Hyppää sisältöön

Evijärven pinnan korkeus pysyy entisellään ainakin vielä ensi kesänä – muutoskäsittely kestää noin vuoden, jos saavutettu sopu pitää

Maanviljelijöitä odottaa arviolta 250 000 euron korvaukset, jos Evijärven uusi säännöstelylupa hyväksytään.

Evijärven pinta nousee uuden säännöstelyn myötä noin 10 senttiä. Kuva: Elina Kaakinen / Yle

Evijärvellä saavutettiin vihdoin sopu Evijärven säännöstelystä tiistaina. Kunnanvaltuusto hyväksyi muutostyöryhmän valmisteleman kompromissiratkaisun, jossa muodostettiin Evijärven kunnan kanta vedenkorkeuteen.

Vedenkorkeuden nostamista on kannattanut laaja joukko mökkiläisiä ja järven virkistyskäyttäjiä. Nostamista on vastustanut puolestaan osa viljelijöistä, joiden pellot vettyvät pinnannoston takia. Myös noin puolet järvenrannalla kiinteistöjä omistavista maanviljelijöistä kannatti pinnan nostamista ELY-keskuksen kyselyssä.

Kompromissiratkaisussa vedenpinta nostetaan tasolle, jolla se on ollut suurimman osan 2000-luvusta. Vesi on silloin ollut nykyisen säännöstelyluvan tavoitekorkeuden yläpuolella.

Pari vuotta sitten runsaiden tulvien jälkiseurannassa, järvien säännöstelyyn alettiin kiinnittämään entistä tarkempaa huomiota, ja Evijärven pintaa laskettiin luvan tavoitekorkeuteen.

250 000 euron korvaukset

Uuden säännöstelyluvan myötä viljelijöiden pellot otetaan entistä paremmin huomioon. Vesi pidetään keväällä nykyistä matalammalla, jotta pellot eivät vettyisi. Säännöstely aloitetaan aikaisin kevättalvella ja vesi on alimmillaan huhtikuussa.

– Pintaa nostetaan hitaasti kesäkuussa sen mukaan, millaiset viljelyolosuhteet kulloinkin ovat. Tavoite on, että pinta on ylärajalla juhannuksena, kertoo johtava vesitalousasiantuntija Katja Haukilehto Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Säännöstelyluvan saadessa lainvoiman, maksetaan viljelijöille myös korvausta peltojen vettymisestä. Yhteenlaskettu korvaussumma on konsultin tekemän arvion mukaan noin 250 000 euroa. Se maksetaan viljelijöille kertakorvauksena.

– ELY-keskuksen kanssa ollaan puhuttu, että korvaukset hoidetaan yhteisvastuullisesti. Kunta maksaa siitä puolet ja ELY-keskus puolet. Kaikki riippuu kuitenkin aluehallintoviraston päätöksestä, millainen lupamuutos sieltä tulee, kertoo Evijärven kunnanjohtajan tehtävää väliaikaisesti hoitava Mikko Huhtala.

Nykytilanne jatkuu ainakin vuoden

Muutokset Evijärven pinnankorkeuteen kuten myös viljelijöiden korvausrahat odottavat päätöstä aluehallintovirastolta. Katja Haukilehto valmistelee ELY-keskuksen hakemusta parhaillaan aluehallintovirastolle.

– Aluehallintovirasto tarkistaa hakemuksen, onko tarvittavat selvitykset tehty ja muutoksen vaikutukset arvioitu riittävästi. Sen jälkeen asia kuulutetaan ja asianosaiset voivat esittää muistutuksia, Haukilehto avaa prosessia.

Hän arvioi, että asian käsittelyssä kuluu noin vuoden päivät. Mahdolliset muistutukset tai valitukset aluehallintoviraston päätöksestä voivat lykätä asiaa edelleen.

– Jos valituksia tulee, niin siinä menisi jälleen vuosi lisää.

Kyselytunnilla sopuisa tunnelma

Muutoksia nykytilanteeseen ei ole luvassa siis ainakaan vielä ensi kesäksi. Haukilehto haluaa uskoa, että sopu on kuitenkin saavutettu, eikä prosessi veny useammalle vuodelle valitusten vuoksi.

– Muutostyöryhmä piti kyselytunnin ennen valtuuston kokousta ja esittelimme asiaa siellä. Minulle jäi sellainen käsitys, että ehkä emme olleet aiemmin avanneet asiaa tarpeeksi hyvin. Tilaisuudessa oli sopuisa tunnelma, Haukilehto toteaa.

Muutostyöryhmään kuului osakaskuntien, ELY-keskuksen ja kunnan edustajia. Jos uusi säännöstelylupa hyväksytään, nousee Evijärven pinta nykyisestä noin 10 senttiä.

.
.