöalueen eteläisiin osiin.

Kenth Nedergård toivoo, että kaivosaluetta päästäisiin kehittämään. Se tarjoaisi puitteet monenlaiselle toiminnalle. Kuva: Jarkko Heikkinen / Yle

Tähän mennessä aikaan on saatu luontopolku. Se seurailee louhoksen reunaa, nousee rikastushiekka-alueen päälle ja kiertää siellä alueen keskellä olevan soistuneen lammen.

Luontopolulla käy kesäisin satoja ihmisiä.

Nedergårdin mukaan turvallisuusasioita mietittiin siinä vaiheessa kun alueelle alettiin suunnitella toimintaa.

– Aluetta tutkittiin, ja meille vakuutettiin, että täällä ei ole sen enempää vaaraa kuin seudulla yleensä. Pitää muistaa, että täällä on malmipitoinen maaperä, joten säteilyä on muutenkin.

Kaivosalueelle tehty luontopolku on ollut ahkerassa käytössä varsinkin tänä kesänä. Kuva: Jarkko Heikkinen / Yle
Rikastushiekka-alue ei enää erotu muusta maastosta. Kasvillisuus on peittänyt jätteet vuosikymmenien kuluessa. Kuva: Jarkko Heikkinen / Yle

"Hyvä saada faktat pöytään"

Vaikka alueen kehittämistä on jarruttanut enemmän rahan puute kuin mahdolliset ympäristöriskit, pitää Nedergård silti tärkeänä sitä, että jätealueet tutkitaan.

– Jos ja kun tätä aluetta kehitetään, on hyvä saada faktat pöytään.

Ylitarkastaja Katja Viitaniemi huomauttaa, että mistään nopeasta prosessista ei ole kysymys.

– KAJAK-hankkeeseen valituissa kohteissa on tarkoitus tehdä kohdekohtainen selvitys ja tarvittaessa kunnostus. Selvitykset on tarkoitus aloittaa 5-6 vuoden sisällä.

Selvitykset tekee Pirkanmaan Ely-keskus. Miten mahdolliset kunnostustoimenpiteet aikanaan rahoitetaan, ei ole vielä selvillä.

Lue myös:

.
.