1. yle.fi
  2. Uutiset

Pitäisikö maanomistajilla olla mahdollisuus kieltää malminetsintä maillaan? Kyllä, sanoo moni Kaakkois-Suomen kansanedustajista

Kaivoslakia muutetaan ja maanomistajien vaikutusmahdollisuuksia halutaan parantaa.

kansanedustajat
Telkkälän vanha avolouhos on täyttynyt vedellä.
Kansanedustajia huolestuttaa ympäristö ja myös se, että rikkaudet Suomen maaperässä valuvat kansainvälisten yritysten taskuun. Telkkälän vanha kaivosalue kiinnostaa malminetsintäyhtiöitä nyt Taipalsaarella.Mikko Savolainen / Yle

Vuonna 2011 voimaan tullutta kaivoslakia ollaan muuttamassa ja lokakuussa kaivoslakityöryhmän esityksen pitäisi päästä lausuntokierrokselle.

Lakiuudistus perustuu hallitusohjelmaan ja sen keskeisiä tavoitteita ovat ympäristön parempi suojelu, ja asianomistajien vaikutusmahdollisuuksien parantaminen.

Nykyisin kaivoslaki mahdollistaa sen, että maastossa saa liikkua ja ottaa pieniä näytteitä jokamiehenoikeudella, ilman malminetsintälupaa.

Asia on ollut runsaasti pinnalla Kaakkois-Suomen vaalipiirin alueella, jonka vuoksi Yle kysyi kansanedustajilta, pitäisikö maanomistajilla olla mahdollisuus kieltää malminetsintä maillaan?

Ei yhtään ei-vastausta

Kaakkois-Suomen vaalipiirissä on yhteensä 17 kansanedustajaa, joista 12 vastasi kyselyyn.

Yksikään vastanneista ei suoraan kieltäisi maanomistajia puuttumasta omilla maillaan tapahtuvaan malminetsintään. Maanomistajille sateli ymmärrystä yli puoluerajojen.

Ilmakuva Telkkälän vanhasta kaivoksesta. Nyt avolouhos on täyttynyt vedellä.
Vastanneista kansanedustajista kaikki parantaisivat maanomistajien oikeuksia ainakin jollain tasolla.Mikko Savolainen / Yle

Vaikka suoria ei-vastauksia ei annettu, mahtui mukaan myös niitä, jotka eivät kallistuneet vielä sen paremmin puolesta kuin vastaankaan.

— Ymmärrän hyvin, että tukkimetsänomistaja ei halua ketään kaivelemaan metsäänsä. Mahdollisuuksia on monia ja esillä on ollut ehdotus, että tietyn ajan jälkeen maanomistajan suostumus olisi malminetsinnän jatkoluvan ehtona. Tämä on hyvä vähimmäisvaatimus, toteaa sd:n Niina Malm.

— Ei tietenkään voi olla niin, että maanomistaja saisi kieltää kokonaan etsimisen, mutta ei se voi niinkään mennä, ettei maanomistajalta edes kysytä mitään. Tuohon varmaan löytyy ratkaisu, jossa on ennalta hyvät sopuratkaisut, pohtii perussuomalaisten Sheikki Laakso.

Käytäntöjä 1700-luvulta

Suomessa kaivostoiminnan maine ei ole kaksinen, joten esiin nousi huoli ympäristöstä. Vesistöjen puhtaus ja Saimaa mainittiin erityisesti Etelä-Karjalan edustajien vastauksissa.

— Tärkeää on, että kaivoslain uudistuksessa arvioidaan kokonaisuutta ympäristön ja elinkeinopolitiikan kannalta tarkasti, huomioiden eri alueiden muun muassa Saimaan alueen herkkyys ja mahdollisuudet, lappeenrantalainen Anneli Kiljunen (sd.) toteaa.

Vihreiden Heli Järvinen nosti esiin sen, että nykyisessä laissa on muistoja menneestä. Suomessa on käytössä 1700-luvulta peräisin oleva valtauskäytäntö, jonka mukaan malminesiintymä ei kuulu maanomistajalle vaan alueen varanneelle. Yleisempi käytäntö maailmalla on se, että valtio omistaa mineraaliesiintymät ja antaa halutessaan kaivosyhtiölle oikeuden hyödyntää esiintymiä maksua vastaan.

— Maanomistajalla pitäisi olla oikeus kieltää tai ainakin hyötyä mallista omalla maallaan, Järvinen jatkaa.

Saimaalta lähtevät jäät Taipalsaarella.
Saimaa nousi esiin Kaakkois-Suomen kansanedustajien vastauksissa. Vesistöjä halutaan suojella.Mikko Savolainen / Yle

Suomen rikkaudet muualle

Kansainvälisten kaivosyhtiöiden rooli nousi esiin monessa vastauksessa. Mahdollisia löydöksiä ei haluttaisi antaa ulkomaisten kaivosyhtiöiden käsiin.

— Ei ole oikein että kaivosyhtiöt voivat hakea talteen maaperämme rikkaudet ja mahdolliset haitat jäävät muiden hoidettavaksi. Jo varauksista aiheutuu pahimmillaan jopa kymmenten vuosien epävarmuus paikallistoimijoille, Hanna Holopainen (vihr.) sanoo.

— Malmit ovat kansallisomaisuutta, jota ei tulisi noin vain antaa ulkopuolisille ja kaivoksella voi olla merkittäviä ympäristövaikutuksia. Tiukentamisen paikka kaikkineen, Jani Mäkelä (ps.) jatkaa.

Kyselyyn jättivät vastaamatta Kaakkois-Suomessa Juho Eerola (ps.), Antti Häkkänen (kok.), Hanna Kosonen (kesk). Jari Leppä (kesk.) ja Sirpa Paatero (sdp.)

