Oikeusvaltio EU:n päätöksenteon alttarilla – rahahanat vaikea sulkea Unkarilta ja Puolalta

Saksa on valmis lieventämään päätöstä, jolla EU:n 1,82 biljoonan euron budjetti- ja elvytysrahat kytketään oikeusvaltioperiaatteiden noudattamiseen.

Oikeusasioista vastaava komissaari Didier Reynders sekä arvoista ja avoimuudesta vastaava komissaari Věra Jourová esittelivät keskiviikkona EU:n ensimmäisen vuosiraporttin siitä, miten oikeusvaltioperiatteet unionissa toteutuvat. Kuva: Olivier Hoslet / EPA

EU-komissio on antanut ensimmäisen vuosiraporttinsa siitä, miten oikeusvaltioperiatteet toteutuvat unionissa.

Raportissa (siirryt toiseen palveluun) kritisoidaan odotetusti Puolaa ja Unkaria ja niiden viime vuosien toimia oikeuslaitoksen ja median ottamiseksi yhä enemmän valtion kontrolliin.

EU:n arvoista ja avoimuudesta vastaava komissaari Věra Jourová sanoi, että ihmisoikeudet, lehdistön vapaus ja riippumaton oikeuslaitos ovat unionin peruspilareita.

– On aika tarttua rikkomuksiin etunojassa, sanoi Jourová raportin julkistamistilaisuudessa.

Vakavia ongelmia myös muualla

EU:n arvoista ja avoimuudesta vastaava komissaari Věra Jourová. Kuva: Stephanie Lecocq / EPA

Jourován mukaan vuosittainen raportti täyttää puutteen keskustelussa oikeusvaltioperiaatteiden toteutumisesta. Siinä tarkastellaan kaikkia jäsenmaita tasapuolisesti ja tartutaan ongelmiin ennakoivasti olemalla yhteydessä aina kyseisen valtion viranomaisiin.

Raportissa selvitetään oikeuslaitoksen, korruptiontorjunnan, median vapauden ja hallitusjärjestelmän toimivuutta.

Oikeusasioista vastaava komissaari Didier Reynders sanoi keskiviikon lehdistötilaisuudessa, että komission vuosittainen raportointi koskee kaikkia jäsenmaita ja siinä esitetty ennakoiva dialogi on vain yksi keino käsitellä esille tulevia ongelmia.

– Raportissa erotellaan selvästi maat, joilla on joitain ongelmia ja ne, joilla on järjestelmällisesti ongelmia, sanoi Reynders.

Vakavia ongelmia on myös Bulgariassa, Romaniassa, Slovakiassa ja Kroatiassa.

Raha vastaan oikeusvaltioperiaatteet

Oikeusvaltioperiaatteiden noudattamisesta on noussut perimmäinen riita unionissa. Komissio ja parlamentti haluavat sitoa EU-varojen myöntämisen periaatteiden noudattamiseen.

Suomi ajoi viime syksyn puheenjohtajuuskaudellaan vahvasti budjettivarojen sitomista oikeusvaltioperiaatteiden noudattamiseen, mutta asia jäi seisomaan. Jäsenvaltiot eivät viime heinäkuun huippukokouksessa päässeet asiasta yksimielisyyteen, juuri Unkarin ja Puolan vastustuksesta.

Rahojen ja periaatteiden sitomisesta toisiinsa tehtiin ympäripyöreä kirjaus huippukokouksen päätelmiin (siirryt toiseen palveluun). Päätelmissä todetaan ainoastaan, että unionin taloudellisten etujen suojaaminen on tärkeää ja, että Eurooppa-neuvosto painottaa oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen merkitystä.

EU:n puheenjohtajamaana parasta aikaa toimiva Saksa jätti tällä viikolla kompromissiesityksen siitä, miten budjettivarat ja oikeusvaltioperiaate liitetään toisiinsa.

