Puustoa harvennetaan Ukonharjun ulkoilualueella Kontiolahden Lehmossa

Kunta tiedottaa, että pian alkavat hakkuut toteutetaan jatkuvan kasvatuksen periaatteella eli metsät säilyvät peitteisinä.

Kartasta käy ilmi, että puustoa poistetaan Ukonharjun ulkoilualueella monin tavoin harventamalla. Avohakkuita ei tehdä. Kuva: Kontiolahden kunta

Hakkuut alkavat Ukonharjun ulkoilualueella Kontiolahden Lehmossa lokakuun ensimmäisellä viikolla.

Puita poistetaan puistometsänhoidon periaatteita noudattaen, käyttäen harvennusta ja poimintahakkuuta. Avohakkuita ei tehdä.

Laajalla luonnonhoitoalueella puita ei poisteta.

Toimenpidealueet merkitään maastoon punaisin nauhoin.

Työt kestävät noin kaksi viikkoa. Ukonharjun ulkoilureitit eivät ole tuolloin asukkaiden käytössä.

Kontiolahden kunta järjestää hakkuista tiedotustilaisuuden asukkaille Kylmäojan koululla torstai-iltana kello 18.