Telkkälän kaivoksen sivukiven jätealue.
Kaivostoiminnalla on Suomessa hono maine esimerkiksi Talvivaaran fiaskon takia. Mikko Savolainen / Yle

Kaivoslakia ollaan uudistamassa, pitäisikö maanomistajilla olla mahdollisuus kieltää malminetsintä maillaan? Näin kokonaisuudessaan vastattiin:

Kyllä:

Heli Järvinen (vihr.), Savonlinna

Maanomistajalla pitäisi olla oikeus kieltää tai ainakin hyötyä mallista omalla maallaan. Maailmalla lähtökohta on se, että valtio omistaa mineraaliesiintymät ja antaa halutessaan kaivosyhtiöille oikeuden hyödyntää näitä kohtuulliseen hintaan. Suomessa sen sijaan on käytössä 1700-luvulta peräisin oleva valtauskäytäntö, jonka mukaan malmiesiintymä ei kuulu maanomistajalle vaan sen alueen varanneelle.

Jani Mäkelä (ps.), Lappeenranta

Ylipäänsä yhteiskunnalla pitäisi olla paremmat keinot säädellä kaivostoimintaa Suomen alueella. Malmit ovat kansallisomaisuutta, jota ei tulisi noin vain antaa ulkopuolisille ja kaivoksella voi olla merkittäviä ympäristövaikutuksia. Tiukentamisen paikka kaikkineen.

Ari Torniainen (kesk.), Lappeenranta

Maanomistajien oikeuksia on lisättävä. Kaivoksia ei saa tehdä vesistöjen lähialueelle.

Jukka Kopra (kok.), Lappeenranta

Maanomistajalla pitää olla mahdollisuus kieltää malminetsintä.

Hanna Holopainen (vihr.), Lappeenranta

Nykyisellään kaivoslaki on suotuisa ainoastaan kansainvälisille kaivosyhtiöille. Ei ole oikein että maanomistajilla,kunnilla ja alueen asukkailla ei ole vaikutusmahdollisuuksia. Kaivoslakia on välttämätöntä muuttaa. Ei ole oikein että kaivosyhtiöt voivat hakea talteen maaperämme rikkaudet ja mahdolliset haitat jäävät muiden hoidettavaksi. Jo varauksista aiheutuu pahimmillaan jopa kymmenten vuosien epävarmuus paikallistoimijoille. Saimaa ja muut herkät luontoalueet tulisi rajata kokonaan etsintävarausten ulkopuolelle.

Suna Kymäläinen (sd.), Ruokolahti

Kyllä. Kaivoslain uudistustyö on käynnissä, ja vielä ei ole tarkkaa tietoa siitä, miltä lopullinen laki tulee näyttämään. Hallitusohjelman linjausten mukaan uudistuksessa parannetaan kaivosalueen ja kaivoksen vaikutusalueen kiinteistön- ja maanomistajien asemaa- ja tiedonsaantioikeutta. Ennen kaikkea pidän tärkeänä, että lain uudistamisen yhteydessä pohditaan niin sosiaalista oikeudenmukaisuutta kuin ympäristö- ja elinkeinopoliittisia näkökulmiakin.

Ano Turtiainen (ps.), Juva

Ei perusteluja

Telkkälän vanhan avolouhoksen aidassa on kulku kielletty -kyltti.
Lokakuun kansanedustajakyselyyn vastasi Kaakkois-Suomessa 12 henkilöä. Yhteensä edustajia on alueella 17.Mikko Savolainen / Yle

En osaa sanoa:

Sheikki Laakso (ps.), Kouvola

Noin jyrkästä vastauksesta saa väärän kuvan ja siksi on kommentoitava asiaa laajemmin. Ei tietenkään voi olla niin, että maanomistaja saisia kieltää kokonaan etsimisen, mutta ei se voi niinkään mennä ettei edes kysytä mitään. Tuohon varmaan löytyy ratkaisu, jossa on ennalta hyvät sopu ratkaisut.

Paula Werning (sd.), Kouvola

En osaa sanoa. Kaivoslain uudistus on käynnissä ja työ on vielä kesken. Kaivoslain uudistuksessa onkin puntaroitavana niin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, ympäristön kuin elinkeinopolitiikan näkökulmia laajalti ja tarkasti.

Niina Malm (sd.), Imatra

Hallitusohjelmassa on linjattu, että parannetaan kaivosalueen ja kaivoksen vaikutusalueen kiinteistön- ja maanomistajien asemaa- ja tiedonsaantioikeutta. Ymmärrän hyvin, että tukkimetsänomistaja ei halua ketään kaivelemaan metsäänsä. Mahdollisuuksia on monia ja esillä on ollut ehdotus, että tietyn ajan jälkeen maanomistajan suostumus olisi malminetsinnän jatkoluvan ehtona. Tämä on hyvä vähimmäisvaatimus.

Anneli Kiljunen (sd.), Lappeenranta

En osaa sanoa: Hallitusohjelmassa on linjattu, että maanomistajien asemaa ja tiedonsaantioikeutta parannetaan. Kaivoslakia valmistellaan parasta aikaa ja esillä on ollut mm. ehdotus, että tietyn ajan jälkeen maanomistajan suostumus olisi malminetsinnän jatkoluvan ehtona. Tärkeää on, että kaivoslain uudistuksessa arvioidaan kokonaisuutta ympäristön ja elinkeinopolitiikan kannalta tarkasti, huomioiden eri alueiden mm. Saimaan alueen herkkyys ja mahdollisuudet.

Ville Kaunisto (kok), Kouvola

Ei perusteluja.

Lue seuraavaksi