Ylen näkemässä esityksessä Saksa ehdottaa, että yleiset puutteet valtion kyvyssä noudattaa oikeusvaltioperiaatteita korvataan muotoilulla periaatteiden rikkominen. Eli EU:n on kyettävä osoittamaan, että jäsenvaltio, jolta evätään rahoitusta on vaikeuttanut tai haitannut maansa viranomaisten tai oikeuslaitoksen toimintaa tai uhkaa unionin taloudellisia etuja.

Miten rikkomukset osoitetaan on vielä epäselvää. Saksan ehdotuksessa myös päätöksentekoa budjettirahoituksen jäädyttämisestä on vaikeutettu. Komissio ehdotti, että rangaistusmenettelyn aloittamisen estämiseen tarvitaan määräenemmistö Eurooppa-neuvostossa. Määräenemmistö on 55 prosenttia jäsenmaista ja 65 prosenttia EU:n yhteenlasketusta väkimäärästä.

Saksa ehdottaa, että määräenemmistö tarvitaan rangaistusjärjestelyjen laukaisemiseen.

Saksan liittokansleri Angela Merkel Kuva: Hayoung Jeon / EPA

Keskiviikon EU-suurlähettiläiden tapaamisessa Saksan kompromissiesitys hyväksyttiin enemmistöllä. Puola ja Unkari vastustivat sitä odotetusti, mutta myös Suomi, eri syistä.

– Suomi ei voinut hyväksyä Saksan ehdotusta oikeusvaltioperiaatteiden noudattamista koskevaksi asetukseksi. Meidän näkemyksemme mukaan tämän välineen pitää olla sellainen, joka toimii laajasti oikeusvaltiopuutteisiin ja toimii myös käytännössä. Nyt puheenjohtajamaa oli lähestynyt kompromissiehdotuksellaan varsin pitkälle niitä näkemyksiä, joita edustavat Unkari ja Puola. Tämä meni liian pitkälle, sanoo eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.).

EU-parlamentin oikeusvaltioperiaatteista vastaava pääneuvottelija Petri Sarvamaa (kok.), sanoo, että Saksan ehdotus on todella vaikea ja ongelmallinen, koska se on täysin eri paperi kuin parlamentin kanta.

- Neuvotteluista tulee erittäin vaikeat, eivätkä ne tule menemään nopeasti läpi, sanoo Sarvamaa.

Sarvamaa myös kiistää tiedot, joiden mukaan EPP- ja demarileirissä olisi edustajia valmiina höllempään kirjauksen, jotta sopu budjetista saadaan aikaan.

Parlamentin ja Suomen lisäksi Saksan esitystä pitävät liian höllänä Ruotsi, Tanska, Belgia ja Hollanti.

Neuvottelut parlamentin ja jäsenmaiden välillä alkavat ensi tai sitä seuraavalla viikolla.

Unkari painostaa lujaa

Unkarin pääministeri Viktor Orbán ja EU:n komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Kuva: Francois Lenoir / EPA

Mutta Unkari ja Puola pitävät EU:ta pihdeissään. Maat ovat ilmoittaneet kaatavansa koko budjetti- ja elvytysrahastosovun, jos rahoitus sotketaan oikeusvaltioperiaatteiden noudattamiseen. Niillä on siihen mahdollisuus, sillä jäsenmaan äänioikeuden eväämiseen tarvitaan Eurooppa-neuvostossa yksimielisyys ja maat suojaavat toisiaan.

Unkarin pääministeri Viktor Orbán hyökkäsi etunojassa myös komissiota ja oikeusvaltioraporttia vastaan vaatimalla tiistaina komissaari Jourován eroa. Orbán sanoi Jourován hyökkäävän unkarilaisia vastaan, kun hän viime viikolla nimitti Unkaria sairaaksi demokratiaksi saksalaisen der Spiegel -lehden haastattelussa.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on vastannut Orbánin vaatimukseen ilmoittamalla, että Jouroválla on hänen täysi tukensa.

Jäsenvaltioiden on tavalla tai toisella löydettävä sopu oikeusvaltioperiaatteiden noudattamisesta. Unioni tarvitsee budjetin ja elvytysrahat käyttöön ensi vuoden alusta, mutta sen tehtävä on myös vahtia, että sen perimmäisiä periaatteita ja sopimuksia noudatetaan.