1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. koronapandemia

Oikeuskansleri: Koronan vuoksi keväällä tiukentunut EU:n sisärajavalvonta ei loukannut liikkumisvapautta – moitteita tiedottamisesta

Hallitus on oikeuskanslerin mukaan suojannut EU:n sisärajavalvonnalla ihmisten perusoikeutta elämään.

koronapandemia
Opasteet koronatestiin Suomen ja Ruotsin rajalla Torniossa
Oikeuskansleri kehottaa viranomaisia tiedottamaan kriisissä asianmukaisesti ja selkeästi: on käytettävä oikeudellisesti täsmällisiä ilmaisuja.Antti Ullakko / Yle

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti on antanut ratkaisun kanteluun (siirryt toiseen palveluun), jossa moitittiin hallituksen päätöstä palauttaa rajavalvonta Euroopan Unionin sisärajoille keväällä korona-uhkan vuoksi.

Oikeuskanslerin mukaan rajoittamalla vapaata liikkuvuutta EU:n sisärajavalvonnalla suojeltiin ihmisten henkiä, kun vähennettiin ihmisten liikkumista rajan yli.

Moitteet oikeuskansleri antaa kuitenkin rajoituksista tiedottamisesta sekä kehottaa pohtimaan parannuksia lakeihin.

Oikeuskansleri vastasi kanteluun, jossa katsottiin, että rajaliikenteen rajoittaminen oli perustuslain vastaista ja myös Euroopan unionin oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen loukattiin.

Perustuslain mukaan Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan ja jokaisella on myös oikeus lähteä maasta.

Oikeuskanslerin mukaan sisärajavalvonnan palauttamisella, rajanylityspaikkojen sulkemisella ja liikenteen rajoittamisella ei ole puututtu ihmisten liikkumisvapauteen.

Rajanylityspaikkoja on myös ollut avoinna niin, että nämä oikeudet ovat voineet myös toteutua.

Oikeuskansleri sanoo päätöksessään, että koituvia liikkumisrajoitusten haittoja on vähennetty ymmärtämällä myös ihmisten välttämätön tarve liikkua rajan yli.

Oikeuskansleri korostaa, että valtioneuvostolla on ollut aktiivinen velvoite suojata ihmisiä koronavirukselta.

Moitteita päätösten valmistelusta ja tiedottamisesta

Oikeuskansleri kiinnitti kuitenkin sisäministeriön huomiota päätösten valmisteluun.

– Ministeriö ei ole päätösten perustelumuistioissa käsitellyt riittävästi päätösten suhdetta Euroopan unionin oikeuteen, perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen ja kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Myös rajoitustoimien yhteiskunnalle aiheuttamia haittoja olisi perusoikeusnäkökulmasta tullut tarkastella suhteessa niillä saavutettuun hyötyyn, oikeuskansleri Tuomas Pöysti suomii tiedotteessa.

Oikeuskansleri jakaa vielä muutamia lisämoitteita: päätöksistä olisi pitänyt selkeämmin käydä ilmi, mikä on suositus ja mikä oikeudellisesti velvoittava päätös.

Oikeuskansleri korostaa, että poikkeuksellisessa kriisitilanteessa selkeällä ja informatiivisella tiedottamisella on olennainen merkitys.

Nopeasti syntyneessä tilanteessa viranomaisen tiedotteet voivat olla kansalaisten ainoa tiedonlähde. Tiedotteissa on siis käytettävä asianmukaisia ja selkeitä sekä oikeudellisesti täsmällisiä ilmaisuja

Lakeja valmisteltaessa ei ole osattu ottaa huomioon koronaviruksen aiheuttaman pandemian kaltaisia poikkeusoloja, oikeuskansleri pohtii.

Pöysti kehottaa sisäministeriötä yhdessä oikeus- sekä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa arvioimaan, onko lakeja syytä muuttaa ja kehittää.

Aiheesta voi keskustella perjantai-iltaan 2.10. klo 23.

Lue lisää:

Toisin kuin poliitikot ja viranomaiset viestivät, rajat eivät olekaan kiinni – politiikan tutkija: "Jos on käännytetty Suomen kansalaisia, on toimittu lainvastaisesti"

Miksi rajanylitys kiellettiin länsirajalla? Apulaisoikeusasiamies pyytää selvitystä Rajavartiolaitokselta

Rajavartiolaitosta arvostellaan toimivaltuuksien ylittämisestä – viranomaisen mukaan rajanylityksistä on luovuttu vapaaehtoisesti, mutta moni suomalainen kokee tulleensa käännytetyksi

Uusimmat tiedot koronavoruksesta

Lue seuraavaksi