Hyppää sisältöön

Väitös: Jos lonkkamurtumaa ei leikata 12 tunnissa, riski kuolla kasvaa pian leikkauksen jälkeen

Suomessa hoidetaan leikkauksella vuosittain noin 6 000 lonkkamurtumaa.

Arkistokuva lonkkaleikkauksesta. Kolme neljästä iäkkäästä lonkkapotilaasta pääsi kotiin kolmen kuukauden kuluessa leikkauksesta. Kuva: Henrik Leppälä / Yle

Jo yli 12 tunnin leikkausviive lonkkamurtuman hoidossa saattaa lisätä kuoleman riskiä etenkin heti leikkauksen jälkeen.

Tähän tulokseen tuli Markus Hongisto Tampereen yliopiston väitöstutkimuksessaan (siirryt toiseen palveluun). Hänen mukaansa kuolleisuus 30 vuorokauden aikana oli vähäisempää potilailla, jotka leikattiin 12 tunnin kuluessa sairaalaan saapumisesta.

Toisaalta jos asiaa tarkasteltiin vasta vuoden päästä, riskiin kuolla vaikuttivat enemmän potilaan perussairaudet kuin leikkaus 12 tunnin kuluessa.

– Tarvitaan vielä laajempia tutkimuksia ennen kuin hoitosuosituksia voidaan mahdollisesti päivittää, Hongisto kertoo.

Suomessa hoidetaan leikkauksella vuosittain noin 6 000 lonkkamurtumaa. Aiemmin kotona asuneista iäkkäistä lonkkamurtumapotilaista 75 prosenttia on elossa ja palannut kotiin kolmen kuukauden kuluttua murtumasta.

Tutkimusaineisto pohjautuu Seinäjoen keskussairaalassa kerättyyn potilasaineistoon sekä hoitoilmoitusrekisteriin ilmoitettuihin tietoihin.

Vaara laitostua pitää tiedostaa

Väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin myös, miten potilaat kuntoutuivat. Kuntoutus nopeuttaa toipumista ja estää laitostumista.

Erityisen tärkeää on väittelijän mukaan tunnistaa ne potilaat, joilla on riski laitostua. Muistia ja toimintakykyä mittaavat testit ennustivat sitä, ketkä vanhuksista pystyvät palaamaan kotiin.

Väitöksen mukaan myös leikkaustavalla oli vaikutusta kuntoutumiseen.

Iäkkäiden potilaiden reisiluun kaulan murtuma hoidetaan yleisimmin sementtikiinnitteisellä puolitekonivelellä. Suomessa käytetään yleisimmin posterolateraalista tai modifioitua Hardingenin avausta.

Komplikaatioriskit näissä ovat erilaisia.

Tutkimuksessa havaittiin, että modifioidusta Hardingenin avauksesta leikatut potilaat käyttivät enemmän liikkumisen apuvälineitä vuoden kuluttua murtumasta. Sen sijaan posterolateraalinen avaus altisti lonkan sijoiltaanmenolle.

Väitöstutkimus tarkastetaan perjantaina.