Hyppää sisältöön

Kahden lääkärin tuomiot lievenivät hovioikeudessa – pieni lapsi sai vaikean aivovamman saatuaan liikaa syöpälääkettä

Tuomiot virkavelvollisuuden rikkomisista pysyivät voimassa Itä-Suomen hovioikeudessa.

Lapsi sai vaikean aivovamman hoitovirheen seurauksena. Kuvituskuva. Kuva: AOP

Itä-Suomen hovioikeus katsoo erikoistumisvaiheessa olleen lastenlääkärin syyllistyneen vammantuottamukseen, ei törkeään vammantuottamukseen, kun hän antoi vuonna 2015 syntyneelle lapselle kansainvälisen hoitoprotokollan vastaisesti kymmenkertaisen määrän solunsalpaajalääke fludarabiinia.

Lapsi oli tuolloin alle vuoden ikäinen ja hoidossa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa lasten veri- ja syöpätautien osastolla. Lapsi sai liian suuren lääkeannoksen seurauksena vaikean aivovamman ja vaikeahoitoisen epilepsian.

Lääkemääräyksen tarkisti toinen lääkäri, joka ei huomannut virhettä. Hovioikeus katsoi myös hänen syyllistyneen vammantuottamukseen, ei törkeään vammantuottamukseen, kuten käräjäoikeuden tuomiossa viime vuodelta.

Itä-Suomen hovioikeus antoi tuomion keskiviikkona.

Tuomiot virkavelvollisuuden rikkomisista pysyivät voimassa

Lääkärit vaativat hovissa syytteen ja siihen perustuvien korvausvaatimusten hylkäämistä kokonaan. Toissijaisesti he vaativat, että heidän katsottaisiin syyllistyneen vammantuottamukseen törkeän vammantuottamuksen asemesta.

Syyttäjä vastusti muutosvaatimuksia ja vaati rangaistusten muuttamista ehdollisiksi vankeusrangaistuksiksi.

Hovioikeus alensi myös molemmille lääkäreille määrättyjen päiväsakkojen määrää. Hovioikeus langetti kummallekin 50 päiväsakkoa, kun Pohjois-Savon käräjäoikeus oli langettanut 80 päiväsakkoa.

Hovioikeus piti kuitenkin voimassa kummankin lääkärin käräjäoikeudessa saaman tuomion tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Hovioikeuden mukaan lääkärit olivat rikkoneet olosuhteiden edellyttämää ja heiltä vaadittavaa huolellisuutta, vaikka he olisivat kyenneet sitä noudattamaan. Toisaalta mikään ei hovioikeuden mukaan viittaa siihen, että lääkärit olisivat toimineet piittaamattomasti tai ottaneet tietoisesti kiellettyä riskiä.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille langetettujen korvausten määrää tarkistettiin hovioikeudessa, sillä sairaanhoitopiiri oli jo maksanut Potilasvakuutuskeskukselle korvauksia tapahtuneesta. Jo maksetut korvaukset huomioiden sairaanhoitopiirin korvattavaksi jää kivun ja säryn sekä muun tilapäisen haitan osalta 25 000 euroa ja pysyvän haitan osalta noin 350 000 euroa korkoineen.

Hovioikeuden tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

Lue myös:

.
.