1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Mehiläinen Länsi-Pohja Oy

Mehiläinen Länsi-Pohjalta täystyrmäys hallituksen sote-esitykselle: "Esityksellä ei kavenneta väestön terveys- ja hyvinvointieroja"

Mehiläinen Länsi-Pohja ei hyväksy myöskään mahdollisia sote-ulkoistusten mitätöintejä.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri on ulkoistanut osan erikoissairaanhoidon palveluistaan Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:lle. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Mehiläinen Länsi-Pohja tyrmää omassa lausunnossaan hallituksen sote-esityksen. Yhteisyrityksen mielestä esitys ei onnistu perustavoitteessaan eli se ei kavenna väestön terveys- ja hyvinvointieroja eikä paranna palvelujen yhdenvertaista saatavuutta.

– Sote-maakunnille tulisi mahdollistaa nykyisen kuntalain mukainen aito ja tosiasiallinen itsehallinto ja päätösvalta alueensa palveluiden järjestäjinä rajoittamatta sitä, miten ja kenen kanssa palveluita kehitetään ja tuotetaan, yritys lausuu.

Yrityksen mukaan myöskään demokratia ei toteudu esityksessä kaikilta osin, koska kansalaisten vaikutusmahdollisuudet sote-palvelujen kehittämiseen kapenevat.

– Keskiössä ovat tuottajien ja järjestelmän, eivät potilaan ja asiakkaan oikeudet. Suomi ottaa suunnan, jossa julkinen järjestäjä ei hyödynnä yksityisten tuottajien ratkaisevaa panosta.

Yksilön valinnanvapaus kapenee

Yritys arvostelee sitä, että yksilötason valinnanvapaus on uudistuksen myötä kaventumassa nykyjärjestelmään verrattuna julkiselle vaihtoehtoisten palvelukanavien toimintaedellytysten heikentyessä olennaisesti.

Mehiläinen Länsi-Pohja katsoo myös, että esityskokonaisuuden mukaan maakuntiin asetettava väliaikaishallinto tekisi demokratian näkökulmasta kyseenalaisesti erittäin merkittäviä ratkaisuja jo ennen maakuntavaaleja ja vaaleilla valittujen päättäjien järjestäytymistä.

Rahoitusmallia yritys arvostelee siitä, että se ei ohjaa maakuntien taloudenpitoa tarkoituksenmukaisesti.

– Sairastavuuteen perustuva rahoitusmalli ei kannusta maakuntia mahdollisimman vähäiseen sairastavuuteen ja väestön terveyden ennaltaehkäisevään hoitamiseen. Pikemminkin malli käytännössä palkitsee sellaiset alueet, joilla sairastavuus on korkealla.

Ulkoistusten mitätöintiä ei hyväksytä

Mehiläinen Länsi-Pohja ei hyväksy myöskään sitä, että sote-maakunta ei voisi ulkoistaa laajoja alueellisia tai toiminnallisia palvelukokonaisuuksia.

– Kokonaisulkoistukset yhtenä vaihtoehtona palveluiden järjestämiseksi tosiasiallisesti lisäävät järjestämisvastuussa olevien julkisyhteisöjen edellytyksiä turvata palveluiden saatavuus kaikissa tilanteissa.

Hallitus esittää, että laajoja ulkoistuksia voitaisiin mitätöidä.

Meri-Lapissa tehty suuri ulkoistus Mehiläinen Länsi-Pohjalle astui voimaan kesäkuussa 2018.

Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n tulevasta asemasta puhutaan esityksessä suorin sanoin: “alueen kuntien ja Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n kokonaisulkoistussopimus tulisi ehdotuksen mukaan suurella todennäköisyydellä mitätöitymään.”

Lue lisää: Hallitus puuttuu kuntien jättimäisiin sote-ulkoistuksiin: lainvoimaisia sopimuksia tullaan todennäköisesti purkamaan