Hyppää sisältöön

Ylelle langettava päätös Julkisen sanan neuvostolta – MOT-ohjelman jaksossa haastateltavan vastauksia yhdisteltiin harhaanjohtavasti

Julkisen sanan neuvoston ratkaisun mukaan Ylen MOT-ohjelma on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 11: "Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti."

Kuva: Derrick Frilund / Yle

Yle on saanut Julkisen sanan neuvostolta langettavan päätöksen, joka koskee Ylen MOT-ohjelman huhtikuussa esittämää jaksoa Ilmastoepäilyn kylväjät.

Ohjelma kertoi siitä, mistä ilmastonmuutosta epäilevä liike on saanut alkunsa ja miten se vaikuttaa Suomessa. Ohjelmassa haastateltiin ilmastokriittiseksi itseään luonnehtivan suomalaisen järjestön edustajaa.

Lue myös: MOT:lle langettava päätös Julkisen sanan neuvostolta

Neuvoston päätöksen mukaan MOT-ohjelma käytti haastateltavan lausumia harhaanjohtavasti, kun toimittajan esittämään suoraan kysymykseen koostettiin irrallisia pätkiä haastateltavan eri kysymyksiin antamista vastauksista.

Julkisen sanan neuvoston ratkaisun mukaan Ylen MOT-ohjelma on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 11: "Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti."

Ratkaisun mukaan katsoja on saattanut saada yhdestä ohjelman kohdasta harhaanjohtavan käsityksen. Yle on yhdistellyt eri kysymyksiin annettuja vastauksia harhaanjohtavasti siten, että vaikutti siltä kuin niistä koostettu haastattelukatkelma olisi ollut tiivistys haastateltavan vastauksesta toimittajan suoraan kysymykseen.

Tosiasiassa toimitus oli yhdistänyt haastateltavan useampaan eri kysymykseen antamista vastauksista yksittäisiä virkkeitä siten, ettei näistä koostettu kommentti vastannut sitä, mitä haastateltava oli sanonut.

Kantelijan mukaan haastateltavan sanomaa vääristeltiin

Kantelu kohdistuu ohjelman kohtaan, jossa toimittaja kysyy haastateltavalta, mikä ilmastokeskustelussa on pielessä.

Kantelun mukaan juttu vääristi haastateltavan sanoman yhdistelemällä lauseenpaloja hänen kolmeen eri kysymykseen antamistaan vastauksista. Kantelijan mukaan katsojalle jäi tämän seurauksena käsitys, ettei haastateltava olisi ymmärtänyt hänelle esitettyä kysymystä.

Kantelijan mielestä myös jutun olennaisin asiasisältö, ilmastokeskustelun leiriytyminen, jätettiin jutusta pois, vaikka hän korosti sitä kaikissa vastauksissaan.

Päätoimittajan vastaus: Yle käytti journalistista harkintaa

Vastauksessaan kanteluun Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen myöntää, että ohjelmassa esitetty ei ollut suora vastaus toimittajan kysymykseen "mikä ilmastokeskustelussa on pielessä".

Päätoimittajan mukaan kysymys toimi yleisenä johdatuksena aiheeseen, koska kantelijan mielestä ilmastokeskustelussa on pielessä moni asia. Päätoimittajan mukaan kysymyksen jättäminen ohjelmaan ei vääristänyt haastateltavan näkemystä eikä aiheuttanut oikaisua vaativaa asiavirhettä.

Päätoimittaja toteaa vastauksessaan, että haastateltavan vastaukset olivat polveilevia ja haastattelu pitkä, eikä kaikkea ollut kokonaisuuden kannalta tarpeen näyttää ohjelmassa. Yle varmisti journalistista harkintaa käyttäen, että haastateltavan keskeiset näkemykset tulevat lähetyksessä esiin.

Päätoimittajan vastauksen mukaan myös haastateltavan näkemys ilmastokeskustelun leiriytymisestä tuli ohjelmassa esiin, vaikkakaan ei juuri hänen toivomassaan kohdassa. Haastateltavalle oli myös toimitettu sitaatit asiayhteyksineen nähtäväksi sähköpostilla hyvissä ajoin, mutta hän ei pyytänyt niihin korjauksia eikä vastannut toimittajan viestiin.

Kantelija lähestyi Yleä oikaisuvaatimuksella kaksi viikkoa ohjelman lähetyksen jälkeen julkaistuaan oman näkemyksensä haastattelusta.

JSN:n päätös annettiin äänin 10–3

Julkisen sanan neuvoston mukaan Yle oli lähettänyt sitaatit asiayhteyksineen tarkistettaviksi hyvissä ajoin. Haastateltava ei reagoinut viesteihin, vaikka myöntää lukeneensa ne. Siten Ylellä ei ollut velvollisuutta reagoida hänen korjauspyyntöönsä, eikä haastateltavan oikeuksia loukattu.

Julkisen sanan neuvosto katsoo Ylen kuitenkin rikkoneen journalistin ohjeiden kohtaa 11 harhaanjohtavasta kuvan ja äänen käytöstä, ja antaa sille huomautuksen.

Langettava päätös annettiin äänin 10–3. Eriävän mielipiteen mukaan jutussa ei ole olennaista asiavirhettä, ja tosiasiat ovat erotettavissa jutusta. Eriävän mielipiteen mukaan toimitus saa valita näkökulmansa.

Toisesta uutisesta vapauttava päätös

Toisesta kantelusta Yle sai Julkisen sanan neuvostolta vapauttavan päätöksen. Kantelu kohdistui Ylen maaliskuussa julkaisemaan juttuun tehohoitoa tarvitsevista potilaista korona-aikana.

Kantelun mukaan juttu rikkoi Journalistin ohjetta 7, joka edellyttää lähteen mainitsemista, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja. Kantelun mukaan Yle on jutussa jättänyt mainitsematta lähteenä The Washington Postin, jonka aiemmin tekemän jutun pohjalta Ylen jutussa esiintyvä simulaatio on tehty.

Julkisen sanan neuvoston ratkaisun mukaan The Washington Postin aiemmin julkaisema simulaatio ei ollut niin omintakeinen, että samankaltaisen esitystavan käyttö olisi edellyttänyt lähdeviittausta. Näin ollen Yle ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.